Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    |    Represjonowani
Lekcja historii    |     Aktualności   |    Warto przeczytać   |   Żołnierze Wyklęci    |    Matki Polki
Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Polecane witryny    |    Nakład wyczerpany
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Linia Mejliszki

Mejliski Line


Informacje

Information


Tablica
Family tree

Uzupełnienia
Additions


Archiwalia

Archives

 

Dowgwiłłowiczowie z Mejliszek (należącej do parafii Poszuszwie) wystepują w księgach kościołów parafii krokowskiej (Wasyliszki, Kroki, Grynkiszki także zwanych Hrynkiszki) i parafii bejsagolskiej (Pacunele). W Poszuszwiu nie natrafiłem na żaden ich ślad ale trzeba zaznaczyć, że niewiele materiałów z tej parafii jest upublicznionych lub zachowanych.
Poniższe zestawienie zrobione zostało na podstawie "Herbarza szlachty żmudzkiej" Grzegorza Błaszczyka i uzupełnione danymi z dostępnych dokumentów kościelnych.

1. Jerzy
  1.1 - Grzegorz
  1.2 - Jerzy
    1.2.1 - Jarosz
      1.2.1.1 - Paweł
      1.2.1.2 - Dawid
      1.2.1.3 - Stanisław
      1.2.1.4 - Krzysztof
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niestety nie wiadomo, którego z czworo powyżej wymienionych braci, synów Jarosza, był synem Władysław.
Dlatego symbolicznie przyklejamy go do Krzysztofa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1.2.1.[4].1 - Władysław
          1.2.1.[4].1.1 - Franciszek
            1.2.1.[4].1.1.1 - Wawrzyniec
              1.2.1.[4].1.1.1.1 - Andrzej
                1.2.1.[4].1.1.1.1.1 - Pius
                1.2.1.[4].1.1.1.1.2 - Piotr Dominik
              1.2.1.[4].1.1.1.2 - Tomasz Mikołaj
               1.2.1.[4].1.1.1.2.1 - Wincenty Eliasz
                 [1.2.1.[4].1.1.1.2.1.1 - Tomasz [Miłaszuny]
            1.2.1.[4].1.1.2 - Jakub
              1.2.1.[4].1.1.2.1 - Felicjan Benedykt
                  1.2.1.[4].1.1.2.2 - Jan Dominik
                  1.2.1.[4].1.1.2.3 - Michał
                  1.2.1.[4].1.1.2.4 - Ludwik Ignacy Romuald
                    1.2.1.[4].1.1.2.4.1 - Józef Nikifor
                                                         | Eleonora Workulewicz
                      1.2.1.[4].1.1.2.4.1.1 - Henryk (c.1832 - 2.6.1907 Gryngole) Święciliszki
                                                         | (a) Teodora Gadszewicz
                                                         | (b) Petronela Rajcewicz
                          1.2.1.[4].1.1.2.4.1.1.1 - Jan
                          1.2.1.[4].1.1.2.4.1.1.2 - Józefa (c.1864 Berże - ?)
                                                                   | Jan Zołumski (c.1863 - ?) śl. 4.2.1885 Krakinów
                          1.2.1.[4].1.1.2.4.1.1.3 - Kazimiera
                                                                   | Jan Stęgwiłło (1871 - ?) śl.19.9.1906 Krakinów
                            1.2.1.[4].1.1.2.4.1.1.3.1 - Jadwiga (25.10.1907 Ryga - ?)
                          1.2.1.[4].1.1.2.4.1.1.4 - Ksawera (1870 - 12.4.1910 Tataryszki)
                                                                   | Alfons Budrewicz
                            1.2.1.[4].1.1.2.4.1.1.4.1 - Szymon
                            1.2.1.[4].1.1.2.4.1.1.4.2 - Eufrozyna
                            1.2.1.[4].1.1.2.4.1.1.4.3 - Helena (1892 - ?)
                                                                         | Michał Gufta (1887 - ?) śl. 2.4.1919 Krakinów
                            1.2.1.[4].1.1.2.4.1.1.4.4 - Kazimiera (11.4.1894 Tataryszki - ?)
                                                                         | Adam Malinowski (17.3.1891 - ?) śl. 24.10.1920 Krakinów
                            1.2.1.[4].1.1.2.4.1.1.4.5 - Jan (11.4.1910 - 21.11.1910) Tataryszki
                      1.2.1.[4].1.1.2.4.1.2 - Katarzyna (29.1.1835 -?)
                                                         | (a) Pacewicz
                                                         | (b)Jan Sutkiewicz (1828 - ?) śl. 5.5.1863 Miegiany|
                        1.2.1.[4].1.1.2.4.1.2.1 - Konstanty (4.5.1864 Miegiany - ?)
                      1.2.1.[4].1.1.2.4.1.3 - Maurycy (18.4.1837 - ?)
                                                             | [Teodora Dowgwiłło]
                       1.2.1.[4].1.1.2.4.1.3.1 - Ksawera (26.2.1864 - 12.4.1910 Tataryszki)
                                                                     | Alfons Budrewicz
                        1.2.1.[4].1.1.2.4.1.3.1.1 - Szymon
                        1.2.1.[4].1.1.2.4.1.3.1.2 - Eufrozyna
                        1.2.1.[4].1.1.2.4.1.3.1.3 - Helena
                        1.2.1.[4].1.1.2.4.1.3.1.4 - Kazimiera
                        1.2.1.[4].1.1.2.4.1.3.1.5 - Jan (12.4.1910 - 21.11.1910 Tataryszki
                      1.2.1.[4].1.1.2.4.1.4 - Leonard (21.2.1840 ok. Kuliszki - ?)
                                                             | Joanna Łukaszewicz (1842 - ?) śl. 1.6.1864 Grauże
                      1.2.1.[4].1.1.2.4.1.5 - Johanna (24.5.1842 ok. Kuliszki - ?)
                      1.2.1.[4].1.1.2.4.1.6 - Zofia (3.1.1845 Grąszcze - 2.10.1848 Żementyszki)
                  1.2.1.[4].1.1.2.5 - Franciszek
                                                 | Marcjanna Lisowska; Mejliszki
                 1.2.1.[4].1.1.2.5.1 - Aleksander (27.2.1806 ok.Mejliszki - 20.5.1869 Regule)
                                                     | *4a Marianna Skoczkowska; Regule
                   1.2.1.[4].1.1.2.5.1.1 - Kazimiera (9.1.1838 Wasyliszki - ?)
                                                             | Wiktor Rugowicz (c.1834 - ?) ślub 10.2.1863 Kroki
                   1.2.1.[4].1.1.2.5.1.2 - Grasylda] (8.5.1840 Wasyliszki - 21.4.1856 Regule)
                   1.2.1.[4].1.1.2.5.1.3 - Antoni (19.11.1842 ok. Mejliszki - ?)
                   1.2.1.[4].1.1.2.5.1.4 - Nimfa (6.11.1844 Auksztolas - ?)
                   1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5 - Aleksander (1849 - c.1903)
                                                             | Marcjana Chmielewska *5 (c.1871 - ?) Mejliszki
                    1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.1 - Hipolit (24.03.1890 Mejliszki - ?)
                    1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.2 - Stanisława (15.5.1891 Mejliszki - ?)
                    1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.3 - Antoni (8.2.1893 Mejliszki - ?)
                    1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.4 - Genowefa (13.11.1894 Mejliszki - 21.2.1895 Mejliszki)
                    1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.5 - Wiktoria (28.02.1896 Mejliszki - 1984)
                                                                 | Franciszek Jasiński (1881 - 20.10.1933 Aleknaiciu); ślub 28.01.1921 Wasyliszki
                                                                  [obydwoje pochowani w Wasyliszkach]
                    1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.6 - Aleksander (02.02.1898 Mejliszki - po 1926)
                    1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.7 - Anna (11.5.1900 Mejliszki - ?)
                    1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.8 - Felicjanna (9.5.1902 Mejliszki - ?)
                                                                 | Franciszek Slesorevicius; ślub 27.4.1926 Wasyliszki
                   1.2.1.[4].1.1.2.5.1.6 - Julia (1853 - ?)
                                                             | Bonifacy Martysz (c.1849 - ?) ślub 3.2.1876 Grynkiszki [świadek Antoni Dowgwiłłowicz]
                    1.2.1.[4].1.1.2.5.1.6.1 - Feliks Martysz (1.9.1886 Wasyliszki - ?)
                    1.2.1.[4].1.1.2.5.1.6.2 - Bonifacy Martysz (28.9.1889 - ?)
                   1.2.1.[4].1.1.2.5.1.7 - Józef (27.3.1854 Regule - 6.9.1856 Regule)
                   1.2.1.[4].1.1.2.5.1.8 - Marianna Zofia (7.2.1859 Regule - ?) [chrzestna Zofia żona Antoniego Dowgwiłłowicza ]
                                                             | Józef Marmakiewicz (1842 - ?) śl.26.2.1878 Szydłów [świadek Antoni Dowgwiłłowicz]
                   1.2.1.[4].1.1.2.5.1.9 - Mateusz (22.9.1861 Regule - 20.3.1892 Mejliszki) [chrzestna Rozalia żona Tomasza Dowgwiłłowicza] kawaler
                   1.2.1.[4].1.1.2.5.1.10 - Rozalia (20.9.1866 Regule - 15.9.1868 Regule)] *4b
                 1.2.1.[4].1.1.2.5.2 - Antoni Bernard (11.6.1808 Mejliszki - ?)
                 1.2.1.[4].1.1.2.5.3 - Wincenty (19.7.1810 ok.Mejliszki - ?)
                 1.2.1.[4].1.1.2.5.4 - Józef (13.6.1813 ok.Mejliszki - ?)
                    1.2.1.[4].1.1.2.5.4.1 - Aleksander
  1.3 - Stanisław

