Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit
blok wit
Matki Polkiblok wit|blok witPolskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte lezer.
De vrije vertaling van dit artikel is niet het werk van een professionele vertaler, dus u moet niet verrast zijn als u verschillende soorten fouten tegenkomt. Niet spelfouten zijn belangrijk maar de informatie die we kunnen verkrijgen.

Valse epidemieën, regeringen en overheidsinstellingen.
Wie heeft baat bij?

dr J. Jaśkowski.

 

Motto:
'Geen enkel land kan vallen zonder de hulp van interne trollen.' - jj

Beste lezer, bent u niet verrast door het feit dat geen enkel acteur van het politieke [Poolse] toneel, genaamd parlementslid, senator of politicus in het algemeen die zijn naam op de encyclopedie Wikipedia plaatst, nooit de naam van zijn vader of moeder geeft?
Over opa of overgrootvader ga ik zelfs niet beginnen.
Geen van deze publieke figuren vertelt in welke stad en welke school zijn ze afstudeerde, wat hun vader deed, enz.
Het lijkt alsof ze met parachutes in ons arme land zijn gedropt.
Evenzo wordt het belangrijkste ministerie in ons land, het Ministerie van Financiën, al drie decennia door mensen met een Londense -paspoort bemand. Heb je je ooit zich afgevraagd, waarom?

Iemand die beslist waar het geld van de belastingbetaler naar toe gaat, heeft er geen enkel belang bij identificatie met deze belastingbetalers en te werken aan het verbeteren van hun lot. Dat is de reden waarom buitenlandse concerns gedurende meerdere jaren zijn vrijgesteld van belastingen en vervolgens de naam van het bedrijf wijzigen om voor de volgende jaren vrijstelling krijgen enzovoort.

Dit is alleen mogelijk in een land dat een kolonie is van City of London.

Ook ministeries zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Onderwijs, Sport en Toerisme, Cultuur en Klimaat zijn kunstmatige creaties gericht op het drillen van minder waardevolle lokale samenleving.
Vide, de "SMOG" - campagne aan welke PLN 110 miljard van onze belastingen werd toegewezen. De begunstigden zijn buitenlandse energiebedrijven.
Hoeveel schade brengen deze instellingen ten koste van de inwoners van ons arme land, zal ik laten zien door acties van het Ministerie van Volksgezondheid en Gezondheidsinspecties in verband met de aangekondigde situatie met het Chinese virus.
Ik ontvang vragen van internetgebruikers: waarom is China gekozen als de startplaats van een ​​desinformatiecampagne?
Ik zal antwoorden ook met vraag: waarom Rusland werd gekozen om de communistische revolutiecampagne te starten?
Immers goed geïnformeerde publiek weet dat de zogenaamde socialistische revolutie in Rusland in 1917 werd dankzij 10 miljoen mark in goud van de minister van Financiën en de openbare en geheime politie van het Pruisische Rijk, heer Warburg, en zijn broer het hoofd van de FED die nog eens $ 20 miljoen van de Amerikaanse belastingbetaler toevoegde, uitgevoerd.
Waarom hebben ze voor Rusland gekozen?
Het is simpel. In de landen uit de Turaanse [Aziatische, Mongoolse] beschaving is het heel gemakkelijk allerlei soorten aanslagen te plegen, omdat een bevel van meerdere is de wet. Deze arme mensen zijn gedrild al sinds de Mongoolse tijd, d.w.z. de 10e eeuw. In de oude boeken is het duidelijk geschreven dat het Kremlin een Mongools kasteel is. De naam was pas na de revolutie veranderd.

