Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Linia Mejliszki

Mejliski Line


Informacje

Information


Tablica
Family tree

Uzupełnienia
Additions


Archiwalia

Archives

 

Spis wojska 1528 roku [za Sewerynem Uruskim]
Jan Dowgwiłowicz, dwa konie i Stanisław Dowgwiłowicz, 1 konia; szlachta krożska

Taryfa 1667 roku
Dowgwiłowicz Jan [na miejscu] Józefa Dowgwiłowicza z Mejliszek dym 1 szlachecki w powiecie tendziagolskim.

Taryfa podymnego Księstwa Żmudzkiego z 1775r.:
1. ejrygolska - Mateusz Dowgiłłowicz w Skirwoniach
2. tendziagolska - Maciej Dowgwiłłowicz w Mejliszkach
3. rosieńska - Wawrzyniec Dowgwiłłowicz, okolica Girdwojnie

W Rejestrze famili których dowody na szlachectwo Deputacja Generalna Wywodowa Litewsko-Wileńska przyjęła i przez dacyzję oprobowała w 1798 i 1799 roku (LVIA_F391_ap6_b7) znajdują sie następujące rodziny:
8 stycznia 1799 - Dowgwiłłowicz herbu Abdank z powiatu rosieńskiego
20 stycznia 1799 - Dowgwiłłowicz herbu Abdank z powiatu upitskiego

Spis szlachty powiatu Upickiego na 1834 rok:
- Dowgwiłłowicz Jan Szymonowy i synowie Zygmunt i Feliks
- Dowgwiłłowicz Ludwik Wincentowy i synowie Stanisław i Wincenty
- Dowgwiłłowicz Józef Ludwikowy i syn Henryk.
[Abėcėlinis Upytės pavieto bajorų sąrašas. Fragmentas, raidės Д, Э, Е, Ж, З, J, И, К. 1834 m. - Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 708, ap. 2, b. 1200, l. 14–25.]

Spis szlachty rejony Poniewieża majacych podwładnych na 1847 rok:
- Dowgwiłłowicz Zygmunt Janowy z bratem Feliksem
[Panevėžio apskrities bajorų, turinčių priklausomų valstiečių, sąrašas. 1847 m. - Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. f. I-50, ap. 1, b. 145, l. 67 at.–83 at.]

Według Leona Polaczka w Spisie rodzin szlachty polskiej z 1894 roku:
rodzina Dowg[w]iłłowicz herbu Abdank wylegitymowana w latach 1839-1849 w Gubernii Kowieńskiej.

W Rosyjski Państwowym Archiwum Historycznym [RGIA] znajdują się dokumenty Trzeciego Departamentu Senatu z lat 1813-1894.
W w spisie 20 tomu podano:
Rodzina Dowgwiłłowiczów - potwierdzenia [szlachectwa] z lat 1838-1886-1887 - Gubernia Wileńska i Kowieńska [F1343-20-2439]
Rodzina Dowgwiłłowiczów-Nowickich - potwierdzenia [szlachectwa] z lat 1862-1874-1891 - Gubernia Kowieńska [F1343-20-2440]
W spisie tego samego zbioru F 1343 dotyczącego lat 1894-1917 znajdują się dodadkowe dokuemnty dla Dowgwiłłowiczów-Nowickich (od nr.7584 do nr.7585). Nie ma uzupełnień dla Dowgwiłłowiczów.

qNazwisko rodzin Dowgwił(ł)o i Dowgwił(ł)owicz maja tę samą genezę. Wygląda na to, że drugie z nich jest patronimikiem pierwszego i dopiero w poźniejszym okresie powstały odrębne rodziny. Imię to - a potem i nazwisko – powstało z połączenia słów daug (dużo, wiele) i vil- (mieć nadzieję, wierzyć).

Rodzina Dowgwiłłowiczów (lub Dowgwiłłów) mieszkała w okolicy Mejliszki przynajmniej od połowy XVII wieku. Pierwsza wzmianka o nich pochodzi z 1667 roku. 'Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich' z 1880 roku podaje, że Dowgwiłowiczowie mieli tu 23 dziesięcin ziemi. W 1797 roku wywiedli swoje pochodzenie i przynależność do herbu Abdank. W wywodzie tym przodkiem rodziny został uznany Jerzy, właścicel dóbr Mejliszki. Jan i Józef z taryfy 1667 roku tam nie występuje.
Seweryn Uruski podaje, że wylegitymowali się również w 1853 r., a inni w latach 1839-1849, które osiadły w okolicach Linkowa.
Najwcześniejszą wzmiankę na jaką natrafiłem o Dowgwiłłowiczach w Murowanym Dworze koło Linkowa pochodzi z około 1835 roku w opisie parafii linkowskiej i mówi o dworze z 1 dymem ziemi, 16 osobami dorosłymi i 2 dzieci. Źródło: Z przeszłości karmelitów na Litwie i na Rusi. Wołyniak, Kraków 1918, str.266.
'Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich' z 1880 roku podaje również, że Dowgwiłowiczowie w okolicy Miłoszuny mieli 57 dziesięcin ziemi. Miłaszuny należą do parafii Pernarowo, gdzie również mieszkali Dowgwiłłowie.


Mejliszki i okolica na mapie z 1914 roku.Linków z majątkiem Murowany [Dwór) i Włoki na mapie z 1914 roku.