Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit|blok witMatki Polkiblok wit
Polskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witPolecane witrynyblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O co chodzi Prezydium NRPiP w związku ze szczepieniami
[Edukacja pielęgniarek]
Z cyklu „P-304, państwo istnieje formalnie”

dr J.Jaśkowski

Motto:

„Pusty dzban wydaje silniejsze dzwięki.”

 

Z wielkim zdziwieniem zapoznałem się z przysłanym do mnie  stanowiskiem nr 22 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 sierpnia 2018 roku, a dotyczącym oceny wniosku sejmowego Stowarzyszenia STOP - NOP o konieczności zniesienia przymusu szczepień.
Zdziwienie moje było podyktowane kilkoma problemami, do których odniosę się poniżej.
Pismo to jednakże, jest dowodem bezpośrednim upadku edukacji szkół pielęgniarskich, po 1989 roku. Mogę to odpowiedzialnie stwierdzić, ponieważ przez kilka lat byłem wykładowcą w Państwowym Liceum Pielęgniarskim w Gdańsku. Prowadziłem dwa przedmioty i praktyki pielęgniarskie z zakresu chirurgii w I Klinice Chirurgii Ogólnej w Gdańsku. 
Otóż, jednoznacznie można stwierdzić, że wprowadzenie studiów magisterskich z zakresu pielęgniarstwa, w znaczący sposób obniżyło poziom edukacji absolwentów. Obecnie, tak proste zabiegi, jak masaż prostaty, czy cewnikowanie pęcherza moczowego, są zupełnie nieznane pielęgniarkom. Także, proste zmiany opatrunków, stawiają wiele do życzenia. Dowodem słabego przygotowania do zawodu jest epidemia odleżyn, stwierdzana obecnie u chorych, nawet po kilku dniach pobytu na oddziałach szpitalnych. Tzw. zmiana pozycji chorego leżącego, obowiązkowa dawniej co 4 godziny, przestała być wykonywana.   