 


Seweryn Uruski pisze również o grupie 19 osób związanych z Szymonem, a wylegitymowanych w latach 1839-1848.

1 - Szymon
  1.1 - Jan
    1.1.1 - Zygmunt
    1.1.2 - Feliks; Murowany Dwór
    1.1.3 - Florjan

Po uzupełnieniu informacjami z dostępnych ksiąg parafii Linków i Poszwityń grupa ta wygląda następująco:

1 - Szymon
  1.1 - Jan
    1.1.1 - Zygmunt
    1.1.2 - Feliks Tadeusz *1 x
               | Wiktoria Smogorzewska; Murowany Dwór
      1.1.2.1 - siostra [Mania]
      1.1.2.2 - Jan *2 (27.3.1877 - 27.4.1953)
                   | Maria Rostkowska (31.10.1886 - 25.6.1957) śl. 23.7.1908 Poniewież
      1.1.2.3 - Zygmunt *3 (18.12.1882 - 4.4.1966)
                   | [a] ?
                   | [b] Helena Kasperowicz (1902 Giegiedzie - ?) śl. 9.1.1925
        [1.1.3.1a - Jan *7 (17.1.1922 - 26.11.1973)
                           | Irena Bukowska *6 (20.11.1922 - 26.6.1998)
          [1.1.3.1.1 - Stanisław ( 4.3.1944 - 30.6.2015 Ostróda)]
          [1.1.3.1.2 - Jerzy Wacław (2.1.1947 Dobre Miasto - 2.11.2012 Ostróda)
                               | [Szymanek]
            [1.1.3.1.2.1 - Paweł
                                       | ?
              [1.1.3.1.2.1.1 - córka]
              [1.1.3.1.2.1.2 - córka]
            [1.1.3.1.2.2 - Joanna Helena (c.1978) *8
                                   | Krzysztof Parciak]
              [1.1.3.1.2.2.1 - córka]
          [1.1.3.1.3 - Teresa (26.9.1955 - 28.9.1955)]
blok witblok witblok wit1.1.2.4 - Helena (8.10.1887)
    [1.1.3 - Ludwika]
    1.1.4 - Florjan
               | [Konstancji Masewicz]
      1.1.4.1 - [Konstancja (24.01.1855 Żybortany)]

Zygmunt (1.1.1) i Feliks (1.1.2) synowie Jana są wymienieni w spisie szlachty powiatu Upickiego na 1834 rok.

