NL    PL link    ENG link

Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit|blok witMatki Polkiblok wit
Polskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witPolecane witrynyblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia endokrynologiczne, a szczepienia dzieci!
Z cyklu: „ p-261, państwo istnieje formalnie”

dr J. Jaśkowski

Celare fraudem fraus est - ukrywanie oszustwa jest oszustwem! 

[rzymska maksyma prawna]

 

Tylko 6% pracowników Służby Zdrowia jest na tyle głupich, że szczepi się przeciwko grupie. Niestety, jak to pokazuje TV, zajmują oni najczęściej stanowiska administracyjne i wykorzystują je do napełniania kabzy koncernom farmaceutycznym.
W samej Komisji Europejskiej działa ponad 30 000 lobbystów, a mamy tylko 750 posłów. Innymi słowy, mieszkańcy Unii Europejskiej muszą utrzymywać nie tylko posłów, ale i te 30 000 darmozjadów, ciekawe jakiej są oni narodowości, którzy przecież z czegoś muszą żyć. I to, jak widzimy, całkiem dobrze.
Najgorsi są owi Komisarze, nomen omen podobnie zwani jak czekiści u Sowietów po tzw. rewolucji październikowej, wykonanej wg planu Warburga, ministra tajnej i jawnej policji cesarstwa pruskiego, a opłaconej przez City. To oni decydują w Europie, co mogą jeść jej mieszkańcy i w jakiej postaci. Stąd idą zezwolenia na stosowanie bifenoli w butelkach dla niemowląt, bez sprawdzenia skutków zdrowotnych. 
Wiadomo każdemu jako tako zorientowanemu lekarzowi, że np. nowoczesne pestycydy doprowadziły do znikania fok w Morzu Północnym. Doprowadziły do feminizacji samców ryb w akwenach hodowli brytyjskich, zasilanych ściekami.  Doprowadziły do modyfikacji układu rozrodczego aligatorów na Florydzie.
Bifenole mają wpływ na coraz częstsze zaburzenia płci u mężczyzn. Zamiast wycofania się z produkcji chemicznych preparatów, wpływających na modyfikację zaburzeń seksualnych, Unia Europejska lansuje pojęcie gender i wprowadza w dokumentach trzecią płeć, tzw. obojnaków.
Proszę zauważyć, mamy całą masę tzw. naukowców, którzy się pod tym podpisują. I podobno to nie są zaburzenia psychiczne u tych ludzi. Przecież nie nadawano by wariatom tytułów naukowych? Chociaż z drugiej strony, jak 5-klasista może zostać w tym kraju, będącym własnością kogoś z zewnątrz, „prezydentem”, to 7-klasista może zostać profesorem. Mamy przecież prawdziwą epidemię mianowań profesorskich. Już ponad 23000 „wyświęcono” tych ludków, tylko żadnych śladów w postaci patentów, czy odkryć ze świeczką nie można znaleźć.                
W całej działalności tej Unii wyraźnie widoczne są potężne interesy korporacji zrzeszonych w City of London Corporations.
Proszę zauważyć, że taki Główny Inspektor Sanitarny p. Posobkiewicz, zamiast zajmować się skażeniem żywności pestycydami, zajmuje się handlemszczepionkami. Nie jestem gołosłowny. Na żadnej stronie sanepidu nie znajdziecie znaku o pestycydach, czy innych środkach chemicznych, znajdujących się w przywożonych do Kraju np. owocach, czy warzywach. Dodatkowo wszelkie kontrole tych urzędników są tajne, łamane przez poufne i nie udostępniane podatnikom, z pieniędzy których jest finansowanie tych instytucji. I nikomu to nie przeszkadza.
A przecież wiadomo, że te środki zakłócają procesy hormonalne. Są to związki  chemiczne naturalne, lub sztuczne, ale obce dla naszego ludzkiego organizmu. Substancje te przeszkadzają w prawidłowej pracy poszczególnych narządów, doprowadzają do poważnych chorób, m.in. raka.
Bifenole są spotykane w większości tworzyw sztucznych. Ftalany są wszechobecne w materiałach budowlanych, czy kosmetykach. Glifosat znajduje się już w ponad 80 preparatach rolniczych, a wiadomo, że jest rakotwórczy.
Pomimo posiadanej wiedzy już od 1930 roku, kiedy to stwierdzono, że Bifenole - BPA odkryte w 1891 roku, mogą naśladować działanie hormonów estrogenowych w organizmie człowieka, nie wydano zakazu ich stosowania.
Do związków zwanych EDCs zaliczamy:
• dwuetyloistillbesterol 
• polichlorowanebifenole -PCB, 
• dioksyny
• ftalany
• związki prefluoroalkilowe
• rozpuszczalniki
• bifenol BPA 
• dichlorodiphenylochloroethilene DDE
• fosforoorganiczne i chloroorganiczne pestycydy
• polibromowaneethery difenylowe PBDE

Przeprowadzone prace naukowe udowodniły, że wymienione związki -  EDC - odgrywają istotną rolę w powstawaniu poniżej wymienionych chorób:
• powodują zmniejszenie IQ, u w związku z tym mogą doprowadzić do niepełnosprawności intelektualnej,
• powodują otyłość zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych,
• powodują raka prostaty u mężczyzn i raka piersi,
• powodują cukrzycę typu 2,
• powodują niepłodność u mężczyzn,
• powodują dysfunkcje narządów rodnych u kobiet,
• powodują wnętrostwo, śmiertelność związaną z ograniczeniem testosteronu,
• powodują choroby układu krążenia i immunologiczne.