Zamiast tego mamy problemy z wiedzą, nawet teoretyczną, osób reprezentujących PREZYDIUM. Omawiane stanowisko podpisała, a jakże p. magister Zofia Małas i Joanna Walewander.
Cóż my znajdujemy w owym stanowisku?
Pani mgr Zofia Małas pisze m.in. cytuję: ”Przepisy znoszące obowiązek szczepień ochronnych godzą w interes publiczny polskiego społeczeństwa”
Bardzo ciekawe sformułowanie.
Interes publiczny miały domy zwane burdelami, obecnie działające w takich krajach jak Holandia, czy Niemcy. Na ogół, inne kraje w aszej cywilizacji łacińskiej nie chwalą się prostytucją.
O brakach w merytorycznej wiedzy p. mgr Zofii Małas, świadczy jej nieznajomość podstawowego podręcznika z zakresu chorób zakaźnych i epidemiologii pod tytułem ”Podstawy Epidemiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych", wydanego przez PZWL w roku 1996 dla średnich szkół medycznych a więc, stosunkowo nie tak dawno.
Podręcznik ten, zawiera liczne dane statystyczne odnośnie zachorowania na podstawowe choroby zakaźne i daty rozpoczęcia szczepień. Każdy, nawet największy laik z tego przedmiotu może zaobserwować całkowity brak korelacji pomiędzy spadkiem zachorowalności, a wprowadzeniem szczepień. 
Mało tego.
Każdy, nawet największy laik  może zaobserwować, że tempo spadku chorób zakaźnych, zarówno tych na które wprowadzono szczepienia, jak i tych, na które do tej pory nie ma szczepień, jest podobne.
Jeżeli więc zachorowalność spada we wszystkich chorobach podobnie, to dlaczego społeczeństwo ma być okradane, pod pretekstem szczepień, przez koncerny zagraniczne?
Jeszcze w latach 90 - tych ubiegłego wieku - w ramach doskonalenia zawodowego - prowadziłem kursy z zakresu medycyny środowiskowej także dla PT Pielęgniarek i artykuły o szczepieniach ukazywały się w biuletynach Izb Pielęgniarskich wzbudzając żywe zainteresowanie. Artykuły były oparte na tzw. renomowanych wydawnictwach medycznych typu THE LANCET, czy BMJ.
Mamy więc podstawowy problem. 
Co się stało z edukacją pielęgniarek w okresie minionych 20 lat?
Pewne światło rzuca na sprawę ujawnienie przez firmy farmaceutyczne łapówek przelanych na konta Izb Pielęgniarskich. Przepraszam, obecnie nazywa się to dofinansowaniem.
W 2016 roku ukazał sie tzw. RAPORT PRZEJRZYSTOŚCI. Okazuje się, że Naczelna Izba Pielęgniarska jest systematycznie dofinansowywana przez jednego z głównych producentów szczepionek -  firmę GSK.  
W 2016  roku Prezydium NIPiP otrzymało 110 700 złotych, w 2017 roku było to już 147 600, wiadomo inflacja.
Czyli tylko w okresie 2 lat dostali ponad ćwierć miliona złotych. Dostali te pieniądze, kiedy zaczęto mówić głośno o projekcie Stop - Nop. Nie znalazłem na stronach Izby rozliczenia z tych konkretnych pieniędzy. Kto, co i za ile dostał?
I mamy kolejny problem.
P. Marszałek jest lekarzem i posiadając wiedzę o takich łapówkach, a mimo to uznaje owe druki za istotne, a przecież powinien skierować sprawę do ABW i prokuratury, że osoby opłacane przez zagraniczne koncerny działają na szkodę Polski.
Przecież zakup tych szczepionek uszczupla budżet państwa w sposób istotny. Za same pieniądze wyprowadzone za czasów  p. mnistra Radziwiłła na zakup nikomu do niczego niepotrzebnej szczepionki przeciwko dwoince zapalenia płuc, można by zlikwidować kolejki oczekujących na operację zaćmy.
Dlaczego pieniądze pobierane pod pretekstem podatków na zdrowie, są kierowane do koncernów zagranicznych pod fałszywą flagą rzekomego zdrowia publicznego?
Przykładowo, od kilku lat wiadomo, że w szczepionkach znajdują się substancje chemiczne powodujące sterylizację dziewcząt
Ujawniły to badania zlecone przez Księży Biskupów. 
Ujawniły to również prace lekarzy izraelskich stwierdzające, że po szczepionce przeciwko rakowi szyjki macicy, już w kilka lat później występuje menopauza. Jeżeli dziewczynka dostaje szczepionkę np: w 11 - 13 roku życia, to ok. 16 roku życia już ma menopauzę.
http://www.polishclub.org/2016/12/06/dr-jerzy-jaskowski-gardasil-cervical-siligard-depopulacja-polski/
http://www.polishclub.org/2013/11/29/dr-jerzy-jaskowski-gardasil-czyli-jak-uszkadzac-zdrowe-dzieci-czesc-3/
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/depopulacja-polski-trwa-gardasil-hpv-dr-jerzy-jaskowski-2018-06
http://rampa.net.pl/dr-jerzy-jaskowski-wzrost-zachorowan-na-raka-szyjki-macicy-po-szczepieniach/

