Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit|blok witMatki Polkiblok wit
Polskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witPolecane witrynyblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koligacje rodzinne

Każdy język posiada własne nazewnictwo relacji rodzinnych, które często obejmują tylko te kręgi rodzinne, które utrzymują ze sobą częste kontakty. Dawniej znało się dalszych krewnych i takich nazywano osobnymi określeniami. Współcześnie zakres pojęcia 'rodzina' maleje (coraz częściej oznacza rodzinę małą, tj. rodziców i dzieci, w miejsce rodziny wielkiej), a wskutek tego wychodzą z użycia nazwy dla dalszych krewnych (pociotków).

Życie rodzinne jest często bardzo złożone i oczywiście dopuszcza i nazywa bliższe lub dalsze relacje rodzinne, w których różne rodziny przenikają się wzajemnie (koligacje).

Na tych stronach chcemy utrwalić pamięć innych rodzin, które - głównie poprzez małżeństwa - stały się również częścią rodziny Dowgwiłłów. Trzeba koniecznie też zaznaczyć, że często mieli oni bezpośrednio lub pośrednio bardzo duży wpływ na pozytywny rozwój członków naszej rodziny.

 

 

Adamscy

Tarło, Ostrów Lubelski, Lublin, Szczecin

Drabik

Ostrów Lubelski, Lublin

Iwanowscy

Wilno, Szczecin

Mackiewicz

Kowno, Wilno, Szczecin

Posio

Ostrów Lubelski

Żołnier

Wilno