China is ook Azië en was eeuwenlang door Mongolen geregeerd. Alleen in Aziatische landen kun je relatief goedkoop staatsgreep plegen en de bevolking met harde hand regeren. Als voorbeelden zijn onder meer Cambodja en POL-POT (alumnus van Franse universiteiten), Noord-Vietnam en Korea.
Dat ze in Polen en in de Oostbloklanden de kenmerken van de Turaanse beschaving sinds 1945 introduceren, staat buiten kijf. Ze doen het alleen langzamer en met handschoentjes via de genoemde ministeries.
Specifiek.
De belangrijkste doodsoorzaak zijn geneesmiddelen op recept, d.w.z. medicijnen die het Ministerie van Volksgezondheid en zijn deskundigen hebben goedgekeurd en verzekerd dat ze effectief en veilig zijn.
En wat zegt de wetenschap, vooral die universitaire, erover?
Helaas, gezien het onbetwiste feit dat dit ministerie in ons land slechts een dummy is van farmaceutische industrie, zal ik mij baseren op Amerikaanse en Britse gegevens. Dit zijn tenslotte de voorbeeld landen die we volgen, althans in theorie.

Het Journal of the American Medical Association publiceerde op 26 juli 2000 een artkel getiteld "Is gezondheid in VS echt beste ter wereld?"
De auteur schreef dat het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem doodt per jaar 225.000 mensen, waaronder 106.000 [door] met FDA-goedgekeurde [medicijnen]. FDA is een soort Ministerie van Volksgezondheid. En let op. Niemand wordt voor gestraft maar als moordenaar een "wijf" vermoordt, die ontrouw was, dan krijgt hij de elektrische stoel. Dus wat bisschop Krasicki [1735 – 1801] schreef: "Grote dieven hangen kleine dieven". Dat wil in gewone taal zeggen: Amerikaanse medische systeem vermoordt per dag meer dan 290 mensen.
Maar dat is nog niet alles.
De BMJ van 7 juni 2012 plaatste een artikel dat bewees dat het Amerikaanse systeem verminkt jaarlijks met voorgeschreven medicijnen van 2 tot 4 miljoen mensen, waarvan 128.000 overlijden.

Een ander artikel: "Epidemie van ziekten en dood door geneesmiddelen op recept".
Donald Light stelt: "Epidemiologisch voorgeschreven geneesmiddelen zijn de vierde oorzaak van sterfgevallen als gevolg van een beroerte. In de VS sterven jaarlijks ongeveer 330.000 mensen aan geneesmiddelen op recept. Deze geneesmiddelen veroorzaken 20 keer meer ziekenhuisopnames dan bijvoorbeeld verkeers- of andere ongevallen."
Dat zijn 904 doden per dag.
Zoals u weet, er zijn geen schuldige partijen.
Een simpele vraag:
Waarom noch het Ministerie van Volksgezondheid, noch de Gezondheidsinspecties die de gezondheidsdienst controleren, hebben de afgelopen drie decennia de juiste tests NIET uitgevoerd?

Wiens belangen behartigen ze door geen medische producten te inspecteren?
Ten tijde van de staat van beleg [1982-1989] heeft het Scheikunde Instituut een Bulletin opgesteld waarin artsen over schadelijke medicijnen waren geïnformeerd. Nadat de medische pers was overgenomen door farmaceutische concerns, was alle informatie, zelfs die over de mogelijke complicaties, verdwenen.
Artsen moeten BIOLOGISCHE ROBOTS zijn, d.w.z. verkopers van procedures.
Laten we met behulp van extrapolatie tellen hoeveel mensen overlijden als gevolg van het nemen van voorgeschreven medicijnen.
Polen is ongeveer 8 keer kleiner qua bevolking dan de Verenigde Staten. Dit betekent dat in Polen jaarlijks ongeveer 41.250 mensen overlijden aan voorgeschreven medicijnen. Aan de ene kant kan dit cijfer te hoog zijn vanwege het lagere gemiddelde aantal voorgeschreven recepten, maar aan de andere kant kunnen toxische geneesmiddelen, zoals paracetamol in Polen ook APAP genoemd en zonder recept verkrijgbaar, dit compenseren.
Ik zelf publiceerde destijds de gegevens van een patiënt in het Bulletin van de Gezondheidsinspectie in Gdansk, toen nog mogelijk was om dergelijke gegevens te publiceren, dat een team van specialisten voorschreef 56 tabletten aan één patiënt. Tabletten met grotendeels tegenstrijdig werking.