Członkowie tej rodziny osiedlili sie po II WŚ w Ostródzie. Niestety nie mogę wszystkich powiazań rodzinnych w pełni potwierdzić.

Osoby pochowane na cmentarzy komunalnym w Ostródzie:
Zygmunt *2 (18.12.1882 - 4.4.1966)
Jan *2 (27.3.1877 - 27.4.1953)
Maria (31.10.1886 - 25.6.1957)
Jan *7 (17.1.1922 - 26.11.1973)
Irena *6 (20.11.1922 - 26.6.1998)
Jerzy Wacław (2.1.1947 Dobre Miasto - 2.11.2012)
Teresa (26.9.1955 - 28.9.1955)
Stanisław ( 4.3.1944 - 30.6.2015)
Daniela Dowgwiłłowicz (c.1948) Ostróda, stomatolog

Porównując dane z 1843 roku o konfiskatach mienia dokonanych przez władze carskie na podstawie postanowień Senatu przechowywanych w bibliotece w Carskim Siole (Rosja) widać, że postanowienia nr. 10708-10711 i 10716-10719 dotyczą tej samej rodziny i że Zygmunt oraz Feliks synowie Jana mieli jeszcze siostrę Ludwikę oraz blisko spokrewnioną Teklę córkę Tadeusza.

W tygodniku "Przyjaciel dzieci" nr 19 z 7.5.1887r. (str.228) w rubryce Odpowiedzi od Redakcyi trafiamy na Manię, Jasia i Zygmusia Dowg(w)iłłowiczów z Murowanego Dworu.

Nie wiemy jak nazywają się dzieci Jana (1877-1953) i Zygmunta, a tym samym kto jest ich następnym pokoleniem. Z tego powodu nastepne pokolenia lub inne niesprawdzone powiązania są zapisane w nawiasie [...].

- Zezwolenie policji z Nagorno (Нагорный) w rejonie poniewieżskim z dnia 3.7.1911r na zorganizowanie litewskiego wieczoru w Zabieliszkach (Linków; własność Dowgwiłłowicza) na rzecz pogorzelców w Puszołatach [...] [М. Линково. Въ именiи Забелишкахъ г. Довгвилловича […] въ воскресеньe 10 iюля 1911 г. въ пользу погорельцевъ м. Пушолаты устраивается литовскiй вечеръ : apтистами любителями будетъ представлено 1) „Интеллигенты“ комедiя въ 4 действiяхъ. 2) Местный певческiй хоръ подъ управленieмъ г. Гедейко исполнитъ несколько народныхъ песенъ…] Objekt znajduje się w Muzeum Aušros w Szawlach. Żródło: Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas.

- Na stronach witryny Arolsen Archives znajduje się Lists of all persons of United Nations and other foreigners, German Jews and stateless persons sporządzone w 1946 i 1947 roku. Tam w dokumentach miasteczka Landshut (Bawaria, Niemcy) znajdujemy w spisach Litwinów Teklę Dowgwiłłowicz z Szawel urodzoną 3.3.1912 roku w Linkowie żonę Olgierda Lawcewicz-Milcz i ich syna Bogdana Andrzeja urodzonego 18.8.1945 roku w Landshut. Żródła: Dokument 1; Dokument 2.

- W Głównym Archiwum Litwy w kolekcji dokumentów władz prowicji (województwa) szawelskiego i w zbiorze 'Dokumenty tożsamości potrzebnych uzyskania paszportu krajowego lub zagranicznego' (LCVA F412 op.16D) znajdujemy nastepujące nazwiska:
Jan Antoni Dowgwiłowicz syn Jana (jeden arkusz dokumentu z 12.7.1940 i cztery arkusze datowane na 1940 rok)
Irena Dowgwiłowicz córka Jana (pietnaście arkuszy dokumentów z datą 20.9.1930)

- Rodzina lekarzy powiązana z wyżej wymienionymi Dowgwiłłowiczami.

1 - Trojanus Dowgwiłłowicz (przed 1779 - po 1808) *13
     | Marcianna Baniuszkówna
     1.1 - Klemens *9 (1800 - [6].1854 Poniewież)
             | Rozeta Bystram *10 (22.9.1812 Kucze - 22.3.1837 Poniewież) śl. 28.5.1831 Remigoła
          1.1.1 - Edmund *11 (23.6.1832 Kowno - c.1883)
                        | [Ewelina Chrosicka]
               1.1.1.1 - Zofia Teresa (13.3.1861 Janiszki) [chrzestny Feliks Dowgwiłłowicz]
               1.1.1.2 - Feliks Andrzej (30.12.1862 Janiszki - ?)
          1.1.2 - Leopold *12 (1837 - c.1889)
     1.2 - Stefan Bernard *14 (23.8.1802 Poberwułki - 14.7.1887 ok. Sabany)
              | (a) Teofila Górska (12.3.1823 ok. Sabany - ?)
              | (b) Pawlina Szadziewicz (c.1825 - 9.6.1891 ok. Sabany) par. Johaniszkiele
          1.2.1a - Bolesław Augustyn (13.8.1840 ok. Sabany - przed 1866)
          1.2.2a - Władysław Piotr (30.6.1843 ok. Sabany - ?)
                      | Zuzanna Waszkiewicz (c.1870 - ?) śl. 28.10.1897 Lipawa *15
               1.2.2a.1 - Mieczysław (1898 - 7.9.1899 Lipawa)
               1.2.2a.2 - Waleria (21.7.1900 Lipawa - ?)
          1.2.3a - Klementyna Stefania (5.1.1847 ok. Sabany - po 1887) ok. Sabany
          1.2.4a - Anna (17.6.1849 ok. Sabany - po 1887)
          1.2.5b - Adolf (1857 - po 1896)
          1.2.6b - Stefania (1862 - po 1896)
                      | Stefan Szpakowicz (c. 1845 - ?) śl. 14.2.1899 Johaniszkiele
          1.2.7b - Wincenty (3.1859 - 28.3.1859) ok. Sabany
     1.3 - Grzegorz (30.8.1804 Poberwułki - ?)
     1.4 - Felicjanna Regina (8.6.1808 Poberwułki - ?)

