Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nie spoczniemy, dopóki ostatni Żołnierz Wyklęty nie zostanie wyjęty z dołów śmierci. „Łączka” musi być przebadana do końca”. 

My, niżej podpisani, popieramy dążenia prof. Krzysztofa Szwagrzyka, pełnomocnika prezesa IPN do praw poszukiwania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. 

Żądamy od najwyższych władz Rzeczpospolitej: prezydenta, marszałka Sejmu, premiera podjęcia natychmiastowych działań w celu: 

1. umożliwienia dokończenia prac ekshumacyjnych na „Łączce” Wojskowego Cmentarza na Powązkach w Warszawie. .
2. ustaleniu  tożsamości wydobytych szczątków poprzez przeprowadzenie  badań DNA.
3. budowy Panteonu Narodowego, gdzie z należnymi honorami pochowamy naszych Bohaterów. 

Listy do zbierania podpisów - poniżej w pliku doc.

Download
petycja.doc