Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit
blok wit
Matki Polkiblok wit|blok witPolskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte lezer.
De vrije vertaling van dit artikel is niet het werk van een professionele vertaler, dus u moet niet verrast zijn als u verschillende soorten fouten tegenkomt. Niet spelfouten zijn belangrijk maar de informatie die we kunnen verkrijgen.

Zo regeringsdeskundigen, zo’n epidemie
(fragmenten)

dr J. Jaśkowski

[…]

Vijf jaar geleden werd ik door een arts, Dr. Budziński, voorzitter was van de Medische Kamer van Gdańsk, beschuldigd van het geven van valse informatie in de massamedia dat handen wassen beter beschermt tegen influenza dan vaccins, wat in strijd zou zijn met de moderne wetenschap.
Er moesten meer dan 5 jaar voorbijgaan en die ambtenaar moest instructies van Warschau ontvangen hebben om op de website van de stad Gdansk hetzelfde te publiceren wat de regering van Warschau in folders en televisie verspreid over hoe u uw handen kunt wassen als de beste preventie tegen ziek worden. Je kunt duidelijk het gebrek aan zelfstandig denken zien. Met andere woorden, de effectiviteit van staatsonderwijs is duidelijk.

https://www.youtube.com/watch?v=hB8UnkN-_os
https://www.youtube.com/watch?v=sFjEQGFzNwQ
https://www.youtube.com/watch?v=bIoSYDZjViY
https://www.youtube.com/watch?v=-625Z7fJUmg
https://www.youtube.com/watch?v=_zFV2lbeCM0
https://www.youtube.com/watch?v=5HyNAIRs7g0

Helaas deze man nog steeds vertoont gebreken in de medische basiskennis, omdat hij zegt dat ouderen tot risicogroep horen en vaker overlijden, zonder opgaaf van redenen te melden.
En de oorzaak is simpel.
Ouderen hebben, zoals blijkt uit talrijke onderzoeken, catastrofale tekorten aan vitamine D-3. Ze worden ook voor de gek gehouden door tv-commercials, waarin 3 dames doen alsof ze 2000 UI vitamine D innemen en in goede conditie verkeren.
Houd er rekening mee dat niet een van de zogenaamde overheidsexperts en van medische kamers brengen de kwestie van openbare immuniteit en vitamine D-tekort niet ter sprake.
30 jaar lang naar de omwenteling [1989] , niet één keer waarschuwden de medische kamers of het ministerie het publiek voor de toxiciteit van fluoride, een neurotoxische stof die zit in tandpasta's.

In Polen, vanwege de hoek van de aardas, de minimale dosis voor een gezond persoon is 5000 UI, plus 100 mcg vitamine K-2. De dosis voor ouderen is aanzienlijk hoger vanwege slechte opname, minstens 8.000 tot 10.000 UI plus 150-200 mcg vitamine K-2 met vet.
Houd er rekening mee dat niet een van de zogenaamde overheidsexperts en van medische kamers hebben het publiek niet geïnformeerd over de noodzaak van vitamine D-3 inname.

Niet één keer heeft het Ministerie, het is onbekend waarom genaamd van Gezondheid, niet geprotesteerd tegen het bedwelmen van de bevolking met geadverteerde doses voor volwassenen in de orde van grootte van 2000 UI.

Maar als de tv me voor de camera's wilde uitnodigen, protesteerden zowel het Ministerie als de Medische Kamers onmiddellijk en verhinderden de voorstelling.
U moet begrijpen waarom?
Ook wordt meteen duidelijk welke rol deze instellingen spelen en wie ze dienen.
Ik herinner me dat toen ik meer dan 10 jaar geleden de campagne begon om vitamine K-2, inclusief vitamine D-3 in te nemen, apotheekverkopers vitamine K-1 aan de zieken gaven en zeiden dat de dokter fout maakte want er is geen vitamine K-2. Zo is het opleidingsniveau in de huidige medische universiteiten.
Ik ben waarschijnlijk een van de weinige artsen die tijdens de enige officieel aangekondigde griepepidemie in 1971/72 heeft gewerkt.

Ik herinner me de verordeningen van die tijd perfect.
In plaats van de klinieken te sluiten, waren ze 24 uur per dag open om het contact van de patiënt met artsen te vergemakkelijken en wachtrijen te verkleinen.
Huisbezoeken waren iets voor de hand liggend en geen van de ouderen met temperatuur hoefde naar de kliniek te komen.

Deze onzin is nu geïntroduceerd en het sluiten van poliklinieken en telefonische behandeling dient alleen maar om de verwarring en de angst te vergroten voor iets dat er niet echt bestaat.

Let op: de regering in Warschau koopt […] een miljoen tests volgens de richtlijnen van de WHO [World Health Organization]. Polen heeft ongeveer 37 miljoen bewoners. India heeft meer dan een miljard mensen en heeft ook slechts één miljoen tests gekocht. Wie geeft er meer om het geld van de belastingbetaler?

Je moet zelf het raden.

Ten eerste.
De WHO is een semi-particuliere instelling die wordt gefinancierd door de beroemde de-populist B. Gates en farmacologische industrie. Vele malen is onthuld dat WHO-experts zijn of waren consortium medewerkers.
Niemand anders dan de WHO is verantwoordelijk voor 61.700 slachtoffers na de vaccinatie tegen Polio in 2012.
Niemand anders dan de WHO is verantwoordelijk voor de cholera-epidemie in Haïti in 2005.
Niemand anders dan de WHO is verantwoordelijk voor het wijzigen van de definitie van de termen epidemie en pandemie.
Niemand anders dan de WHO is verantwoordelijk voor het testen van vaccins op arme autochtonen uit Afrika.
Niemand anders dan de WHO is verantwoordelijk voor de enorme verliezen van de bevolking na de ramp in Tsjernobyl of Fukushima.