Oczywiście stopień ciężkości tych chorób zależy zarówno od dawki przyjmowanej, jak również od czasu przyjmowania. Innymi słowy, czym młodsze dziecko zaczyna być karmione związkami EDCs, tym skutki będą gorsze dla jego zdrowia.

Oczywiście przemysł przez podstawionych naukowców się bronił, zresztą jak zwykle. Np. taki „uczony” w piśmie Justin Teegaaurden z Pacific Northwest Natonal Laboratory, cytowany na okrągło, twierdził, że BPA rozkłada się szybko i nie kumuluje w organizmie. Okazało się to nieprawdą, ale tego już w podręcznikach nie umieszczono. Największe spustoszenie czynią  EDC-sy u kobiet w ciąży i u płodów. Pod wpływem tych związków stwierdzono:
• uszkodzenia struktur mózgu,
• zaburzenia uczenia się,
• wczesne dojrzewanie,
• wczesne występowanie cech płciowych 3-rzędowych,
• zaburzenia w cyklu miesięcznym u kobiet,
• dysfunkcje jajników,
• bezpłodność, 
• nieprawidłowe zachowania seksualne - homoseksualizm,
• stymulacja komórek raka prostaty
• otyłość
• przerost prostaty z jednoczesnym zmniejszeniem produkcji plemników,
• zmiany odporności.

Efektem realizacji depopulacji poprzez te związki jest spadek liczby plemników w jednym ejakulacie u mieszkańców Polski z ok. 350 milionów w latach 70. ubiegłego wieku do ok. 50 milionów obecnie. Wartość  50 milionów była uznawana za bezpłodność.

A czy słyszeliście Szanowni Czytelnicy, aby jakiemukolwiek homoseksualiście robiono badania np. bifenoli? Ale zatrucie przewlekłe uważają za stan normalny.
 I kto tutaj jest chory?
Musisz także pamiętać, że pomija się zupełnym milczeniem badania żydowskiego naukowca Yehuda Shoenfelda udowadniające, że szczepionki są odpowiedzialne za choroby autoimmunologiczne.
VII miejsce wśród najbardziej niebezpiecznych leków na Ziemi, zajmuje szczepionka przeciwko rota wirusom, czyli zwykłej biegunce. Szczepionka zawiera żywe szczepy wirusa G1, G2, G3,G4, i P1. Dodatkowo trucie jest wzmocnione zawartością Polisorbatu 80, powodującego zmiany deformacyjne narządów rodnych oraz zawiera płodową surowicę bydlęcą, a także fragmenty cirkowirusa, który infekuje świnie.

Okazuje się, że lobbyści firmy Bayer i Basf, tych samych, co tworzyły potęgę faszyzmu, zmieniły dokumenty unijne stwierdzając, że „specyficznie zaprojektowane pestycydy do zaburzeń układu wydzielania wewnętrznego owadów docelowych” nie mogą być wycofane z rynku.
Pomimo więc stosunkowo licznych wypowiedzi Towarzystw naukowych, takich jak European Society of Endocrinology, The European Society of Pediatric Endocrynology, czy Endocrine Society, nadal będziemy truci tymi związkami.
Nie ma także co liczyć na namiestników zawiadujących naszym biednym krajem, jeszcze pomiędzy Odrą i Bugiem. Nie po to przecież postawiono ich na czele aktorów sceny politycznej, aby scenariusz opracowany w City został zmieniony. 
Musisz pamiętać Szanowny Czytelniku:

Rządzenie ludźmi jest najbardziej dochodowym interesem na świecie. Dla Polaków wyznaczono tylko i wyłącznie rolę podatnika netto do Unii i depopulację do poziomu 15 300 000.
Pamiętaj, jeśli jakąś chorobą nagle się interesują urzędnicy i politycy przygotowując ustawy, preparują je na zlecenie firm farmaceutycznych. Jeżeli natomiast milczą o czynnikach powodujących utratę zdrowia, czy śmierć, to także robią to na polecenie koncernów, nie tylko farmaceutycznych.

Życząc szczęśliwego Nowego Roku

kontakt: jerzy.jaskowski@o2.pl

Gda 30.XII.2017 r.