Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    |    Represjonowani
Lekcja historii    |     Aktualności   |    Warto przeczytać   |   Żołnierze Wyklęci    |    Matki Polki
Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Polecane witryny    |    Nakład wyczerpany

 

 

 

 


Księżna Karolina zu Sayn Wittgenstein-Ludwigsburg-Berleburg
z d. Iwanowska

 

 

 

 

 

 

 


Rodzina Iwanowskich

Do rodziny Iwanowskich należy Stefan (1900-1975) mąż Heleny Dowgwiłło (1901-1960) córki Wincentego (1865-1935). Nie mamy informacji na temat czasu i miejsca ich ślubu ale najpradopodobniej miał on miejsce w 1928 r. w Wilnie.

Rodzina Iwanowskich herbu Rogala (odmiana), na polu czerwonym róg jelenia i róg łosia, w klejnocie trzy pawie pióra ma udokumentowaną linię pochodzenia od Samuela Iwanowskiego syna Bazylego Iwanowskiego, co potwierdzają dokumenty archiwalne z Litewskiego Archiwum Historycznego w Wilnie, sygnatury LVIA 391-1-1809 oraz 391-4-1088 "Wywód familijny Iwanowskich herbu Rogala z roku 1799.01.8 dnia. Dekret wywodowy szlachecki familij Iwanowskich z Wiłkomierskiego powiatu" - wywód dotyczy m.in. Samuela syna Bazylego, Jana i Jakuba synów Jarosława.

Potomkowie tego Samuela byli dziedzicami na Oszwianach w powiecie dyrwiańskim, potwierdzone w 1835r. Część rodziny przeniosła się do guberni mińskiej, a następnie do gubernii czerniechowskiej na Podolu. Z części mińskiej pochodzi znana w XIX wiecznej Europie, opisywane przez Moniuszkę, dla niej napisał operę Wagner, a kochał do końca swych dni Franciszek Liszt, lubiana przez carównę Pawłowną, Karolina z Iwanowskich Furstin zu Sayn Wittgenstein-Ludwigsburg-Berlenburg. Na marginesie, właścicielka około 30 tyś. dusz rewizyjnych. Uciekając z Rosji, sprzedała majątek za około ówczesnych 3 mln rubli. Mieszkała do śmierci w Rzymie.

Iwanowscy podpisywali elekcję Jana III Sobieskieskiego, oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Byli podstolnikami, podczaszymi, posłami, deputatami i starostami. Byli m. in. właścicielami: Podubiś, Hanusewicze, Gojlusze, Żeleźniki, Mincewo, Dobkajce, Białozoryszki, Dziewieniszki - w powiecie Kowieńskim. Byli również właścicielami dóbr w pow. oszmianskim, w okolicach Ejszyszek, Lidy. Brali udział w Powstaniu Styczniowym 1863-1864 za co skonfiskowano im część majątku i byli zesłani.

Stefan Iwanowski (1900 - 1975) oraz jego starszy brat Jan (1898-1979), najmłodsi synowie Grzegorza Iwanowskiego (1857 - ?) i Anastazji z Wołodkiewiczów (w metryce jest dopisek, iż była bojarówną), brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej w formacjach 85 Pułku Strzelców Wileńskich. Brali udział w bitwie pod Radzyminem, za co zostali odznaczeni Krzyżem Walecznych. Stefan był następnie żołnierzem Granicznej Policji Państwowej, przekształconej następnie w Korpus Ochrony Pogranicza. Na podstawie informacji i przekazów rodzinnych wiadomo, że razem z bratem Janem, służyl w II Departamencie Kontrwywiadu, za co był poszukiwany przez litewskie służby wojskowe z wyznaczonym wyrokiem śmierci.

Grzegorz Ryszard Iwanowski (1929 - 2008), syn Stefana, urodził się w dobrach Bernatyszki, koło Wiłkomierza, była to wieś i dobra, zaścianek i 31 dusz rewizyjnych.

Stefan wraz żoną Heleną z Dowgwiłłów dostali dom drewniany w Wilnie - w dzielnicy Derewnictwo, na ulicy Przyjaźni - od kobiety zaprzyjażnionej z rodziną Iwanowskich, pani Gruntowej. W zamian za opiekę nad nią. Helena była bardzo religijna i co niedzielę chodziła na msze do Piotra i Pawła na Antokolu.

Według urzędu repatrianckiego, gdy opuszczali Wilno w roku 1945, ostatnim transportem do Polski, dom wraz z ziemią wyceniono na około 3000 czerwonców. W czasie okupacji ukrywali u siebie, i to jest ciekawe, zarówno Żyda, jak i Rosjanina, ale również Niemca. W 1945r. Stefan opóścił Wilno wraz z rodziną transportem repatrianckim do Bydgoszczy i ostatecznie do Świebodzina. Po wojnie przez wiele lat pracował jako listonosz.