Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit
blok wit
Matki Polkiblok wit|blok witPolskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte lezer.
De vrije vertaling van dit artikel is niet het werk van een professionele vertaler, dus u moet niet verrast zijn als u verschillende soorten fouten tegenkomt. Niet spelfouten zijn belangrijk maar de informatie die we kunnen verkrijgen.

Hoe vernietig je de middenklasse, behandeling erger dan ziekte zelf! Coronavirus!

dr J. Jaśkowski

Denk eraan:
Gezondheid is altijd een individuele zaak van de patiënt. Openbaar zijn huizen die bordelen worden genoemd.

Medische wetten dienen handelaren en geheime diensten om van de mens een beter slaaf te maken [politiek/economisch].

 

Zoals we kunnen zien en horen op basis van genomen besluiten., de epidemie van domheid verspreidt zich verder.
Iedere dag nieuwe decreten zorgen voor toename van het aantal patiënten en zelf worden ze steeds infantieler.
Zo kunnen gezinnen bijvoorbeeld niet meer samen wandelen volgens "overheidsexperts" gaan ze elkaar besmetten. De lente is in volle gang en de jongen zal niet met het meisje kunnen wandelen, omdat een of ander eunuch verklaarde dat een verkering overbodig is ,natuurlijk voor hem zelf.
Het zal niet langer mogelijk zijn om op date te gaan of elkaar kussen in de parken, omdat de regering van Warschau in haar onbetwistbare wijsheid heeft het verboden en parken en andere wandelgelegenheden heeft gesloten, en de politie en het leger zullen dit natuurlijk in de gaten houden voor ons belastinggeld door de kussende mensen te beboeten.
Het maakt hen niet uit dat ze toch samen in bed zullen belanden, want in mijn jarenlange praktijk heb ik geen man met 1,5 meter groot … gezien.
Nou, tenzij de acteurs van de politieke scene ... ?
Nou, tenzij is iemand was zo slim om te denken dat deze regels seks voor 2-3 maanden te afschaffen.
Tenzij de regering van Warschau dit bedacht heeft als een ontvolking methode van een minder waardevolle lokale natie, misschien op de hint van Amerikaanse experts die door minister Radziwiłł naar Polen zijn gebracht.
Je kunt dus zien dat ze hun 'gedachten' beoefenen op arme Poolse autochtonen.
Dat dergelijke en soortgelijke activiteiten door de City worden opgelegd, staat buiten kijf, aangezien het de hele 'witte wereld' omvat. Deze stomme besluiten, zoals iedereen kan zelf controleren, worden alleen geïntroduceerd in landen van de blanke mens zoals Europa, Australië, de VS en Canada.
Het kan ook anders worden gedefinieerd, ze worden vroeg of laat geïntroduceerd in landen waar er Centrale Banken zijn die behoren tot het consortium van Duitse prinsen, het Rothschild-consortium.
Het is heel gemakkelijk, omdat ze een monopolie hebben op informatie, d.w.z. massamedia. Ze kunnen gemakkelijk minder waardevolle volkeren voor de gek houden en trainen.
Dit is niet ongegrond.
Het eerste persbureau werd in 1838 in de Pruisische staat opgericht en al na 10 jaar fuseerde met een ​​Reuters-agentschap. Wat Wikipedia in deze kwestie geeft aan heeft niets met de waarheid te maken.
Misschien nog twee woorden over de bronnen van de huidige desinformatie. Zelfs de Encyclopedia Britannica, die dusver werd beschouwd als een betrouwbare informatiebron, verloor haar rol sinds de overname door het Rockefeller-consortium in de jaren zeventig.
Polen bezit geen eigen media en bevindt zich in een bijzonder slechte situatie, omdat de arbeidstijd en de salarissen zo laag zijn vastgesteld dat mensen noch de tijd noch de gelegenheid hebben om naar de waarheid te zoeken.
Het Ministerie van Onderwijs vernietigt zo de onafhankelijkheid van het denken van kinderen en jeugd, in overeenstemming met de regels die du Pont de maker van de Nationale Onderwijscommissie in 1773 heeft beschreven, dat het hen praktisch ontneemt de mogelijkheid om zelfstandig beslissingen te nemen.
Alles wordt door de procedures bepaald!
Onderwijs in de afgelopen 3-4 generaties heeft de Biologische Robot geproduceerd, een goedkope, hersenloze machine die alleen instructies van bovenaf en allerlei procedures kan uitvoeren. Daartoe zijn bij de examens allerlei soorten toetsen geïntroduceerd. Alleen dit één antwoord is correct, wat ‘ouderen en wijzen’ als waar beschouwen. Zo een Biologische Robot kan hoogstens zelf een four-pack kopen en naar het scherm staren.

