Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbole we współczesnym świecie - świecznik
dr J. Jaśkowski

Prasa jest czwartą władzą, nie w znaczeniu przestrzegania prawa,
ale wpajania ludkowi właściwej interpretacji tego prawa.
Stąd monopole wydawnicze, wszystkie w rękach USA.  
 

Poprawność polityczna.
Żyjemy w strasznie dziwnych czasach. Wszyscy piszący zajmują się wyjaśnianiem wprowadzanych w nowomowie pojęć albo wyjaśnianiem, co kto chciał powiedzieć. Wyraźnie widoczne to było jak Bolek coś chlapnął, a następnego dnia odpowiednio wysokiej rangi urzędnik wyjaśniał, co p. prezydent miał na myśli, mówiąc to, czy owo.
Przez całe średniowiecze szkolnictwem zajmował się w Europie Kościół Katolicki. Już na początku XIV wieku Konstytucja Soborowa mówiła, że każdy proboszcz musi mieć szkółkę, każdy biskup rodzaj szkoły średniej. W specjalnych sytuacjach papież wydawał pozwolenie, czyli specjalną bullę na otwarcie szkoły wyższej. W takiej wyższej szkole musiał być wydział teologiczny. Wydział ten oceniał, co jest moralne, a co amoralne, co jest dobrem, a co złem. 

Od czasów Hohenzollernów tj. około 1500 roku, powstawać zaczęły tzw. uniwersytety państwowe. Celem tych szkół była indoktrynacja społeczeństwa w tzw. poprawności politycznej.
Ze smutkiem trzeba przypomnieć, że polscy królowie wciąż byli na poziomie przysłowiowego Bolka i nie starali się specjalnie o wykształcenie społeczeństwa. W epoce Jagiellonów największy w EUROPIE KRAJ MIAŁ JEDNĄ WYŻSZĄ uczelnię, a takie małe Prusy aż 3.
Obecnie jest podobnie co do poziomu edukacji, tylko odwrotnie co do liczby uczelni. Polska, średniej wielkości kraik, ma o 500 % więcej „wyższych” uczelni, aniżeli takie potęgi jak Niemcy. Oczywiście musi się to odbić na jakości. Wbrew propagandzie mass mediów, ”polska” nauka nie odnosi żadnych sukcesów, patentując 100 wynalazków rocznie, a Niemcy ponad 17 000. Czyli wbrew nagłaśnianej w naszym kraju zasadzie, ilość wcale nie przechodzi w jakość.
 
Podobnie niestety jest z naukami humanistycznymi. Nauki te powinny w sposób logiczny i łatwy podawać społeczeństwu wyjaśnienia dobra i zła, moralności i niemoralności. Powinny wyjaśniać powstawanie i celowość rozmaitych symboli. Niestety, zupełnie tego nie obserwujemy. Zamiast tego „humaniści” zajmują się bałamuceniem ludności, gmatwając proste rzeczy.
Przykładowo, do prostego pojęcia masonerii dorabia się ideologię, a to przecież tylko i wyłącznie forma działania wywiadu. 
Podobnie do prostego celu oskubania społeczeństwa wprowadzono pojęcie gender, a „nasi” genialni filozofowie dorabiają ideologię, czyli mącą w głowach.
http://www.polishclub.org/2014/03/11/dr-jerzy-jaskowski-filozofia-gender-g-o-opakowane-w-jedwab/
http://forum.bioslone.pl/index.php?topic=27829.20

W związku z tym, że wydziały tzw. humanistyczne nie zajmują się „humanizacją”, a bankowością, przypomnę, co znaczy symbolika i różnice widoczne w prostym przedmiocie, jakim jest świecznik.  
 
Widzimy świeczniki trzyramienne, pięcioramienne, siedmioramienne, a nawet dziewięcioramienne. I nikt z zapytanych przeze mnie osób nie umiał wyjaśnić, skąd te różnice się wzięły i dlaczego? Dlaczego żydowskie świeczniki mają 7 albo 9 ramion, a katolickie 5? A przecież to jest i ciekawe i pożyteczne, pokazuje bowiem, jakie zmiany zachodziły w interpretacji religii.

Mało tego, widząc świecznik, od razu można powiedzieć kim jest właściciel.