Momenteel maakt de WHO-reclame voor tests die naar verluidt een corona-virus zouden erkennen, maar al midden februari verklaarde dat de tests onjuist zijn.
Op basis waarvan zeggen ze na een maand dat ze goed zijn, aangezien dat er geen testresultaten zijn?

[…]

Ten tweede.
Schoolsluiting is een excuus om online onderwijs te introduceren, wat stond in de resolutie was van een speciale UNESCO-conferentie in Seoul in 2012.
"Iedereen hetzelfde en op hetzelfde manier".
Momenteel wachten overheidsinstanties en instellingen alleen op het vermeende vaccin, maar allereerst ze vaccineren bijvoorbeeld tegen mazelen maar hebben het bestaan van het mazelenvirus niet bewezen. Zoals blijkt uit Italiaanse studies, het vaccin heeft geen enkele antistoffen maar er zijn 61 toxinen.
Niemand heeft de resultaten van deze tests tot op de dag van vandaag gecorrigeerd.
Het is niet mogelijk om in zo'n korte tijd een vaccin te maken. Met andere woorden, het zal weer een vergiftiging van mensen zijn.

[…]

Momenteel bereiden ze zich voor op vaccinatie, dus het is noodzakelijk om die sprookjes over vaccinaties te herinneren die door vaccinfanaten gehele tijd worden verteld […]

Mythe 1.

Vaccins zijn veilig. De wetenschap heeft dit ondubbelzinnig vastgesteld. Dit zijn de best geteste medische preparaten.

Fake.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde in 2011 dat vaccins onvermijdelijk gevaarlijk zijn. Er is al ongeveer $ 4 miljard aan schade uitbetaald. Geen van de experts heeft de prijs van $ 100.000 aangevraagd voor een persoon die zou bewijzen dat vaccins veilig en effectief zijn.
Je moet de inhoudelijke waarde van deze "tv-experts" zelf beoordelen.

Mit.2

Vaccinatebeleid is om de immuniteit van de kudde te waarborgen.

Fake.

Dit concept is gecreëerd in 1926 en betrof mensen die een natuurlijke ziekte hadden. Na een natuurlijke ziekte blijft de immuniteit levenslang bestaan. Na vaccinatie vervalt de immuniteit na 4-6 jaar, na 18 levensjaar na enkele tot enkele maanden. Kinderen die gevaccineerd zijn met het virus zaaien het nog 4-6 weken lang en gedurende deze tijd moeten ze in quarantaine worden geplaatst en niet andere kinderen besmetten. In Amerikaanse ziekenhuizen zijn er waarschuwingen opgehangen dat het na vaccinatie verboden is om zieken te bezoeken. Zoals iedereen kan zien, de regering neemt dergelijke beslissingen niet.

Mythe 3.

Gevaccineerde kinderen vormen een bedreiging voor gevaccineerde kinderen en mogen niet naar dezelfde school gaan.

Fake.

Je kunt jezelf bijvoorbeeld niet infecteren met tetanus. Evenzo wordt hepatitis B-infectie beschouwd als een geslachtsziekte. Seksueel contact op de kleuterschool of op de basisschool is moeilijk voor te stellen. Nou ja, waarschijnlijk door pedofielen maar het is strafbaar.

Mythe 4.

Het risico op complicaties na vaccinatie is lager dan na de ziekte.

Fake.

Het aantal ernstige complicaties na vaccinaties is vele malen hoger dan na het natuurlijk beloop van ziekten.
Het beste voorbeeld is de wereldwijde epidemie, de zogenaamd Spaanse griep, die zich voordeed bij Amerikaanse soldaten na de vaccinatie tegen tyfus en spreidde zich de hele wereld vooral waar de Yankee-troepen waren gestationeerd.
Evenzo hebben Amerikaanse soldaten na vaccinatie tegen influenza in 1940 ongeveer 40.000 mensen verloren.
Evenzo nam de sterfte na vaccinatie tegen griep in 1975 zo snel toe dat de vaccinatie na enkele maanden werd stopgezet.
Evenzo na vaccinatie van postbodes tegen influenza in Engeland in 1974, na massale ziekten zijn vaccinaties onmiddellijk ingetrokken. Er was niemand om brieven te bezorgen.
Evenzo werd vaccinatie na vaccinatie tegen Mexicaanse griep in 2009 na narcolepsie gevallen verboden.
Hetzelfde gold na vaccinatie met de eerste MMR-vaccins, die in 1991 in het Westen werden stopgezet en gedurende nog 3 jaar in Polen werden gebruikt.

https://www.polishclub.org/2015/03/23/dr-jerzy-jaskowski-odra-0-zgonow-po-chorobie-108-zgonow-po-szczepionce/

Vergelijkbare situatie ontstond na het vinden van het carcinogene virus SV 40 in het Poliovaccin, het Westen stopte ermee maar in de Oostbloklanden werd dit vaccin tot de jaren tachtig gebruikt. Vandaar momenteel deze kankerepidemie.
Over verdere mythen in het volgende artikel.

[…]