Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit|blok witMatki Polkiblok wit
Polskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witPolecane witrynyblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgis Daugvila

Jurgis Daugvila urodził się na Litwie w Janowie i - zanim uciekł przed napierającymi siłami rosyjskimi w 1944 roku - uczęszczał do Szkoły Sztuk Stosowanych w Kownie (1942-1944). Studiował w Berlinie (1946-1950), a następnie trafił do Ecole des Arts et Métiers w Freiberg im Breisgau (Niemcy zachodnie). Ta artystyczna szkoła, założona w 1945 roku przez litewskich uchodźców w okupowanej przez Francuzów strefie Niemiec, chroniła artystów wielu narodowości. Po ukończeniu studiów w 1949 r. lub 1950r. wyemigrował do Chicago. Wykonywał witraże specjalną techniką łączącą przezroczyste szkło i plastik.
Obywatelstwo amerykańskie otrzymał wraz z małżonką 8.1.1957r. Większość swojej kariery zawodowej spędził jako projektant sklepów i planista wnętrz dla jednego z międzynarodowych banków.
Po przeniesieniu sie do Beverly Shores, Indiana, zaczął rzeźbić w drewnie. Jego rzeźby w stylu prymitywnej litewskiej sztuki wiejskiej były kontynuacją tradycji sztuki ludowej poprzez wzbogaceniem symbolicznego znaczenia ornamentów.
Tworzył także scenografię do spektakli operowych w Chicago (Verdi's The Power of Fate, 1970, Traviata, 1971) i ilustracje do książek (
Nuo krivulės iki raketos: Lietuvos paštininkų atsiminimai, 1968).
W uznaniu tego życiowego dorobku Jurgis Daugvila otrzymał Nagrodę Kulturalną Wspólnoty Litewskiej w listopadzie 1999 roku.
Jego prace znajdują się m.in. w Litewskim Muzeum Sztuki w Lemonte (USA).
Zmarł 17 października 2008 roku.

Jurgis Daugvila należy do lini laudańskiej.


Źródła: "Jurgis Daugvila: Lithuanian Folk Art"; Lithuanica Park and Jurgis Daugvila wood carving; Laiskai lietuviams 5-1986; 'Lithuanian Cross in the USA emigration: memorial monument, interior attribute and décor element' Skaidrė Urbonienė str. 50-66 [artykuł z periodyku Menotyra - Studies in Art 1/2013].


Daugvila koło swojego studia w Beverly Shores.


Młody Daugvila przy tkaniu techniką węzełkową


Ukrzyżowanie


Kapliczka ze sw. Marią i św. Kazimierzem

Krzyż Litewski na Cmentarzu św. Piotra i Pawła w Grand Rapids, MI


Św. Jerzy


Kapliczka św. Marii

Trzej aniołowie


Skrzynia na posag ślubny.