Dowgwillo_kop
Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany

 

 

 


Nagay Boleslaw

Bolesław Nagay ps. "Leopold", "Lach"


Urodził się we Lwowie 27 stycznia 1926 r. Zaprzysiężony w grudniu 1942r. w drużynie "Trzaski" (Marka Zakrzewskiego).
W tym czasie rozpoczął pracę jako karmiciel wszy na własnym ciele, a następnie laborant w Instytucie Behringa we Lwowie przy produkcji szczepionki przeciwtyfusowej metodą prof. Rudolfa Weigla. W 1944 r. w lipcu, po zakończeniu uczestnictwa w akcji "Burza" we Lwowie, oddelegowany do samodzielnej pracy przy legalizacji dokumentów wojskowych w języku rosyjskim i działalności informacyjnej.

Po ekspatriacji w sierpniu 1945 r. studiuje w Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie 1945-51. Przewodniczący ZMW "Wici" w Gdańsku do 1948 r. Odbywa służbę wojskową w Szpitalu Garnizonowym w Koszalinie w latach 1951-56, następnie przenosi się do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Od 1964 r. pracuje w II Klinice Chirurgii Ogólnej w Szczecinie.
Od 1983 r. kierownik I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PAM w Szczecinie. W 1986 r. zostaje profesorem. Pionier Chirurgii Ręki IFSSH - USA. Cytat z prasy: To, że ta ekskluzywna, wąska dziedzina chirurgii zakotwiczyła na stałe w Szczecinie, to przede wszystkim zasługa wielkiego entuzjasty chirurgii, prof. Bolesława Nagaya - powiedział rektor PAM prof. Krzysztof Marlicz, otwierając I Międzynarodowe Dni Chirurgii Ręki w Szczecinie.

Od 1960 r. do 1989 r. członek Stronnictwa Demokratycznego, od 1989 r. członek Solidarności i Unii Demokratycznej.
Podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego, lekarz. Od 1996 r. na emeryturze. Odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Aktualnie zajmuje się pomocą charytatywną dla polskiej młodzieży szkolnej i osób samotnych narodowości polskiej we Lwowie w ramach Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich.

Zmarł 8 stycznia 2014 roku.