Dlaczego p. Mgr Pielęgniarstwa o tym nie wie?
Społeczność naukowa i medyczna wie od lat, że Fundacja Rockefellera, Gatesa, ONZ i inne grupy, już od dziesiątek lat stosują szczepionki do kontroli populacji.
Wystarczy troszeczkę śledzić dane naukowe i statystyczne, aby się przekonać, że wprowadzenie szczepionki w Polsce przeciwko odrze, 
zaowocowało spadkiem rozrodczości kobiet i wzrostem tzw. samoistnych 
poronień. W latach 60 - tych ubiegłego wieku dzietność kobiet była na poziomie 2.3- 2.5. Po wprowadzeniu szczepionki przeciwko odrze, spadała sysematycznie. Obecnie wynosi już tylko ok. 1.2.
Oczywiście, winę ponosi nie tylko szczepionka przeciwko odrze, tzw. MMR, ale i DPT, a obecnie ta przeciwko rakowi szyjki macicy. Niestety, to wszystko nakłada się na siebie.
To, że p.mgr Zofia Małas nie ma większego pojęca o temacie na który zabiera głos, świadczy owe pismo nr 22.
Nie trzeba znać historii medycyny, wystarczy śledzić to, co sie dzieje za naszą wschodnią granicą, a o czym piszą gazety polskojęzyczne, niemieckich właścicieli pod amerykańskim zarządem.
Przypomnę.
W roku 2006 na Ukrainie wybuchła olbrzymia epidemia. Nie żadne tam kilka, czy kilkanaście zachorowań, ale zachorowało ponad 46 000 dzieci. Jak podawało Ministerstwo Zdrowia Ukrainy, wyszczepialność wynosiła 98%. 
Innymi słowy, wszystkie dzieci były zaszczepione zgodnie z wytycznymi tzw. specjalistów z WHO. Piszę wyraźnie tzw. specjalistów, ponieważ jak się okazuje, najczęściej WHO nie podaje nazwisk owych rzekomych ekspertów, a po drugie dziennikarze badający sprawę stwierdzają, że najczęściej są to byli lub obecni pracownicy koncernów szczepionkarskich. Przykładowo, w czasie owej słynnej gazetowej epidemii świńskiej grypy w 2009 roku, na 12 bodajże ekspertów WHO, tylko jeden nie był dofinansowywany przez przemysł. Z olbrzymiej epidemii, w wyniku której, w samym USA miało zachorować ponad 100 milonów ludzi i umrzeć kilkaset tysięcy, zmarło jak się okazało, 256 osób, ale z powodu grypy tylko 18. Porównując liczebność USA z liczebnością Polski, czyli 8 razy mniejszą, to w Polsce zmarły dwie osoby na grypę. 
Bardzo przepraszam, ale w czasie seksu umiera ok. 200 facetów i żaden minister jeszcze nie wpadł na pomysł zakazu seksu np: po 50 roku życia.
Idąc dalej tropem Ukrainy.
Po 2008 roku wyszczepialność systematycznie spadała, aż do tylko 31% w 2016 roku. Był to najniższy zasięg szczepień nie tylko w Europie, ale na całym Bożym Świecie.
Nie tylko żadnej epidemii nie było, ale zachorowalność spadła  do 90 przypadków. 
Nie była to jednostkowa historia. Średnia zachorowań na odrę w latach 2013 - 2016 wynosiła ok. 50 przypadków na ok. 45 milionów ludzi.  Przypominam, że wówczas zaczęły się masowe migracje także z Izraela do Ukrainy.
Przypominam, że w polskich ośrodkach dla uchodźców, czy jak kto woli nachodźców, mieliśmy całą masę ludzi z Azji, którzy w życiu nie widzieli szczepionki.
Innymi słowy, spadek szczepień przeciwko odrze zaowocował spadkiem zachorowań na odrę.
To są oficjalne dane Raportu Światowego Odry WHO i Aktualizacji Raportu Różyczki z 2018 roku.
Co robią koncerny faramceutyczne pod flagą WHO?
ZGADŁEŚ SZANOWNY CZYTELNIKU.
Koncerny szczepionkowe powołały Krajową Grupę Odrodzenia z Ministerstwem Zdrowia na czele w lipcu 2017 roku. Zaczęto masowe szczepienia przeciwko odrze. 
DO KOŃCA 2017 ROKU WYSZCZEPIALNOŚĆ WZROSŁA DO 93%.
Jakie są skutki takiego masowego barbarzyństwa?
Oczywiście zgadłeś Dobry Człeku.
Na Ukrainie mamy kolejną epidemię odry. Już ponad 12 000 dzieci zachorowało. Oczywiście polskojęzyczne mass media tego nie podadzą.
Szczepionka MMR nie tylko powoduje wzrost zachorowań na odrę.
Holenderski Journal of Medicine opublikował w 2017 roku:
„ w ciągu 14 dni po szczepionce MMR, u pacjenta może rozwinąć się choroba porównywalna do zakażenia wirusem odry typu dzikiego”.
Podobne informacje znajdujemy w materiałach CDC. 
Ta epidemia  poszczepienna na Ukrainie ma istotne znaczenie, ponieważ, aż 9.158 pacjentów musiało być hospitalizowanych, a 9 zmarło.
Tak więc, widać u p. mgr Zofii Małas wyraźny dysonans poznawczy. Biedna inaczej kobieta, tyle czasu straciła na powszechne, państwowe ogłupianie, że obecnie nie przyjmuje już innych informacji obalających poprzednie. P. mgr Zofia Małas traktuje naukę o szczepieniach jak religię: raz nauczonego pacieża nie można już zmieniać.

