Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit
blok wit
Matki Polkiblok witPolskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożegnanie komendanta Aleksandra Zajkowskiego

W imieniu Danuty Szyksznian ps.”Sarenka” żołnierza AK Garnizonu miasta Wilno pożegnał Komendanta Aleksandra Zajkowskiego - kpt. Zbigniew Piasecki.

Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia gdy człowiek umie służyć [Kard. Stefan Wyszyński] Drogi Komendancie, Towarzyszu Broni, Przyjacielu, Aleksandrze Zajkowski ps. „Grot”!

Żołnierze Kresowi Armii Krajowej z głębokim żalem żegnają Ciebie. Byłeś dla nas wzorem wspaniałego człowieka, wiernego ideałom, o które wszyscy razem walczyliśmy, byłeś wierny Polsce i jej ludziom. Twoje życie zawarło w sobie trudne doświadczenie czasu wojny i okupacji, walki w Kampanii Wrześniowej, walki w konspiracji, i Powstaniu Wileńskim. Dałeś piękne świadectwo swojego przywiązania do najcenniejszych wartości poprzez służbę Ojczyżnie i Narodowi. W trudnych warunkach narażałeś swoje życie walcząc o niepodległość i naszą wileńską ziemię. W wolnej Polsce dalej służyłeś jej wiernie ucząc młode pokolenie Polaków szacunku i miłości do kraju. Przeszedłeś próbę odnalezienia się w powojennej, polskiej rzeczywistości oraz pionierskiej pracy osadniczej na Pomorzu Zachodnim.

Z pogodnym czołem stań u wieczności progu, gdyż spełniłeś to co winien byłeś Ojczyżnie i Bogu. Śpij spokojnie, niech Ci się przyśni nasza wileńska ziemia, nasze piękne Wilno. Niech ta garstka ziemi wrzucona do grobu przypomni Ci Twe dawne strony – żywiczny zapach wiekowych sosen, buków z puszcz wileńskich, w których walczyłeś. Niech Ci zapachnie ona urokiem kwitnących łąk, szczękiem broni niesionej nie dla zabijania, lecz dla obrony Twojej rodzinnej ziemi.

Wierzymy, że nasza Pani Ostrobramska, Matka Miłosierna przyjęła Cię do swego Niebiańskiego hufca Żołnierzy Armii Krajowej.

Komendancie- będziesz w naszych sercach i pamięci do ostatnich dni naszego życia.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

[Szczecin 29 maj 2014 r.]

 


 

Zajkowski Aleksander ps "Grot"

Por. Aleksander Zajkowski (8.8.1907) był komendantem Ośrodka Konspiracyjnego "Mołodeczno", zastępcą dowódcy 13 Brygady Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego AK (13 Mołodeczańska Brygada AK) i dowódcą 1 kompanii tej brygady. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych przeciwko okupantowi niemieckiemu i sowieckiemu. Rozkazem nr 32/1 Komendanta Okręgu Wileńskiego gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" z dnia 3-go maja 1944r. odznaczony przez generała osobiście Krzyżem Walecznych. Inne odznaczenia to Krzyż Armii Krajowej, Weteran Walk, Krzyż Partyzancki i Krzyż Kawalerski. Zmarł w Szczecinie 24 maja 2014 roku.

 

5 czerwca 2007r. Uroczystość 100 urodzin porucznika Aleksandra Zajkowskiego ps "Grot" i majora Michała Paszkiewicza ps "Jedlina"