Als we dit vertalen naar het dagelijkse aantal sterfgevallen in Polen als gevolg van geneesmiddelen op recept, dan oplevert dit ons 113 doden per dag. Alles vanwege het nemen van voorgeschreven geneesmiddelen die zijn goedgekeurd door zowel het Ministerie van Volksgezondheid als worden niet betwist door de Gezondheidsinspecties. Met andere woorden, deze stille heimelijke verstandhouding voordat een probleem ontstaat, kan als medeplichtigheid worden opgevat. Immers al 10 jaar eisen artsen de openbaarmaking van financiële verbindingen, reiskosten, conferenties, zowel van medewerkers van het ministerie en ook van hun ondergeschikte diensten als leden van Gezondheidsinspecties.
Tot dusverre was het een roep in de woestijn.
[…]
En let op, het Ministerie van Volksgezondheid beveelt grenzen afsluiting, quarantaine van mensen en bewegingsverboden als gevolg van 10 - 20 sterfgevallen en neemt niet serieus die 113 doden per dag als gevolg van recepten.

Je moet jezelf antwoord geven op de vraag: wat is de reden van deze situatie en wie heeft profijt van?
Het is echter zeker bekend dat een dergelijke acties als het sluiten van grenzen zal bijdragen tot een daling van het BBP, en wat daarmee samenhangt tot toename van de armoede.
Wie heeft er belang bij?
Je moet zelf op die vraag antwoorden.
Maar een vergelijkbare situatie was er in Polen ook na de Eerste Wereldoorlog en na de veranderingen in 1989. Niemand anders dan president Komorowski [2010- 2015] zei dat universitair afgestudeerden naar Engeland kunnen gaan om onder hun niveau te werken.
En alles wordt duidelijk.
Het lijkt me dus duidelijk waarom de epidemie in China is uitgebroken.
Een extra reden om China aan te vallen was de heffing op Amerikaanse goederen. Na het schrappen van deze 69 heffingen nam het aantal besmette personen onmiddellijk af.

Het is nu bekend dat er ten minste 4, antigeen verschillend, coronavirussen zijn. Een daarvan was in China, maar het virus werd ongeveer 3-4 maanden eerder uit Hawaï naar Japan geïmporteerd. Symptomen van de ziekte waren vergelijkbaar.
Het virus dat in Iran wordt gevonden, verschilt van het virus in China.
Evenzo is het Italiaanse virus anders dan die in China.
Wat betekent dat?

Dit betekent alleen dat de hele constructie rondom het begin van de epidemie in China, in puin lag. Simpel gezegd, de massamedia van desinformatie probeerden verbergen de echte doel van dit theater.
Dit is niet de eerste keer dat de mensen voor de gek gehouden worden door ...?
Zo'n typisch voorbeeld van gek houden is zogenaamde Spaanse griep, een complicatie door het tyfusvaccin dat in 1918/19 in het Amerikaanse leger werd gebruikt. Dit vaccin heeft ongeveer 50 miljoen mensen gedood. De naam Spaanse griep werd twintig jaar later bedacht in het Rockefeller Instituut. In Polen, de zogenaamde krantenexperts, blijven term van Spaanse griep nog steeds gebruiken.
Door wie wordt dit domme systeem geleid?
Wie is de begunstigde?
De zogenaamde regeringsdeskundigen […] verwijzen voortdurend naar de WHO.
Het probleem is dat het om dezelfde mensen gaat die in 2009 tegen de samenleving hebben gelogen over de zogenaamde varkensgriep, of in de afgelopen jaren over mazelen maar de mazelenepidemie in Oekraïne in 2016-2019 hebben genegeerd.
[…]
Deze personen hebben zich altijd beroepen op de beslissingen van WHO.