Inni Dowgwiłowiczowie występujący w księgach parafii Puszołaty:
- Antoni Dowgwiłowicz (c. 1762 - 17.2.1822 Paberwałki)
               | Marianna Czesnak

W archiwach estońskich dostępne są teczki z czasów studiów w Dorpadzie (obecnie Turku, Estonia) Edmunda i Leopolda. Zwłaszcza ta Edmunda jest obszerna, ponieważ znajduję się tam m.in. wyniki egzaminów i także dokument dotyczący kariery jego ojca Klemensa.

*1 - Feliks Dowgwiłowicz syn Jana był członkiem komitetu organizacyjnego wystawy rolniczej w 1910 r. w Poniewieżu. Odpowiedzialny za sprawy bydła, drobiu i produktów mlecznych [ na podstawie publikacji wydanej z okazji konferencji naukowej w Poniewieżu w 2010 r. poświęconej osobom publicznym w tym mieście na początku XX wieku]. W Gazecie Handlowej z 1.9.1888 r. w Kurjerze Codziennym nr.239 z 29 sierpnia 1888r. występuje na liście osób, które otrzymały odszkodowanie od Warszawskiej Generalnej Reprezentacji Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Jakor" za szkody spowodowane przez pożary należących do ubezpieczeń rolnych: Dowgwiłłowicz Feliks, Włoki, powiat poniewieżski 34 ruble srebrne i 96 kopiejek.
*2 - Jan Dowgwiłłowicz: Według informacji w "Kurjerze Warszawskim" nr. 232 z 23.8.1900r. był jednym z polaków, którzy ukończyli wyższą szkołę rolniczą w Taborze (Czechy). | Najprawdopodobnie ten sam Dowgwiłłowicz zanim rozpoczął studia uczęszczał do Średniej Szkoły Rolniczej w Czernichowie.[Sprawozdanie Wydziału krajowego o krajowej średniej szkole rolniczej i folwarku w Ozernichowie; Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Czwartej Sesyi Siódmego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1898/9. Alegat 46] | W 1906 roku był członkiem ziemiańskich komitetów przedwyborczych w powiecie poniewieskim [Kurier Litewski nr. 274 z 15.12.1906r.] | Aktywny działacz w komitecie rodzicielskim poniewieskiej szkoły realnej. 21.9.1908 został członkiem komitetu do przyjmowania ofiar, urządzania widowisk i.t.p.w celu powiekszenia funduszu na pokrycie kosztów wpisowego za naukę języka polskiego dla niezamożnych [Kurier Litewski nr. 220 z 25.9.1908r.] | Członek komitetu organizacyjnego wystawy rolniczej w Poniwieżu zorganizowanej przez Kowieńskie Towarzystwo Rolnicze w dniach od 30 maja do 1 czerwca 1910r.. Żródła: "Goniec Wileński: nr.281 z 10.12.1909r; "Kurjer Warszawski" nr 357 z 28.12.1909r.; "Słowo" nr.307 z 29.12.1909r.; "Nowa Gazeta" nr 595 z 30.12.1909r.. | Chłonek zarządu poniewieżskiego oddziału Kowieńskiego Towarzystwa Rolniczego. Źródło: Instytucje rolnicze w guberni Kowieńskiej na 1912 rok [tytuł własny]. | Wymieniony w "Spisie majątków polskich w Republice Litewskiej w latach 1919-1939`" jako właściciel majątku Murowany Dwór w powiecie szawelskim.
*3 - Zygmunt Dowgwiłłowicz wymieniony w "Spisie majątków polskich w Republice Litewskiej w latach 1919-1939`" jako właściciel majątku Włoki w powiecie szawelskim. Urodzony w Murowanym Dworze. Cztery lata uczył się w Kaliszu [?], a piąty rok w gimnazjum w Carskim Siole, które ukończył w 1906 r. Довгвиллович Сигизмунд - р. 18 декабря 1882 года в имении Мурованый двор Ковенской губ., сын дворянина, католик, до 5 кл. учился в Калшиской гимназии, затем 5 лет учился в ИНЦГ [Царскосельская Императорская Николаевская гимназия], выпускник 1906 года. Chodził do klasy razem z poetą rosyjskim Mikołajem Gumilewem [ "Н. Гумилев, А. Ахматова. По материалам историко-литературной коллекции П. Лукницкого" Petersburg 2005r; ISBN 5-02-027036-9]
Jan i Zygmunt umieścili w "Gazecie Polskiej" nr. 248 z 16.7.1916r. ogłoszenie rodzinne o następującej treści: Janostwo i Zygmunt Dowgwiłłowiczowie i Lucjanostwo Wiszniewscy, zawiadamiają Wiktorię Dowgwiłłowiczówną w Murowanym Dworze, gub. Kowieńska, poczta Linków, Amelię Rostkowską i Teklę Sipniewską (Wilno, Plac Katedralny 4) i Lucję Wiszniewską (Zybortany, gub. Kowiensla, poczta Krakinów) że wszyscy zdrowi w Radzicy Malcowskiej. - Lunek w Borysoglebsku. Prosimy o wiadomość o sobie i Puzyninie.
Od *4a do *4b - nie mam całkowitej pewności co do powiązań w tej części drzewa ponieważ imiona Aleksander i Antoni powtarzają się ciągle przez kilka generacji; te zestawienie wydaje sie mi najbardziej logiczne.
*5 - 08.02.1905 - ślub szl. rosieńskiego powiatu Zygmunta Piotrowicza, 42 lata ze wsi [W...] z gminy Pogiry; ze szl. kowieńskiego powiatu Marcjaną Dowgwiłłową, 34 lata wdową [ po Aleksandrze] ze wsi Mejliszki córką Florjana i Wiktorii z Bołtowskich Chmielewskich.