Een voorbeeld van het besluit dwaasheid: slechts een paar mensen kunnen de winkel binnenkomen, de rest buiten in corona de kou staat, soms tientallen minuten. Je hoeft geen arts te zijn om te weten dat het aantal verkoudheden zal toenemen.
En de symptomen van een gewone verkoudheid zijn dezelfde als die veroorzaakt door het corona virus.
Gezien het feit dat elk jaar vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw ongeveer 10-20% van de mensen was ziek door een kroonvirus, is het gemakkelijk te berekenen dat in Polen bij ongeveer 3 tot 6 miljoen mensen antilichamen kunnen worden gedetecteerd. Dus desinformatie-massamedia kunnen het aantal besmette mensen per dag gemakkelijk verdubbelen.
Ik was getuige van weigering toen een jonge bouwvakker één broodje wilde kopen voor het ontbijt. Het werd aan hem niet verkocht omdat het 10.00 uur was en de regering van Warschau had dit tijdstip gereserveerd voor gepensioneerden.
Een grotere idiotie is moeilijk zich voor te stellen.
Een andere domheid, de regering van Warschau, om verschillende particuliere bedrijven te verrijken, kocht naar verluidt ongeveer een miljoen tests voor het coronavirus tegen een prijs van ongeveer PLN 500 per stuk. Het heeft met andere woorden het NFZ-budget met vijfhonderd miljoen verlaagd.
Vandaar deze wachtrijen die wachten in ziekenhuizen op een operatie.

[…]

Donald Light stelt: "Epidemiologisch voorgeschreven geneesmiddelen zijn de vierde oorzaak van sterfgevallen als gevolg van een beroerte. In de VS sterven jaarlijks ongeveer 330.000 mensen aan geneesmiddelen op recept. Deze geneesmiddelen veroorzaken 20 keer meer ziekenhuisopnames dan bijvoorbeeld verkeers- of andere ongevallen."
Dat zijn 904 doden per dag.

Een simpele vraag:
Waarom hebben noch het ministerie van Volksgezondheid, noch de medische inspectie die de gezondheidszorg controleren, de afgelopen drie decennia de juiste onderzoeken hebben niet uitgevoerd?

Wiens belangen behartigen ze door geen medische producten te inspecteren?

Polen is ongeveer 8 keer kleiner qua bevolking dan de Verenigde Staten. Dit betekent dat in Polen jaarlijks ongeveer 41.250 mensen overlijden aan voorgeschreven medicijnen. Aan de ene kant kan dit cijfer te hoog zijn vanwege het lagere gemiddelde aantal voorgeschreven recepten, maar aan de andere kant kunnen toxische geneesmiddelen, zoals paracetamol in Polen ook APAP genoemd en zonder recept verkrijgbaar, dit compenseren.
Ik zelf publiceerde destijds de gegevens van een patiënt in het Bulletin van de Gezondheidsinspectie in Gdansk, toen nog mogelijk was om dergelijke gegevens te publiceren, dat een team van specialisten voorschreef 56 tabletten aan één patiënt. Tabletten met grotendeels tegenstrijdig werking.

En de waarheid is als volgt:

Land

Sterfgevallen in één jaar

Sterfgevallen per dag

Italië

654.243

1.792

Frankrijk

619 477

1.697

Duitsland

947477

2.558

Spanje

435713

1.193

Oekraïne

654522

1,703

Polen

405150

1.110

 

Zo zien eenvoudige wiskundige berekeningen eruit, natuurlijk afgerond en ze kunnen van jaar tot jaar enigszins variëren.

EEN BIJKOMEND PROBLEEM IS HET FEIT DAT MENSEN NIET STATISTISCH STERVEN DUS HET IS NOOIT ELKE DAG ZELFDE ANTAAL.