Het is bijvoorbeeld algemeen bekend het geval van de SARS-epidemie in 2003, toen 10 laboratoria van de WHO kondigden aan dat ze SARS-coronavirus geïsoleerd bij patiënten hadden en er een epidemie werd aangekondigd.
Deze gegevens waren tegengesproken door de Canadese microbioloog Frank Plummer, die zei dat maar heel weinig mensen met symptomen die aan SARS worden toegeschreven, besmet zijn met dit virus. WHO heeft de epidemie zaak snel gesloten.
SARS was een zinloze klucht, maar helaas nog steeds een heleboel nuttige idioten noemt dit incident als een epidemie.
Evenzo ondersteunen deze experts de CDC-gegevens, maar vergeten te vermelden dat deze instelling meer dan 20 patenten heeft voor vaccins en handelt mee. Het is dus moeilijk te beweren dat het een objectieve organisatie is.
De WHO kondigt heel vaak een noodsituatie aan, de Engelse PHEIC [Public Health Emergency of International Concern]. Onlangs, op 30 januari, WHO-directeur Tedros GHEBREYESUS sprak zijn waardering uit voor Chinees gedrag in de stad Wuham. Maar waarom spreek hij nu iets anders?
Eerder kondigde mevr. M. Chaim PHEIC in 2009 aan in verband met de varkensgriep. We mogen niet vergeten dat in de VS slechts 18 mensen stierven aan de varkensgriep en in het algemeen bij slechts 256 patiënten werd bevestigd.
Zoals iedereen kan het controleren, dit is ver verwijderd van de 100.000.000 die door de WHO zijn geschat.
In 2012 werd in Afghanistan PHEIC aangekondigd wegens polio na vaccinatie.
In 2014 werd een ebola-alarm afgegeven. Het bleek dat het om een arbeidersstaking op een rubberplantage in Sierra Leone ging. De staking werd onderdrukt door een mariniersbrigade en 101-divisie parachutisten die vanuit de VS waren gestuurd.
In 2016 werd er alarm geslagen vanwege 18 gevallen van microcefalie [kleine hoofdomtrek] in Brazilië, zoals gemeld veroorzaakt door het ZIKA-virus. De reden was waarschijnlijk het vaccin dat op zwangere vrouwen werd getest. Gemiddeld zijn er meer dan 2500 microcefalie gevallen in de VS en wordt er geen noodstatus aangekondigd.
WHO-meldingen hebben dus weinig wetenschappelijke of medische waarde. Over de cholera-epidemie en de 10.000 sterfgevallen veroorzaakt door de WHO, ga ik nu niet hebben.

Veelzeggend is de informatie dat de heer Tedros GHEBREYESUS, hoofd van de WHO, betrokken is bij het verdoezelen van de epidemie op Haïti.
Zoveel domheden geuit door verschillende soorten adviseurs of televisiedeskundigen hebben we er een heleboel.
Bijvoorbeeld Fr. Boylem verspreide aan het publiek, via verschillende websites, verzonnen berichten over percentage sterfgevallen door coronavirus, die door hem op 17% werd beoordeeld. Heer Francisek Boylem heeft doctortitel in strafrecht op Harvard en een doctortitel in de politieke wetenschappen, dus hij had toegang tot de massamedia. Lokale trollen noemen hem onder meer.
Ondertussen is het sterfcijfer voor coronavirus geschat op basis van Duitse gegevens, dus vrij betrouwbaar, op 0,01%. Ter vergelijking: het sterftecijfer voor influenza is 0,12%. Dus 10 keer groter!!!
Ter herinnering: tussen 16 en 24 februari kregen 250.000 mensen in Polen griep waarvan 17 mensen overleden. Geen enkel ministerie heeft een epidemie verklaard. Niet alleen dat, GIS [Hoofdinspectie Volksgezondheid] heeft de grenzen niet gesloten.
Net als in Oekraïne waar ongeveer 60.000 mazelenziekte hadden en de daaruit voortgebrachte mazelen begonnen in Polen te exploderen, maar GIS [Hoofdinspectie Volksgezondheid], d.w.z. de heer Pinkas, reageerde niet en de kosten van de behandeling van deze buitenlanders werden door een Poolse belastingbetaler gedekt.