Generalnie Biblia mówi, że świecznik jest symbolem przymierza Mojżesza z Bogiem. Tutaj ciekawostka. W starych wydaniach Biblii imię Boże - JHWH - było wymieniane około 7000 razy. A w XX wieku jacyś moderatorzy wykreślili imię Boże i w Biblii „1000 błędów”, czyli Tysiąclecia, występuje tylko około 200 razy. A podobno Biblia to jest Słowo Pańskie i ni kreska ni kropka zmieniona być nie może?  No, ale kto by zwracał uwag na takie detale. Przecież ludek i tak tego nie zauważy.
W Talmudzie Jerozolimskim [powstał koło IV wieku p.n.e. w Palestynie, miał 526 kart in folio] w 3 zwoju jest wyjaśnienie, że świecznik powinien być pięcioramienny, ponieważ jest 5 faz księżyca i w przeddzień szabasu zapala się w określonej fazie jedną lampkę oliwną, a 5 zapala się w piątej fazie, przed przystąpieniem do wieczerzy. Przypominam, Talmud jest komentarzem do Tory, czyli Biblii. W Talmudzie znajduje się 248 podstawowych obowiązków i 365 zakazów, tyle ile jest dni w roku.
Podobnie pojawienie się pierwszej gwiazdki na niebie jest dla Katolików sygnałem do rozpoczęcia Wigilii.
Eret Szabas jest zawsze z czwartku na piątek. Można w przybliżeniu powiedzieć, że jedna faza księżyca trwa około 3 godziny.
Jak wiadomo, Żydzi przegrali wojnę i zostali przeniesieni do Babilonu. W Babilonie powstał drugi Talmud, zwany Babilońskim, w VI wieku[miał 5894 karty w 17 tomach]. I tutaj wystąpił pierwszy przekręt. Żydzi stwierdzili, że skoro Bóg Mojżesza nie dotrzymał słowa i przegrali, to oni także nie muszą dotrzymywać słowa. Zebrało się 150 najznamienitszych rabinów i napisali nowy Talmud. Podobno jest obecnie powszechnie obowiązującym.
Rabini w zwoju 4 Halacha [pisze się różnie, ponieważ żydzi nie znają ch], w księdze pierwszej, czyli Prawo, napisano, że świecznik musi być 9 ramienny. Dokładniej, musi mieć 9 miseczek na lampki oliwne. Ponieważ Jahwe ich zdradził i wydał w ręce Babilonii, to nie muszą już go słuchać, a lampki palą dla różnych bogów. Tak więc 150 rabinów, którzy nie mogą się mylić, wymyśliło, że bogów będzie 9.
Pierwszym był RAFEN, modlono się do niego za pomyślność królestwa.             
Drugim był Sakut, mający opiekę nad kapłanami. Wg Wikipedii był bogiem opiekującym się zbożem i bydłem, znanym już od 2300 roku pne wśród ludów w Ugarit, Ebli i Tuttul. 
 *Trzecim był Dagon opiekun dynastii królewskiej. 
 *Czwartym był Molech - bóg Tyru, „odpowiedzilny” za pieniądze.
 *Piątym był Hinnon, bóg opiekun pół i bydła. 
 *Szóstym był  Belfegor odpowiedzialny za sex i państwo. 
 *Siódmym był Baal, bóg Sumerów i Asyryjczyków, tzw. bóg od wszystkiego pomyślnego. Dokoptowano jeszcze dwu mniejszych bogów tj.  
 *Kewana od pomyślności wojennych i 
 *Molocha - boga pomyślności i dzieci. Wiadomo dużo dzieci, dużo rąk do pracy co u plemion pasterskich miało olbrzymie znacznie w formie bezpłatnej siły roboczej.
 