*6 - Irena Dowgwiłłowicz - wymieniona w publikacji "Przesiedleńcy z Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem" Haliny Murawskiej wydanej przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w roku 2000 str. 63 i 165, gdzie m.in. pisze, że w okresie międzywojennym mieszkała w pobliżu Szawli. Po wojnie osiedliła się w gospodarstwie pod Dobrym Miastem w woj. warmińsko-mazurskim [Dziennik Pojezierza nr 142 z 1994r. str 8 na podstawie 'Bibliografii Warmii i Mazur 1994-1995' str 51]. Od 1963r. znajdowała sie na liście tak zwanych dyplomowanych biegłych ksiegowych. [Dziennik Urzedowy Ministerstwa Finansów Nr 1 z 23.1.1965r.] Już przed wojną zajmowała się tłumaczeniem literatury z litewskiego na polski [Kurjer Wileński wraz z Kurjerem Wileńsko-Nowogródzkim R.16, nr 146 (28 maja 1939)]
*7 - Jan Dowgwiłłowicz. Wystepuje w 'Directory of Polish Officials' Central Intelligence Agency, 1973 [str 248] Dyrektor Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Tyrowie, powiat Ostróda [tekst 'Przyjechał rozwiązać, doprowadził do rozkwitu' Piotra Andrysa z Zielonego Sztandaru nr 5 z 1974 r. str 3 na podstawie 'Bibliografii Warmii i Mazur za rok 1974' str 55].
*8 - Joanna Dowgwiłlowicz - adwokat z kancelarią w Warszawie i Olsztynie. Jej brat Paweł i mąż są także adwokatami.
*9 - Klemens Dowgwiłłowicz urodzony w parafii poszuładzkiej w powiecie Upickim [prawdopodobnie Poberwułki lub w innej formie Paberwałki]; lekarz wymieniony w spisie uprawnionych do prowadzenia praktyki lekarskiej z lat 1830-1852 r. Uzyskał dyplom lekarski na Uniwersytecie wileńskim 10.6.1828 roku, a 11.11.1847 r. awansował na "особаго врачв при помещичвих именях поневежского узда". Jego nagrobek zachował się na cmentarzu w Poniewieży. Wymieniony jako prenumerator wydanej w 1830r. polskiego tłumaczenia książki 'Rysy moralności i literatury albo Postrzeżenia we względzie obyczajów, zwyczajów i literatury Anglików i Amerykanów' Irvinga Washington (1783-1859). Najprawdopodobniej o nim jest mowa w "Pamiętniku Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego" z 1851r. gdzie opisana jest m.in. historia choroby z 1839 r.
*10 - Również nagrobek przedwczesnie zmarłej żony Klemensa - Rozety zd Bystram Dowgwiłłowicz - zachował się na cmentarzu w Poniewieżu. Rozeta urodziła się w parafii Ramugolskiej w rodzinie generała wojsk polskich Dominika Bystrama.
*11 - Edmund Dowgwiłłowicz opisany jako ziemianin z kowieńskiego, lekarz w wojsku rosyjskim stacjonujący w Joniszkach (wymieniony w spisach uprawnionych do prowadzenia praktyki lekarskiej z lat 1860-1883) członek Konwentu Polonia, organizacji studenckeij powstalej w 1828 roku. Studiował w latach 1853-1857 na uniwersutecie w Dorpacie (obecnie Turku w Estonii). Fakultet medyczny z tytułem doktora ukończył w czerwcu 1857 roku. Absolwent I gimnazjum w Wilnie, które ukończył w 1850 r.
*12 - Leopold Dowgwiłłowicz lekarz wymieniony w spisie uprawnionych do prowadzenia praktyki lekarskiej z lat 1860-1889. Na studia w Turku zapisał się 20.7.1855 roku już po śmierci ojca. Wydaje się, że Leopold najpierw rozpoczął studia na wydziale ekonomicznym. Do szkoły średniej chodził w Poniewieżu. Uczęszczał też do Wojskowej Akademii Medycznej (Военно-медицинская академия) przed 1872 rokiem
*13 - Trojanus Dowgwiłłowicz występuje również jako ojciec chrzestny w parafii Krakinowskiej.
*14 - Stefan Dowgwiłłowicz syn Trojanusa wymieniony w spisie "Алфавит владѣльцамъ и лицамъ, на имѣния коихъ наложены запрещения [...] за 1879 годъ" str. 64.
*15 - W akcie ślubu pisze, że Władysław urodził sie w powiecie poniewieżskim, a Zuzanna w gminie Widze w powiecie nowoaleksandrowskim (do 1839 roku Jeziorosy, obecnie Zarasai). Władysław Dowgiłowicz syn Bernarda posiadał dwa domy w Libawie według 'Adolf Richters Baltische Verkehrs- und Adressbücher. Bd. 2, Kurland'(str. 308, 314 i 321) z 1912 roku: Ritterstrasse 1 i Rosenstrasse 42
Żródła powyższych informacji:
1. dr. Józef Bieliński "Stan nauk lekarskich za czasów Akademii medykochirurgicznej wileńskiej: bibliograficznie przedstawiony. Przyczynek do dziejów medycyny" z 1888r. [str. 736]
2. International Genealogical Index.
3. http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/wilno/konwent-polonia/

4. Archiwa Estońskie:
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/estonia/eaa0402_002_0004700_/
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/estonia/eaa0402_002_0004701_/
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/estonia/eaa0402_002_0004702_/
5. Album academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. 1867. Dorpat [str 268]; Das Inland: eine Wochenschrift für d. Tagesgeschichte Liv-, Esth- und Rusland's Geschichte,... rocznik 22, 1857 Dorpat [str. 873].
6. Lietuvos TSR Mokslų akademija, Istorijos institutas., 1981 str 66.