Dla przypomnienia Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych: co to jest odra i podobne wirusowe choroby?
Wg. Oksfordzkiego Podręcznika Chorób Klinicznych z 1992 roku, a więc przed monopolizacją prasy medycznej przez przemysł, znajdujemy informacje: „odra  jest to choroba wirusowa - paramykowirus, który rozprzestrzenia się drogą kropelkową powodując katar, osłabienie, wysypkę. Charakterystyczne są tzw. plamki Koplika na śluzówce policzków, które wyglądają jak duże grudki soli. Wysypka o charakterze plamistym pojawia się za uszami w okresie od 3-5 dnia. Następnie rozprzestrzenia się na całe ciało i staje się zlewna.

LECZENIE: TYLKO IZOLACJA!!!!
W krajach uprzemysłowionych na ogół  choroba kończy się całkowitym wyzdrowieniem.
Ta cała choroba mieści się na 10 cm bieżących druku [05.stronniczki] w podręczniku, który liczy sobie 800 stron.

Zamiast przebycia choroby, która nie wymaga leczenia, namawiają Ciebie Szanowny Czytelniku „experci” do szczepienia. Możesz  więc zafundować swojemu dziecku poprzez szczepienie wg. ulotki dołączonej do ampułek szczepionki: 

1 - zapalenie tkanki podskórnej,
2 - odrę o nietypowym przebiegu,
3 - gorączkę, omdlenie, zawroty głowy, drażliwość,
4 - zapalenie naczyń krwionośnych, zapalenie trzustki, zapalenie ślinianek,
5 - cukrzycę, trombocytopenię, plamicę, regionalne zapalenie węzłów chłonnych,
6 - wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy,
7 - encefalopatię, czyli uszkodzenie mózgu,
8 - zapalenie stawów,
9 - podostre twardniejące zapalenie mózgu SSPE, rozsiane ostre zapalenie mózgu,
10 - zespół Guilliana - Barre , padaczkę,  ataksję, wielonerwową polineuropatię
11 - porażenie mięśni ocznych, parestezje.