Zapalanie lampek-świeczek było takie samo, jak w eref szbat. Tak więc Biblię zredukowano do 5 ksiąg Mojżesza. 
Tutaj wprowadzamy jeszcze do historii króla Nedaba. Babilończycy zostawili na tronie władcę z jakiejś tam bocznej linii, który urzędował w Samarze. Powstał problem, kapłani i świątynia była w Jerozolimie, a stolica był w Samarze. Czyli żydzi idący do świątyni na modły mogli być indoktrynowani przez kapłanów. Chodziło o prostą sprawę tzw. ofiar składanych przy modlitwach. Jeżeli chodzili do Jerozolimy, to tam zostawiali dary. Więc doradcy Nedaba wymyślili prostą rzecz. Po co macie chodzić daleko do Jerozolimy, samochodów, czy kolei nie było przecież. My wam wybudujemy w Betel i Dan dwa złote cielce i tam będziecie chodzili składać dary. Blisko, nie stracicie dni na chodzenie do Jerozolimy. No tak, ale kapłani byli w Jerozolimie, a nie przy złotych cielcach. Doradcy króla stworzyli nowe prawo. Każdemu, kto przyjdzie do Nebota z 7 bykami, król napełni ręce mocą i będzie kapłanem. Sposób szybkiego wzbogacenia był więc prosty.
 150 rabinów, którzy nie mogą się mylić, w Babilonii, na miejsce dwu złotych cielców wprowadzili boga Filistynów  - Dagona.
Biblia zakazuje pożyczania na procent. 150 rabinów, którzy nie mogą się mylić, stwierdziło, że oczywiście tak jest, ale dotyczy to tylko żydów, a nie gojów. Czyli, że uczciwym powinien być tylko żyd wobec żyda.
W księdze Mojżeszowej stoi wyraźnie napisane, że świecznik musi być złoty. 150 rabinów, którzy nie mogą się mylić, stwierdziło, że nie musi być złoty, ale może być pozłacany. W 1913 roku stwierdzono, że świeczniki nie muszą być pozłacane, mogą być ze zwykłego metalu.
Świecznik musi mieć 7 ramion. Środkowe jest „najważniejsze”, ponieważ idzie do Boga. Kapłani z rodu ARONA - opiekunowie Arki Przymierza, po wejściu do namiotu zapalali właśnie środkową lampkę na dowód gotowości do służby.
Występują także inne odstępstwa od Biblii. Wg Biblii najważniejszy jest pasterz. Pasterz, czyli przewodnik prowadzi stado i pilnuje, aby mu się coś złego nie stało. 150 rabinów, którzy nie mogą sie mylić stwierdziło, że nie pasterz, ale oni są najważniejsi. W ten sposób powstała odpowiedzialność kolegialna, tak często obecnie występująca pod rozmaitej maści nazwami, np. kolegium, komisja, komitet centralny, itd. itp.
W katolicyzmie także zlikwidowano pozycję Prymasa i wprowadzono kolegialność episkopatu. Czyli obecnie każdy rzepkę sobie skrobie.
Z niewiadomych powodów, niewiadomych ludowi, w katolicyzmie także po 1964 roku, czyli po tzw. Vaticanum II, zmieniono ustawienie i obecnie kapłan nie jest przewodnikiem ludu do Pana Boga, ale namiestnikiem Boga na ziemi. Czyli przekręcono Biblię do góry nogami.
Podobnie zmieniono ustawienie ołtarza na wzór stołu ofiarnego w bożnicach żydowskich. Ot, coś takiego, jak przymiarka do nowej powszechnej religii pod berłem ONZ - tu.
 
Czyli reasumując, świecznik jest symbolem przymierza: Mojżesz pasterz wiedzie lud do Boga, uczy żydów X przykazań.
Wg natomiast Talmudu babilońskiego, czyli 150 rabinów, którzy nie mogą się mylić, świecznik jest tylko wspomnieniem tradycji i w zależności od okresu, ma różna liczbę ramion - miseczek olejowych - świec.
 
Wymaga przypomnienia fakt, że pojęcie król powstało dopiero po 800 roku, czyli po śmierci króla Karola zwanego wielkim, z plemienia Franków. Tak więc wszystko, co się odnosi do okresu wcześniejszego, to władca, naczelnik, pan.  Tłumacze biblijni, chcąc dowartościować tych osobników, naczelników poszczególnych wiosek, czy plemion, przypisywali każdemu tytuł królewski. Były to jednak plemiona nomadów, ubogie, o czym świadczy zapłata za otrzymanie dochodowej funkcji kapłana - tylko 7 byków.
 
http://jv.wikipedia.org/wiki/Talmud
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dagon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Baal
http://en.wikipedia.org/wiki/Moloch
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12060&Itemid=53 
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/03/dr-jerzy-jaskowski-gdzie-sa-zydzi-z-cyklu-listy-do-wnuczka/
http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-medycyna/item/87006-nauka-jak-religia-szczegolnie-w-medycynie
http://ruch-obywatelski.com/nwo/aborcja-kanibalizm-krwawe-oszustwo-dr-jerzy-jaskowski/

Gdańsk 05.09.2016 r
kontakt; jerzy.jaskowski@o2.pl