7. фонд 316 опись 63.

Tutaj kilku innych Dowgwillowiczów:
- Natalia Julia Dowgwiłłowicz (23.12.1999) Olsztyn
- Justyna Zakrzewska zd. Dowgwiłłowicz (1979)
- Marek Dowgwiłłowicz (c.1974 Sosnowiec) x Agata Siedlaczek (c.1977 Lublin)] Ostróda; Józefów k/Warszawy;
blok witsyn Hubert (2.9.1999) i córka Olga (2009)
- Irena Bukowska zd. Dowgwiłłowicz zmarła 13.3.1983 (źródło nekrologi warszawskie)
- Eleonora Nowina-Witkowska zd. Dowgwiłowicz (1835 - 4.1.1908) Cmentarz Stare Powązki (źródło: nekrologi warszawskie; Kurjer Warszawski. R.88, nr 7 z 7 stycznia 1908; Nowa Gazeta R.3, nr 10 z 8 stycznia 1908;

Dowgwiłłowicz-Nowiccy

W Rosyjski Państwowym Archiwum Historycznym [RGIA] znajdują się dokumenty Trzeciego Departamentu Senatu z lat 1813-1894.
W w spisie 20 tomu podano, że dokumenty dotyczące szlachty o nazwisku Dowgwiłłowicz-Nowiccy z Gubernii Kowieńskiej pochodzą z lat 1862-1874-1891 [F1343-20-2440]. Prawdopodobnie chodzi tu o dikumenty potwierdzające ich przynależność do szlachty.
W spisie tego samego zbioru dotyczącego lat 1894-1917 znajdują się dodadkowe dokuemnty dla Dowgwiłłowiczów-Nowickich (od nr.7584 do nr.7585). Zawartość tych dokumentów jest namnie znana.

Nie wiemy czy wywodzili się z Dowgwiłlowiczów z Mejliszek czy może mieli powiązania z innym regionem.

Na podstawie nam znanych ksiąg kościelnych widzimy Dowgwiłłów-Nowickich od końca XIX wieku przede wszystkim na terenach obecnej Łotwy [Dynenburg (Daugavpils), Lipawa (Liepaja) i Ryga (Riga)] i w Sant Petersburgu. Do Dynenburga przybyli z Nowoaleksandrowska [Zarasai].

Ryga

1 - Antoni Dowgwiłłowicz-Nowicki
               | Franciszka Worotańska
    1.1 - Kazimierz (c.1876 - ?)
               | Marianna Adamkiewicz (c.1881 - ?) śl. 19.8.1906 Ryga
        1.1.1 - Antoni (17.4.1907 Ryga - ?)
    1.2 - Adam (c.1878 - ?)
               | Felicjanna Kratowska (c.1884 - ?) śl. 29.9.1902 Ryga
        1.2.1 - Władysław (3.11.1903 Ryga - ?)
        1.2.2 - Maria Eleonora (19.4.1905 Ryga - ?)
        1.2.3 - Adam (9.10.1906 Ryga - ?)
        1.2.4 - Julianna (9.10.1907

W 1909 roku urodziło się jeszcze jedno dziecko o inicjałach K. A. ale nie wiadomo, która para była jej rodzicami. Jest tylko spis urodzonych bez samych akt.

Dynenburg / Daugavpils

Tutaj mamy zarówno Dowgwiłłowiczów jak i Dowgwiłłowiczów-Nowickich.

Józef Dowgwiłłowicz syn szlachcica Fabiana i Julii Biedunkiewicz urodzony 6.9.1905 [akt numer 635]
Helena Dowgwłowicz-Nowicka córka szlachcica nowoaleksandrowskiego Ignacego syna Józefa i Salomei [Bal...]

Na podstawie listy pochowanych na cmentarzu katolickim w Daugavpils opublikowanych na witrynie cemety.lv

Pavlis Davgvilovics-Novickis (1881 - 1944)
Franciska Davgvilovics-Novickis (1921 - 1941)
Zigfrids Davgvilovics-Novickis (29.7.1931 - 25.4.2013)

Na tym samym cmentarzu:
Marians Davgvilovics (16.3.1914 - 1.1.1970)
Galina Davgvilovics (1.12.1916 - 13.12.2006) [prawdopodobnie z domu Matuszewska]
Gregors Davgvilovics (25.11.1942 - 12.4.2015) [zmarł w parafii Nicgale]
Scepan Davgvilovics (1947 - 1993)
Regina Davgvilovics (24.7.1949 - 27.12.2010)

Inne osoby związane z tym miastem:
Mihail Davgvilovics-Novickis
Александр Давгвилович

Sint Petersburg

Wincenty Dowgwiłłowicz-Nowicki syn Juliana - wymieniony w książkach adresowych Petersburga od 1903 do 1917 roku.
Kazimierz Dowgwiłłowicz-Nowicki syn Juliana - jego akta osobowe znajdują się w dokumentacji sierocińca imienia księcia Oldenburga w Petersburgu od 2.6.1895 do 6.2.1899 roku [ЦГИА СПб. Фонд 394. Опись 1. Дело 797 ]; starszy inspector oddziału Piotrogradzkeigo robotniczo-chrześcijańskiej inspekcji komisji sanitarnej [ЦГИА СПб. Фонд 783. Опись 3. Дело 2; 28.31914 - 9.10.1920]. wymieniony w książkach adresowych Petersburga z 1904 od 1912 do 1914 roku.
Rozalia Henrykowa Dowgwiłłowicz-Nowicka
Helena Dominikowa Dowgwiłłowicz-Nowicka

Wszyscy powyżej wymienieni znajdują się w "Inwentarzu archiwalny spraw dotyczących personelu.Sprawy przerejestrowania cudzoziemców i innych' [ЦГА СПб. Фонд Р-1001. Опись 16А-1. Дело 4649; 4650; 4652; 4651] Rozalia córka Henryka i Aleksandry Zofii Gausman Kotkowskich to żona Wincentego, a Helena córka Dominika iWiktorii Gumowskiej Gorbaczewskich to żona Kazimierza.

