Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Linia Mejliszki

Mejliski Line


Informacje

Information


Tablica
Family tree

Uzupełnienia
Additions


Archiwalia

Archives

 

Z lewej strony zdjęcie nagrobka Klemensa Dowgwiłłowicza (1800-1854) lekarza medycyny

U góry nagrobek małżonki Klemensa: Rozety z Bystramów (1812-1831).

Powyższe zdjęcia są zrobione przez Wandę Kardasz na cmentarzu w Poniewieżu w 2010 roku.
Źródło: Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich


Dyplom lekarski Uniwersytetu Dorpadzkiego dla Edmunda Dowgwiłłowicza z datą 15.11.1857 rolu

Sprawozdanie proboszcza Piotra Dowgwiłłowicza z 23.8.1838 r na temat parafii brasławskiej.