Het grootste aantal sterfgevallen wordt geregistreerd in de herfst en in het griepseizoen, d.w.z. februari, maart en april.
Met andere woorden, de cijfers in die periode kunnen met circa 20% worden verhoogd.
Met andere woorden, in maart kunnen bijvoorbeeld in Italië elke dag ongeveer 2.300 mensen sterven en dat zal niets bijzonders zijn.

Waarom de minister van Volksgezondheid er niets van weet?

Waarom de minister van gezondheid, prof. dr. hab. Ł. Szumowski en zijn team, zoals de vorige, bedreigen met een virus en denken niet na over de echte doodsoorzaak?
Je moet zelf bedenken, goede man, wiens instructies volgen ze ??
En we hebben een probleem.
Kroonvirussen zijn al bekend sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Het patent voor dit virus bestaat onder nummer US 7.220.852.BI van 22 mei 2007. Coronavirus Isolation from Humans, CDC.
Ze veroorzaken, afhankelijk van het jaargetijde, 10 tot 20% van de gevallen waarbij sprake is van ontsteking van de bovenste luchtwegen, d.w.z. loopneus, hoesten, enz. Soms als gevolg van ondoordachte antibioticabehandeling, zou de ziekte enkele weken aanhouden. Al in 1992 vermeldde het Oxford-handboek van interne geneeskunde dat 92% van de amandelen worden veroorzaakt door virussen en mogen niet worden behandeld met antibiotica.
Alles wijst erop dat deze basiskennis heeft de medische universiteiten in Polen nog niet bereikt.
Hoe ver achter is het onderwijs blijkt uit het volgende voorbeeld. In een van de ziekenhuizen vluchtten jonge artsen ziektewet in, omdat ze niet wilden beslissen wie ze vanwege de loopneus bij inspectie moesten melden en wie niet. Er zijn gevallen bekend waarin een jonge arts een man met chronische rokershoest naar een ziekenhuis stuurt.
Ministeriële domheid die wijst op de noodzaak om de menselijke temperatuur te meten als geloofwaardig bewijs van ziek worden, bereikt hoogste punt van belachlijke.
Na de eliminatie van kwikthermometers rond 1995 [kwik is nodig voor nieuwe generatie militaire vliegtuigmotoren die snelheden van 10.000 mijl mogelijk maken] en de introductie van elektronische thermometers, kalibreert ze niemand. Zoals iedereen persoonlijk kan zien, zelfs winkelweegschalen moeten eenmaal per jaar gekalibreerd worden. Het huidige afval van dit type apparatuur, van Chinese mekkelij, heeft een foutmarge van meer dan 20%. Dus temperatuurmeten op het voorhoofd kan met meer dan 0,5 graden Celsius verschillen. We hebben dergelijke controles uitgevoerd door de meting van een kwikthermometer onder de arm te vergelijken. Er is een simpele formule om de nauwkeurigheid van zo'n instrument te controleren en iedereen kan het zelf berekenen. Dus hoogste punt van domheid en onwetendheid is mensen in quarantaine opsluiten op basis van temperatuurmeting.
Een andere domheid is het verbod om viering van de Heilige Mis met meer dan 5 gelovigen.
Denk rustig na:
In bussen en trams mag helft van de stoelen bezet worden.
In een kerk zijn, die 100 tot 200 keer groter is dan een bus, kunnen maar 5 mensen.
Kortom, iemand met hersenenletsel heeft zoiets bedacht!

Zo gedragen zich biologische robots  die City-procedures uitvoeren.
Dinsdag was er een protest van [kleine] ondernemers in Warschau.
De jongens reden rustig in hun auto’s behoudend tussenafstand in ieder geval van de lengte van éé autolengte, maar de politie zetten hun op de bon.
Wie heeft zo opdracht gegeven?
Het valt wel op dat geen enkele media van centrale misleiding dit feit zelfs heeft genoemd.
U moet deze vraag beantwoorden, goede man.
Wiens belangen vertegenwoordigen zij, betaald door onze belastingen?

Werkthesis:
Het enige doel van dit circus is om de middenklasse in de wereld te vernietigen en te zien hoe mensen reageren op zo'n enorme centrale controle.

Moet toegegeven worden dat deze twee miljard uit onze portemonnee, bestemd voor TV- journalisten, zijn / waren goed besteed. In Polen gezaaide paniek is zichtbaar.