Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    |    Represjonowani
Lekcja historii    |     Aktualności   |    Warto przeczytać   |   Żołnierze Wyklęci    |    Matki Polki
Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Polecane witryny    |    Nakład wyczerpany

 

 

Zygmunt Wolski ps. Rapier
Urodził się 17 listopada 1919 r. w miejscowości Szumsk. Syn Mariana. Okres konspiracji: marzec-kwiecień 1943 r. Żołnierz 3 Brygady Part. AK w okresie kwiecień 1943 r. do lipca 1944r.
Marian Korejwo ps. Milimetr
Urodził sie w 1920 roku w Wilnie w rodzinie inteligenckiej. Kształcił sie w rodzinnym mieście. Ukończył szkołę powszechną, a następnie Państwową Szkołę Techniczną im. J. Piłsudskiego, Wydział Elektryczny. W pracę konspiracyjną zaangażował sie z chwilą rozpoczęcia wojny w 1939 roku. Służył w 3 Brygadzie Part. AK Okręgu Wileńskiego od pocztku do końca jej istnienia. Po wojnie ukończył Politechnikę Gdańską i pracował zawodowo na odpowiedzialnych stanowiskach. Na emeryturę przeszedł w 1979 roku. Był aktywny w działalności kombatanckiej. Był jednym z inicjatorów tablicy - epitafium poległych żołnierzy 3 Brygady, współautor książki "Szczerbcowa Brygada", prezes Gdańskiego Środowiska Żołnierzy AK Okręgu Wileńskiego. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Orderu Vituti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kampanii Wrzesniwej, Medalem Wojska.
Sabina Kalinowska-Korejwo ps. Sabina
Córka Longina i Winventyny z domu Bobin-Tymińskiej urodziła się 15 października 1925 r. w Lublinie. Po zamieszkaniu w Wilnie wstąpiła do harcerstwa, ukończyła kursy szybo-wcowe uzyskując kat "C" pilota szybowcowego. Uprawiała również wioślarstwo. Po wybuchu wojny uczyła się na tajnych kompletach. W roku 1941 wstąpiła do ZWZ, a po zaprzysiężeniu została skierowana na kurs sanitarny a następnie na kurs łączniczek. Od grudnia 1943r. została łączniczką w 3 Wileńskiej Brygadzie Part. "Szczerbca". W lipcu 1944 r. po rozbrojeniu trafiła trafiła do Miednik a następnie do Kaługi. W końcu roku 1944, po powrocie do Wilna, została areszto-wana. W kwietniu 1945 r. rodzina wykupuje ją z więzienia i z fałszywymi dokumentami najbliższym transportem wysyła ją do Polski. Zatrzymała się w Łodzi skąd prze-niosła się do Gdańska. Tam rozpo-częła studia na Politechnice. Jako studentka była wszechstronnie aktywna: działała w Bratniej Pomocy, organizowała AZS, a w 1946 r. przyczyniła się do powsta-nia Akademickiego Klubu Lotnicze-go przy Aeroklubie w Gdańsku. W roku 1947 zorganizopwałą strajk studentów Politechniki, za co zosta-ła przez UB aresztowana. Po trzech miesiącach wyszła z aresztu. W 1947 r. poślubiła Mariana Korejwo (partyzancki ps. "Milimetr"). Studia ukończyła w 1950 r. W końcu lat 60 uczestniczyła w pracach związanych z ufundowaniem tablicy epitafijnej żołnierzy 3 Brygady "Szczerbca", co powodowało duże kłopotyu z UB. Odznaczona: Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Walecznych i wieloma innymi.

[Dane z książki Danuty Szyksznian "Jak dopalał się ogień biwaku".]

Gdanskie spotkanie_9

Tablica pamięci żołnierzy 3.Brygady "Szczerbca". Wokół nazwiska poległych. Właśnie małżonkowie Korejwo i inni Wilnianie poświecili wiele trudu i byli inwigilowani za zbudowanie a potem powieszenie w kościele tej tablicy. Zachowały sie dokumenty o i ch przesladowaniu. Opisal je w swojej książce Piotr Niwiński "Działania komunisty-cznego aparatu represji wobec środowisk kombatantów wileńskiej AK 1945-1980".

 

Gdańskie spotkania

Nie ma to jak spotkania z Wilniukami. Słyną z gościnności, serdeczności, jednym słowem przyjmują czym chata bogata.
Niezwykle ciepło zostaliśmy przyjęci w domu Janiny i Zygmunta Wolskich mieszkających w Gdańsku.
Oglądaliśmy zdjęcia z czasów wileńskich, z uroczystości patriotycznych po wojnie, podziwialiśmy liczne ordery i odznaczenia Pani Janiny.

Gdanskie spotkanie_1blok witGdanskie spotkanie_2

Później wspólny śpiew pieśni patriotycznych przy moim akompaniamencie na pianinie wzruszył nas wszystkich, a „kibolskie” przyśpiewki rozbawiły.

Pan domu służył nam cennymi informacjami o miejscach, w których znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone żołnierzom Armii Krajowej.
Szczególną wdzięczność zaskarbił u nas za zaprowadzenie nas na Cmentarz Centralny Srebrzysko, gdzie jest pochowane małżeństwo Mariana i Sabiny KOREJWO. Złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy świeczki, pomodliliśmy się za ich dusze.Nie zdążyłam złożyć Im wyrazów uszanowania za życia, więc staram się zrobić to chociaż po śmierci. Sprawdziły się słowa poety: „spieszcie się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

Gdanskie spotkania_3blok witGdanskie spotkanie_6

Odwiedziliśmy również symboliczne groby „Inki” (Danuty Siedzikówny sanitariuszki z 5.Wileńskiej Brygady AK mjr ”Łupaszki”) i „Zagończyka” (Feliksa Selmanowicza oficera Wileńskiej AK) na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku przy Bramie Oliwskiej.

Bohaterska postać Inki została pięknie upamiętniona przez miasto Sopot. Znajduje się tutaj przy ul. Armii Krajowej Park Sanitariuszki Inki i głaz „INKA”.

Gdanskie spotkanieblok witGdanskie spotkanie_7

Na grobach tych, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę i oddali za Nią życie – żołnierzom ARMII KRAJOWEJ składam biało-czerwone kwiaty przewiązane wstążką w barwach narodowych.

blok witblok witblok witGdanskie spotkanie_8


 

blok witblok witblok witGdanskie spotkanie_10

Warta dziewcząt z V Żeńskiego Gimnazjum w Wilnie przy grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rossie podczas Dnia Zadusznego w 1944 r. Druga z prawej to Jasia Tyzówna (później po mężu Janina Wolska).