Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit|blok witMatki Polkiblok wit
Polskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witPolecane witrynyblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Linia Mejliszki


Informacje


Tablica genealogiczna


Zdjęcia i dokumenty

 

Spis wojska 1528 roku [za Sewerynem Uruskim]
Jan Dowgwiłowicz, dwa konie i Stanisław Dowgwiłowicz, 1 konia; szlachta krożska

Taryfa 1667 roku
Dowgwiłowicz Jan [na miejscu] Józefa Dowgwiłowicza z Mejliszek dym 1 szlachecki w powiecie tendziagolskim.

Taryfa podymnego Księstwa Żmudzkiego z 1775r.:
1. ejrygolska - Mateusz Dowgiłłowicz w Skirwoniach
2. tendziagolska - Maciej Dowgwiłłowicz w Mejliszkach
3. rosieńska - Wawrzyniec Dowgwiłłowicz, okolica Girdwojnie

W Rejestrze famili których dowody na szlachectwo Deputacja Generalna Wywodowa Litewsko-Wileńska przyjęła i przez dacyzję oprobowała w 1798 i 1799 roku (LVIA_F391_ap6_b7) znajdują sie następujące rodziny:
8 stycznia 1799 - Dowgwiłłowicz herbu Abdank z powiatu rosieńskiego
20 stycznia 1799 - Dowgwiłłowicz herbu Adank z powiatu upitskiego

Według Leona Polaczka w Spisie rodzin szlachty polskiej z 1894 roku:
rodzina Dowg[w]iłłowicz herbu Abdank wylegitymowana w latach 1839-1849 w Gubernii Kowieńskiej.

W Rosyjski Państwowym Archiwum Historycznym [RGIA]mznajdują sie dokumenty Trzeciego Departamentu Senatu i w spisie 20 tomu zbioru F1343 podano:
Rodzina Dowgwiłłowiczów - potwierdzenia [szlachectwa] z lat 1838-1886-1887 - Gubernia Wileńska i Kowieńska [F1343-20-2439]
Rodzina Dowgwiłłowiczów-Nowickich - potwierdzenia [szlachectwa] z lat 1862-1874-1891 - Gubernia Kowieńska

Nazwisko rodzin Dowgwił(ł)o i Dowgwił(ł)owicz maja tę samą genezę. Wygląda na to, że drugie z nich jest patronimikiem pierwszego i dopiero w poźniejszym okresie powstały odrębne rodziny. Imię to - a potem i nazwisko – powstało z połączenia słów daug (dużo, wiele) i vil- (mieć nadzieję, wierzyć).

Rodzina Dowgwiłłowiczów (lub Dowgwiłłów) mieszkała w okolicy Mejliszki przynajmniej od połowy XVII wieku. Pierwsza wzmianka o nich pochodzi z 1667 roku. 'Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich' z 1880 roku podaje, że Dowgwiłowiczowie mieli tu 23 dziesięcin ziemi. W 1797 roku wywiedli swoje pochodzenie i przynależność do herbu Abdank. W wywodzie tym przodkiem rodziny został uznany Jerzy, właścicel dóbr Mejliszki. Jan i Józef z taryfy 1667 roku tam nie występuje.
Seweryn Uruski podaje, że wylegitymowali się również w 1853 r., a inni w latach 1839-1849, które osiadły w okolicach Linkowa.
'Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich' z 1880 roku podaje również, że Dowgwiłowiczowie w okolicy Miłoszuny mieli 57 dziesięcin ziemi. Miłaszuny należą do parafii Pernarowo, gdzie również mieszkali Dowgwiłłowie.

W Archiwum Historycznym w Petersburgu znajdują się dokumenty dotyczące potwierdzenia szlachectwa Dowgwiłłowiczów z lat 1838, 1886, 1887 (F 1343-20-2439).


Mejliszki i okolica na mapie z 1914 roku.Linków z majątkiem Murowany [Dwór) i Włoki na mapie z 1914 roku.