Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit
blok wit
Matki Polkiblok wit|blok witPolskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte lezer.
De vrije vertaling van dit artikel is niet het werk van een professionele vertaler, dus u moet niet verrast zijn als u verschillende soorten fouten tegenkomt. Niet spelfouten zijn belangrijk maar de informatie die we kunnen verkrijgen.

 

Codex-Alimentarius - een complex bevolking vergiftiging programma

Przemysław Siwacki

Auteur van het boek „Globalne oślepianie“ [Global Blinding], dat tot doel heeft de ogen van mensen te openen voor actuele veranderingen in de wereld. Als kind overwon hij, dankzij natuurlijke behandelingsmethoden, de strijd tegen kanker. Organiseert momenteel terugkeer naar natuurworkshops gecombineerd met de ontwikkeling van zelfbewustzijn.

 

De laatste jaren zijn voedingsproducten en landbouwgewassen volledig veranderd. Niet iedereen merkt echter dat marktvoedsel, inclusief groenten en fruit dat we elke dag eten, zijn waardeloze voedselvervangers. Ze bevatten steeds minder voedingsstoffen, vitamines en mineralen noodzakelijk voor de goede werking van ons lichaam. Dergelijke producten hebben echter een lange houdbaarheidsdatum en een hele reeks interessante stoffen met mysterieus klinkende namen op de ingrediënten lijst. Vlees en worstjes vol antibiotica, genetisch gemodificeerde granen als diervoeder of schadelijke dranken zijn slechts het topje van de ijsberg.

Tegenwoordig wordt er steeds meer gesproken over besmet, chemisch voedsel dat in grote winkelketens wordt gekocht, wat talloze ziekten veroorzaakt en bijdraagt ​​aan sterfte. Wat is de oorzaak van dit probleem en wie stelt alle normen en standaarden voor voedsel dat op de markt wordt gebracht? Natuurlijk zijn dit internationale organisaties die door veel regeringen worden ondersteund. Een van de belangrijkste is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO = World Health Organization), opgericht in 1948 met hoofdkantoor in Genève, die zich onder meer bezighoudt met vaststellen van normen voor de samenstelling van geneesmiddelen en voedselkwaliteit. Deze instelling heeft samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) in 1963 de CODEX ALIMENTARIUS (Latijn voor "voedselboek") opgericht. Deze code is een verzameling van internationaal geaccepteerde voedselnormen, supplementen, evenals praktijken, aanbevelingen en richtlijnen die worden gebruikt en geverifieerd door officiële controlediensten in verschillende landen. De Codex Alimentarius-commissie bestaat uit 180 landen en de Europese Unie.

Officieel staat deze Code bekend als de Internationale HANDEL COMMISSIE. De belangrijkste en meest in het licht gebrachte doelstellingen zijn eerlijke regels in de voedselhandel te waarborgen, de bescherming van de gezondheid te ondersteunen en te zorgen voor de belangen van de burgers of "harmonisatie van regels". Vergaderingen georganiseerd door de Commissie van de Codex Alimentarius worden ver van journalisten gehouden, achter gesloten deuren en alleen geselecteerde vertegenwoordigers van regeringen en bedrijven nemen deel, terwijl beslissingen en afspraken die tijdens vergaderingen worden gemaakt niet in de reguliere media worden gepubliceerd. Daarom hebben de meeste mensen nog steeds geen kennis van deze code - ze weten niet wat het is, met welke doel is opgericht en hoe het werkt.

Het is vermeldenswaard dat de maker en ontwerper van Codex Alimentarius een Duitse wetenschapper en oorlogsmisdadiger was, Fritz ter Meer, een collega van de beroemde "Engel des Doods" - Dr. Josef Mengele. In 1943-1945 werkte Ter Meer voor het IG Farben-concern, waar hij nieuwe voorbereidingen testte en experimenten uitvoerde op gevangenen van de kampen Auschwitz-Birkenau. In 1948 werd Ter Meer veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf in Neurenberg. Na twee jaar werd hij echter vrijgelaten dankzij de familie Rockefeller. Daarna in jaren 1956-1964 Ter Meer wordt voorzitter van de raad van bestuur van de farmaceutische groep Bayer.