1 - Julian Dowgwiłłowicz-Nowicki
     | Leokadia Górynowicz
    1.1 - Wincenty (13.8.1878 - ?)
           | Rozalia Elżbieta Kotkowska (5.9.1884 Petersburg - ?) śl. 21.4.1912 Petersburg, kościół Św. Katarzyny
        1.1.1 - Maria (8.11.1913 Petersburg - ?)
        1.1.2 - Janina (17.5.1917 Petersburg - ?)
    1.2 - Kazimierz (c. 1880 - ?)
           | Helena Gorbaczewska [Horbaczewska] ( c. 1885 - ?) śl. 28.8.1908 Petersburg, kościół Św. Katarzyny
        1.2.1 - Olgierd Julian (7.6.1917 Petersburg - ?)
    [1.3 - Jan]
    [1.4 - Konstancja]

Konstancja Dowgwiłowicz córka Juliana - szlachcianka wymieniona w książkach adresowych Petersburga od 1899 do 1902 roku.
Wiaczesław Dowgwiłowicz-Nowicki - wymieniony w liście kadetów Wolskiego Korpusu Kadetów z lat 1901-1910.
Mieczysław Józefowy Dowgwiłowicz-Nowicki - urodzomy w Petersburgu; asystent w ksiegowości [ЦГИА СПб. Фонд 210. Опись 1. Дело 1254; 30.4.1914 - 31.12.1918]; przydzielony podczas I WŚ do 90-tego pułku [piechoty]; wymieniony w kartotece strat.

Źródła: Archiwum Sant Petersurga; witryna Памяти героев Великой войны 1914–1918.

Litwa / Polska

Jest kilka zbieżności pomiędzy poniższym drzewem i Dowgwiłłowiczami-Nowickimi z Petersburga.
Akty ślubów Wincentego i Kazimierza wskazują jako ich rodziców Juliana i Leokadię Górynowicz. Do tego Jan jest świadkiem na ślubie Wincentego.
Informacja o Kazimierzu dotycząca istnienia jego akt osobowych w Petersburskim sierocińcu nakłania do konkluzji, że znalazł się tam po śmierci rodziców. Czyżby Józef i Karolina przejęli obowiązki opiekunów? Trzeba też wziąść pod uwagę, że może tu chodzi o dwie osobne rodziny.

dzieci Juliana i Leokadi Horynowicz
dzieci Józefa i Karoliny Kopalińskiej

1 - Julian Dowgwiłłowicz-Nowicki (? - przed 1895)
     | Leokadia Horynowicz (? - przed 1895)
    1.1 - Józef (5.3.1875 - 28.4.1952 Pniów woj. lubelskie)
               | Józefina Ciechanowska (1880 - 14.12.1940)
        1.1.1 - Julian (25.1.1903 - 17.2.1979 Świecie nad Wisłą)
                     | Teresa
        1.1.2 - Maria (9.8.1905 - 2.1988 Boston MA)
                  | Adolph Adam [Jack] Blinstrub (16.12.1892 Kowno - 10.1968 Boston MA) *3                             śl. 27.3.1927 Quebec
            1.1.2.1 - Chester A. [Czesław] (15.2.1928 - 1.9.2011)
                         | Pauline (2.2.1929 - 17.5.2018 Franklin NH)
                1.1.2.1.1 - Thomas Bernard [Tom] (15.1.1950)
                1.1.2.1.2 - Thaddeus J. [Ted] (20.8.1953)
                1.1.2.1.3 - Melanie V (28.4.1955)
                1.1.2.1.4 - Paul F (13.11.1957)
        1.1.3 - Stanisława (13.1.1908 - 28.5.1991 Poznań)
                   | Piotr Masłowski (? - 4.8.1978 Poznań)
        1.1.4 - Anna (1909 - 1995 parafia Świecie)
    1.2 - Jan (20.6.1877 - 6.2.1946 pochowany w Komornikach woj. poznańskie)
               | ? *4
        1.2.1 - Jan [Kazimierz]
                    | Priscilla Howley (c. 1911 - po 1965) śl. 3.1951 *1 Birmingham, Warwickshire,                         Wielka Brytania
        1.2.2 - córka
                    | Orlicki
    1.3 - Wincenty (13.8.1878 - ?)
           | Rozalia Elżbieta Kotkowska (5.9.1884 Petersburg - ?) śl. 21.4.1912
             Petersburg, kościół Św. Katarzyny
        1.3a.1 - Maria (8.11.1913 Petersburg - ?)
        1.3a.2 - Janina (17.5.1917 Petersburg - ?)
    1.4a - Kazimierz (1880 - 1936 Warszawa) Petersburg *2
           | Helena Horbaczewska ( 1887 - 1842 Warszawa) śl. 28.8.1908 Petersburg,                     kościół Św. Katarzyny
        1.4.1 - Olgierd Julian (7.6.1917 Petersburg - 23.9.1984)
                     | (a) Irena Krzewińska córka Teodora (6.1.1921 - 20.5.1994)
                     | (b) Zuzanna Mrożewska
            1.4.1.1a - Kazimierz Ryszard (3.4.1941 - 5.3.2004) Sulejówek
                         | (a) Zuzanna Dobrowolska (? - 7.9.1988)
                         | (b) Irena Tarasow (1950)
                1.4.1.1a.1 - [Rafał Kazimierz (1975)]
            1.4.1.2a - Lechosław Robert (1949)
    1.5 - Konstancja

1 - Józef Dowgwiłłowicz-Nowicki]
   | Karolina Kopalińska]
    1.1 - Karol (c. 1880 - 2.1.1936 Wilno)
    1.2 - Mieczysław [Józef]
    1.3 - Bronisława

 

Wersja zakładająca przejęcie opieki nad dziećmi Juliana i Leokadi Horynowicz przez parę Józef i Karolina Kopalińska.

