Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pikieta Antykomunistyczna w Szczecinie

Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej przy Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie jest jednym z wielu jeszcze istniejących symboli poddańczej 'wdzięczności' dla jedynych 'prawdziwych' zdobywców Polski, którzy wyzwolili nas spod okupacji niemieckiej wyżynając przy okazji wszystkich możliwych oponentów i wywożąc przez wiele lat wszystko co się dało jako łup wojenny. Od pierwszych dni nowej 'lepszej' władzy (1945) bezwzględna machina propagandowa miała gotowy scenariusz jak się należy odwdzięczać według wytycznych systemu stalinowskiego. Chyba prawie każde miasto i miasteczko w Polsce dorobiło się takiego obiektu. W Szczecinie 'wspólnym wysiłkiem społeczeństwa' odsłonięto taki monument w 1950 roku [według informacji Urzędu Miasta Szczecina; link]
Jest 17 września 2014 roku. 64 lata od odsłonięcia pomnika. 25 lat (znowu) 'wolnej' Polski. 22 lata od chwili, kiedy to Urząd Miasta odważył się jeszcze usunąć betonową, 5-ramienną gwiazdę wieńczącą pomnik 'przy oficjalnym proteście konsula rosyjskiego'. 21 lat od wycofania wojsk radzieckich.
W rocznicę napaści ZSRR na Polskę przede wszystkim młodzież z transparentami i okrzykami manifestuje przed tym samym pomnikiem wyrażając oburzenie z powodu istnienia tego typu obiektów gloryfikujących najeźdźcę na naszą Ojczyznę!
Niestety, w obecnej Polsce tego typu pomniki stały się - tak jak ambasady - nietykalne. Nikt nie może, nie chce lub nie ma odwagi podjąć jedynej, właściwej decyzji. Taka postawa to współudział w kontynuowaniu fałszowania historii.

Z.D.

17 wrzesnia-pikieta 17 wrzesnia-pikieta_
17 wrzesnia-pikieta 17 wrzesnia-pikieta
Pomnik zwyciezców
Alternatywna nazwa: "Pomnik Najeźdźców". Zdjęcie z maja 2013 roku.