 

Codex Alimentarius, ook wel de voedselcode genoemd, is niets anders dan een monolithische machine ontworpen door nazi-psychopaten, die langzaam onze gezondheid vernietigt en keuzevrijheid. Een machine die wordt geprogrammeerd door farmaceutische kartels en wordt aangedreven door correct gefinancierde wetenschappelijke instituten. Dit efficiënte mechanisme creëert een wereldwijde structuur die de basis vormt van de gehele agro-food industrie op de wereld. Corrupte politieke systemen, evenals ambtenaren van vele landen, ondersteunen de werking van deze machine en implementeren die absurde voorschriften en normen. Het eindresultaat zijn de voedselproducenten die de instructies van de Codex volgen en overspoelen markten met chemische, schadelijke en waardeloze producten.

Het zijn de richtlijnen van de Codex die de bovengrenzen bepalen voor de doses vitaminen en mineralen in supplementen op een zodanige manier dat ze niet effectief werken. Tegelijkertijd introduceert de codecommissie VERBOD OP VERKLARING dat voedingssupplementen kunnen worden gebruikt om ziekten te voorkomen en te behandelen (geen informatie op de verpakking).

De belangrijkste wijzigingen in de Codex die na 2010 zijn ingevoerd en die tot op heden zijn geïmplementeerd, hebben betrekking op het verbieden van bepaalde kruiden- en geneesmiddelen of het classificeren ervan als voedingssupplementen (sommige zijn alleen op recept verkrijgbaar). Bovendien vereisen de richtlijnen van de Codex dat genetisch gemodificeerde zaden en granen in de handel worden gebracht. Andere door de commissie geplande veranderingen voor de komende jaren zijn onder meer: erkenning van natuurlijke therapieën en kruidengeneeskunde als illegale praktijken en een verbod op eigen telt van groenten en fruit.

De Codecommissie verlaagt ook de normen van zogenaamd biologisch voedsel dat op de markt beschikbaar is voor grote producenten, terwijl het gebruik van chemicaliën bij de verwerking van eco-producten zoals carrageen, zwaveldioxide en natriumnitriet wordt toegestaan. Er is ook geen expliciet verbod van de commissie met betrekking tot de bestraling van ecologische producten, d.w.z. ze worden blootgesteld aan conservering - net als de traditionele.

Als het gaat om pesticiden residuen in voedingsmiddelen die niet als biologisch zijn geëtiketteerd, laat de Codex-commissie de aanwezigheid van meer dan 3.270 pesticiden toe, inclusief mogelijk kankerverwekkende stoffen zoals atrazine of methylbromide, terwijl ze de langetermijneffecten van hun consumptie negeert. Evenzo is met alle andere toevoegingen; ongeveer 300 verschillende stoffen die worden gebruikt bij de productie van voedsel zijn toegelaten, welke het Comité van de Codex als 'veilig' beschouwt. Veel van deze stoffen zijn synthetische, langzaam werkende gifstoffen zoals: aspartaam (E951), titaniumoxiden, BHA (E320), BHT (E321), kaliumbromaat (E924) enz. De Codex-commissie negeert ook de potentiële gevaren van langdurig en gelijktijdig gebruik van de bovengenoemde chemicaliën.

Dus onder het mom van "harmonisatie van de regels" en eerlijke handel beperkt Codex Alimentarius, ondersteund door farmaceutische kartels en bankiers, de toegang tot kruiden en vitamines. Tegelijkertijd halt terug van de markt veel natuurlijke producten waardoor geleidelijk een toenemend aantal onbewuste consumenten wordt vergiftigd. Meer over de mechanismen van vergiftiging en voor de gek houden van de samenleving je kunt lezen in mijn boek "Globalne oślepianie” [Global Blinding].