Co się dzieje po takich bezmyślnych szczepieniach przedstawił 8 marca 2014 roku chiński raport: „O powikłaniach wymagających pobytu szpitalnego dzieci”. Okazało się, że aż 42,5% dzieci hospitalizowanych z powodu powikłań,  to dzieci po szczepieniach!!!
Inny Podręcznik Lekarski informje:
Odra leczenie: izolacja, leczenie wtórnych zakażeń bakteryjnych. 
Odra: leczenie objawowe, leki przeciwgorączkowe i uśmierzające kaszel. Właściwe pielęgnowanie, wietrzenie pokoju, nie przegrzewanie dzieci. Podręcznik dla średnich szkół medycznych. Państwowe Wydawnictwa Lekarskie 1998.
Odra: nie ma leczenia swoistego. W odrze niepowikłanej stosuje się leczenie objawowe. Źródła jaskrawego światła powinny być przyćmione z powodu światłowstrętu. Podaje się leki przeciwgorączkowe i uśmierzające kaszel. 
Prof. Zb. Anusz podaje, że dzieci do 6 miesiąca mają przeciwciała od matki więc raczej nie chorują. Odrę charakteryzuje 2 letni rytm zachorowań, czyli co dwa lata mamy wzrost liczby chorych, a w następnym okresie spadek. Stąd tak ważne jest podawanie liczby chorych, a nie szacunków.. Prof. Anusz podaje, że np. w 1984 roku zachorowały - 54403 osoby, a zmarło 16, a w następnym roku zachorowało już tylko 35680 , a zmarło pięć na prawie 37 milionów ludzi. W kolejnym roku 1986 zachorowało tylko 6806 i zmarła jedna, a w 1987 zachorowało już tylko 1286 i nie zanotowano żadnego zgony. 
Ten spadek w okresie 3 lat z ponad 50 tysięcy do jednego tysiąca dokonał się bez żadnego wpływu medycyny!! Wymaga podkreślenia fakt, że 95% zachorowań dotyczy osób do 15 roku życia.

Czy w tej sytuacji nie powinno rozpatrzyć się sprawy szczepionek pod kątem Kodeksu Karnego, który precyzuje wyraźnie:
„kto świadomie naraża zdrowie lub życie ludzkie podlega karze...”. 
 A art. 304 kpk mówi, że urzędnik państwowy, w chwili kiedy dowie się o czynie zabronionym, musi wszcząć postępowanie. A tutaj prasa, telewizja trąbi o wstrzymywaniu przyjęć, a prokuratorzy i sądy, czyli urzędnicy państwowi, chowają głowy w piasek.

W Polsce także za optowaniem o szczepieniach stoją osoby dwuetatowe:

Oraz:

za M.Gabrielle, Daphne Kniping i Door Frankema.
www.jonrappoportwordpress.com/2016/06/23

PubMed 3618578
Pub Med 1994745
Pub Med 1884314
Pub Med  7740350
RK Gupta, J najlepsze, e Macmahon BMJ 2005; 330:1132-1135 (14 maja).
Chorony Zakaźne i Pasożytnicze : Zdzisław Dziubka PZWL 1996
https://www.youtube.com/watch?v=FInJheN1Oqk
https://www.youtube.com/watch?v=Vaz7ZDivmoE
http://biotalerz.pl/dr-jerzy-jaskowski-jak-utrwalac-strach-odra-i-jej-skutki-nie-tylko-dla-matek-i-przyszlych-matek/
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/wirtualne_epidemie_w,p1753724011
https://www.facebook.com/JJaskow/posts/demonizacja-odrydlaczego-dzieci-mają-umierać-po-szczepieniach108-dzieci-zmarło-p/652390458426917/

W dniu świętego Jana Kantego tj 20 października 2018
Mając 23 lata udał się do Krakowa na studia, które ukończył w 1418 ze stopniem magistra sztuk; potem przyjął święcenia kapłańskie w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie, obecnie sanktuarium ojców redemptorystów. Od 1421 przez osiem lat prowadził szkołę klasztorną u miechowskichbożogrobców. Tam również zaczął przepisywać rękopisy, co robił przez resztę życia, oraz głosił kazania. W 1429 zaczął wykładać na Akademii Krakowskiej, równocześnie studiując w niej teologię – magisterium otrzymał w 1443. W tym czasie został kanonikiem i kustoszem w Olkuszu. Z probostwa tego jednak szybko zrezygnował. Kilkakrotnie pielgrzymował do Rzymu. Pozostawione rękopisy świadczą o niebywałej pracowitości i wytrwałości. Zawarł w nich poglądy koncyliarystyczne, które głosił do końca życia.
Pochowany w kościele św. Anny w Krakowie[1].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kanty