Waarom die zogenaamde experts nog steeds voor gek houden deze minder waardevolle samenleving die nog leeft tussen Oder en Bug?

Het is bekend dat ondersteunen van het groepsimmuniteit idee een normale oplichterij is, omdat het in 1926 in een heel andere situatie werd vastgesteld. Er werd eenvoudig gezegd dat als ongeveer 60% van de bevolking in een bepaald gebied een bepaalde ziekte doormaakt, de ziekte zal aflopen.
De drang om vaccineren te rechtvaardigen was zo groot dat ze dit concept zelfs in de wet uit 2008 over infectieziekten ingeperst hadden, waarbij ze uitgaan van verplichte vaccinatie in geval van een epidemie. En ze hebben het al aangekondigd!!!

De geneeskunde heeft ondertussen al lang ontdekt dat vaccin oplichterij is. Vaccins stimuleren alleen B-lymfocyten, d.w.z. ze stimuleren humorale immuniteit en hebben geen effect op T-lymfocyten Met andere woorden, cellulaire immuniteit is niet betrokken bij het immuunprocessen.
Het is dus veel beter om ziek te zijn dan gevaccineerd te worden. Het gevolg van ziekte is niet alleen levenslange immuniteit, maar ook bescherming tegen sommige vormen van kanker. Immuniteit na vaccinatie, als die al bestaat, duurt maar een paar jaar.
Dr. Andreu Saul, hoofdredacteur van de nieuwsdienst Orthomolecular Medicine News Service zegt:
"Als je wordt blootgesteld aan het natuurlijke virus, dan of je nu ziek wordt of niet, krijg je niet alleen immuniteit tegen dit virus, maar krijg je ook een brede immuniteit tegen een groter aantal virussen ... Het is dus beter om ziektes in je jeugd te hebben, dan je later zorgen te maken over kanker."
De zogenaamde. "Poolse" experts weten dit nog niet.

Evenzo weten ze niet dat bij virale ziekten de toediening van grote hoeveelheden vitamine C intramusculair of intraveneus een effectieve behandeling is. Iedereen kan het in de massamedia controleren, het ministerie en de Gezondheidsinspecties zelfs ontkenden de effectiviteit van vitamine C-toediening in dergelijke situaties ondanks het feit uit 1954 toen door de toediening van vitamine C de zeer veel poliopatiënten waren gered.
Studies hebben aangetoond dat injectie van zelfs 200 mg vitamine C bij ouderen vermindert de sterfte met 80%. Tot voor kort vochten trollen van Gezondheidsinspectie tegen de heer J. Ziemba omdat hij wetenschappelijke artikelen aan Poolse artsen beschikbaar stelde.
Wie verdedigden ze?
U moet zelf de vraag beantwoorden, wie representeert de Gezondheidsinspectie?
Evenzo blokkeerden de Gezondheidsinspecties informatie over de effectiviteit van het voorkomen van infecties door vaak handen te wassen. Ik werd tenslotte geschorst door de Gezongheidsinspectie in Gdansk, namelijk door Dr. Burzyński en zijn collega's, om mijn beroep uit te oefenen op basis van het publiceren van de aanbevelingen van de momenteel belangrijkste medische organisatie Cochrane Databaze. Het duurde ongeveer 5 jaar plus de instructies van het Ministerie van Volksgezondheid dat wassen de meest effectieve methode is om infectie te voorkomen, zodat Dr. Burzyński had dit proces begrepen en het zelf begon verspreiden […]. Het bleek dat de bevel van Duitse eigenaren van Poolse kranten een opzettelijke nep was, maar uitgevoerd door lokale trollen.

https://www.youtube.com/watch?v=hB8UnkN-_os&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=sFjEQGFzNwQ
https://www.youtube.com/watch?v=bIoSYDZjViY
https://www.youtube.com/watch?v=-625Z7fJUmg
https://www.youtube.com/watch?v=_zFV2lbeCM0