1 - (a) Julian Dowgwiłłowicz-Nowicki (? - przed 1895) [(b) Józef Dowgwiłłowicz-Nowicki]
     | (a) Leokadia Horynowicz (? - przed 1895) [(b) Karolina Kopalińska]
    1.1 - Józef (5.3.1875 - 28.4.1952 Pniów woj. lubelskie)
               | Józefina Ciechanowska (1880 - 14.12.1940)
        1.1.1 - Julian (25.1.1903 - 17.2.1979 Świecie nad Wisłą)
                     | Teresa
        1.1.2 - Maria (9.8.1905 - 2.1988 Boston MA)
                  | Adolph Adam [Jack] Blinstrub (16.12.1892 Kowno - 10.1968 Boston MA) *3 śl. 27.3.1927 Quebec
            1.1.2.1 - Chester A. [Czesław] (15.2.1928 - 1.9.2011)
                              | Pauline (2.2.1929 - 17.5.2018 Franklin NH)
                1.1.2.1.1 - Thomas Bernard [Tom] (15.1.1950)
                1.1.2.1.2 - Thaddeus J. [Ted] (20.8.1953)
                1.1.2.1.3 - Melanie V (28.4.1955)
                1.1.2.1.4 - Paul F (13.11.1957)
        1.1.3 - Stanisława (13.1.1908 - 28.5.1991 Poznań)
                   | Piotr Masłowski (? - 4.8.1978 Poznań)
        1.1.4 - Anna (1909 - 1995 parafia Świecie)
    1.2 - Jan (20.6.1877 - 6.2.1946 Hiszpania, pochowany w Komornikach woj. poznańskie)
               | ? *4
        1.2.1 - Jan [Kazimierz]
                    | Priscilla Howley (c. 1911 - po 1965) śl. 3.1951 *1 Birmingham, Warwickshire, Wielka Brytania
        1.2.2 - córka
                    | Orlicki
    1.3a - Wincenty (13.8.1878 - ?)
             | Rozalia Elżbieta Kotkowska (5.9.1884 Petersburg - ?) śl. 21.4.1912 Petersburg, kościół Św. Katarzyny
        1.3a.1 - Maria (8.11.1913 Petersburg - ?)
        1.3a.2 - Janina (17.5.1917 Petersburg - ?)
    1.4a - Kazimierz (1880 - 1936 Warszawa) Petersburg *2
           | Helena Horbaczewska ( 1887 - 1842 Warszawa) śl. 28.8.1908 Petersburg, kościół Św. Katarzyny
        1.4.1 - Olgierd Julian (7.6.1917 Petersburg - 23.9.1984)
                     | (a) Irena Krzewińska (6.1.1921 - 20.5.1994)
                     | (b) Zuzanna Mrożewska
            1.4.1.1a - Kazimierz Ryszard (3.4.1941 - 5.3.2004) Sulejówek
                         | (a) Zuzanna Dobrowolska (? - 7.9.1988)
                         | (b) Irena Tarasow (1950)
                1.4.1.1a.1 - [Rafał Kazimierz (1975)]
            1.4.1.2a - Lechosław Robert (1949)
    1.5a - Konstancja
    1.6b - Karol (c. 1880 - 2.1.1936 Wilno)
    1.7b - Mieczysław [Józef]
    1.8b - Bronisława

*1 - Żródło "England and Wales Marriage Registration Index, 1837-2005" [Vol.9, nr. 87, page 1307]
*2 - W latach 20. XX wieku rodzina przeniosła się do Sulejówka. Kazimierz z dniem 1.3.1929 r. przeniesiony w stan spoczynku (emerytowany) radca Najwyższej Izgy Kontroli. Źródła: Mieszkańcy Sulejówka od lat 20. XX wieku - wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka; Monitor Polski nr. 140 z 20.6.1929 roku.
*3 - syn Kazimierza (1867-1930) i Michaliny Dobrowolskiej (1872- 21.2.1943 Boston MA) Blinstrub. W sumie są trzy daty urodzenia Adolfa Adam:a 12.12.1892 [WWI Draft Registration Cards], 16.12.1892 i 16.12.1882 [Declaration of intention No. 152469].
*4 - Możliwe, że to ten Jan Dowgwiłlowicz-Nowicki znajduje się w rejestrze osobowym z lat 1945-1954 sporządzonym przez Wojewódzki Oddział w Poznaniu Państwowego Urządu Repatriacyjnego. Źródło: Archives Portal Europe.


Jan Kazimierz Dowgwiłłowicz-Nowicki - W Rozkazie Personalnym 1936, nr 20 (18 grudnia) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych został przyjęty do służby przygotowawczej na szeregowego policji państwowej do kompani F we Lwowie. W Rozkazie Personalnym 1937, nr 32 (15 pażdziernika) mianowany posterunkowym po ukończeniu kursu w Szkole Szeregowych w Mostach-Wielkich i przydzielony do słuźby w województwie krakowskim. Źródło: polona.plWielka Brytania

Vlad Davgvilovics - Burton upon Trent rejon (2021)
Edmund Davgvilovics-Novickis - Coventry (2020)
Aleksandrs Davgvilovics-Novickis - Southampton (2020)