Ondanks het feit dat zelfs medische studenten weten dat onze immuniteit door vitamine D-3 wordt opgebouwd, niet één van de vele Chinese virusverdelgers noemde de noodzaak om het in te nemen.
Niet alleen dat, het Ministerie en de Inspecties tolereren reclame voor vitamine D-3 met een dosis 2000 UI als voldoende voor volwassenen maar dit is in onze omstandigheden een dosis voor 10-jarigen. Zo'n dosis stelt de man gerust dat hij tenslotte vitamine. D slikt maar in echt heeft het weinig nut en de persoon die deze dosis krijgt zal nooit het streefniveau bereiken, d.w.z. ongeveer 100 ng vitamine. D in serum.
Ook in deze situatie moet je nadenken, waarom bedriegt hij jou, een Poolse burger?
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de aankoop van maskers uit China. Ik begrijp dat dit banen in China zal creëren maar hoe gaat de regering omgaan met de sterilisatie van deze maskers?
Zie je schizofrenie in dit. Aan de ene kant mogen we niet met contant geld betalen [banken moeten verdienen] door virusoverdracht met echte geld en aan de andere kant krijgen we besmette of mogelijk besmette maskers uit China en volgens de Warschau regering alles is in orde.

Tegelijkertijd is het duidelijk dat de zogenaamde politici kunnen totaal geen conclusies trekken uit eerdere epidemieën. In 1972 hadden we een griepepidemie. Niet alleen waren er geen gesloten ziekenhuizen of klinieken, ze waren integendeel tot laat in de nacht geopend. De patiënt moest weten waar hij medische hulp kon krijgen en niet zoeken of bellen.
Er is een psi-factor in de wetenschap bekend. Deze factor betekent de verhouding tussen positieven en negatieven van een bepaalde groep beslissingen, enz. Het is moeilijk voor te stellen dat de Minister van Volksgezondheid, de heer Szumowski, niet wist wat er achter de totale quarantaine schuilgaat, d.w.z. iedereen in huis sluiten. Meer dan 80% van het Poolse BBP wordt gecreëerd door kleine en middelgrote ondernemingen, d.w.z. winkeliers, restauranthouders, hoteliers. Door sluiting van werkplaatsen en ontslag van medewerkers zal de werkloosheid toenemen. De belachelijke hulp van de regering, die tenslotte zelf niets produceert en zeker geen geld, zal situatie nog erger maken.
Denk aan deze talrijke zelfmoorden van Poolse onderaannemers in 2012 tijdens de aanleg van de snelweg door de Chinezen.
Wat heeft de regering gedaan?
Met andere woorden, de regering voert het City of London-scenario uit en werkt mee aan het elimineren van de middenklasse. De rijken worden nog rijker en de armen worden armer.
Onwetendheid van de geschiedenis veroordeelt tot de herhaling ervan.
Weet je nog hoe het was met de sluiting van grote Poolse bedrijven, concurrenten voor bijvoorbeeld Westerse scheepswerven of staalfabrieken!

PS.
Hierbij wil ik professor dr hab. Lukasz Jan Szumowski, de Minister van Volksgezondheid, hartelijk bedanken voor zijn briljante zet, dat wil zeggen verbod om te wandelen. Het bevrijdde me van lastige wandelingen. Ten slotte heb ik nu een wettelijke reden om 's avonds niet door mijn vrouw te worden meegesleept.
Momenteel kan ik in alle majesteit van de wet: op de bank zitten, in mijn neus peuteren en van de cognac nippen terwijl ik gedachteloos naar het tv-scherm staar. Zoals u kunt zien, zijn die twee miljard die ze van onze belastingen van heer President hebben gekregen niet tevergeefs. Zo'n enorme domme aanval vond al lang geen plaats, zelfs niet in de stalinistische tijd. Ontbreken nog blote dames wat voor zo veel geld mogelijk zal moeten zijn!
En ze zouden een geschikte achtergrond voor het geluid zijn. Het is altijd beter om naar professionele artiesten te kijken dan naar amateurs.