Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    |    Represjonowani
Lekcja historii    |     Aktualności   |    Warto przeczytać   |   Żołnierze Wyklęci    |    Matki Polki
Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Polecane witryny    |    Nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drabik Wacław

 

 

 

 

Drabik Wacław

 

 

 

 

Drabik Wacław

 

 

 

 

Drabik Waclaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina Drabików

1 - Tomasz Drabik
    | Paulina Wlazły
   1.1 - Józef (1820 Ostrów Lubelski - ?)
         | Marcela Korzan (2.1826 Ostrów Lubelski akt 17 - [1880]) śl. 29.1.1844 Ostrów akt 10
      1.1.1 - Grzegorz (1848 - ?) akt 38
      1.1.2 - Franciszek (30.3.1850 Ostrów Lubelski - ?) akt 56
      1.1.3 - Zofia (1852 Ostrów Lubelski - ?)
      1.1.4 - Kacper (1.1856 Ostrów - 27.10.1900 Lublin)
                | Wiktoria Antonik (? - po 1905) Ostrów Lubelski
         1.1.4.1 - Stanisław (1884 - po 18.2.1913)
                     | Anna Siwakowska (ca.1883 - ?) śl. 25.1.1905 Ostrów Lubelski; Posady
            1.1.4.1.1 - Janina (9.11.1905 Ostrów Lubelski - ?)
            1.1.4.1.2 - Wacław (27.8.1907 Ostrów Lubelski - 26.8.1974 Lublin)
                        | Rozalia Posio (30.8.1913 Ostrów Lubelski - 17.12.2001 Lublin)
            1.1.4.1.3 - Stefania (8.1909 - 29.10.1909) Ostrów Lubelski
            1.1.4.1.4 - Konstanty Feliks (20.11.1910 Ostrów Lubelski - ?)
         1.1.4.2 - Marianna (24.3.1888 - 5.4.1888)
         1.1.4.3 - Anna (21.1.1892 - 26.10.1892)
         1.1.4.4 - Józefa (19.11.1895 - 30.8.1899)
         1.1.4.5 - Józef (15.7.1900 - 13.10.1900)
      1.1.5 - Katarzyna (1858 Ostrów Lubelski - ?)
      1.1.6 - Feliks (1859 Ostrów Lubelski - ?) Ostrów akt 227
      1.1.7 - Filip (1862 Ostrów Lubelski - ?) Ostrów akt 86
   1.2 - Antonina (1827 - ?)
   1.3 - Jan (1830 - ?)

Koligacje
Drabik - Posio - Adamscy - Dowgwiłło


Drabik Wacław

urodzony 27 sierpnia 1907r. w Ostrowie Lubelskim
zmarl 26 sierpnia 1974r. w Lublinie

Rodzice

Stanisław Drabik (ca.1884 - zm.?)
Anna Siwakowska (ca.1883 - zm.?)
ślub 25.1.1905 r.

Żona

Rozalia Posio (30.8.1913 Ostrów Lubelski - 17.12.2001 Lublin)
ślub

Dzieci

Małżeństwo bezdzietneWspomnienia o wujku Wacku

Wacław Drabik był moim ulubionym wujkiem. Ożeniony z Rozalią z d. Posio, siostrą mojej mamy - Wiktorii. Małżeństwo
to nie miało własnym dzieci i otaczało mnie od dzieciństwa szczególnym zainteresowaniem i opieką.

Wujek Wacek był moim ojcem chrzestnym. Swoje wakacje szkolne chętnie spędzałam u wujostwa w Ostrowie. Podróż ze Szczecina do Ostrowa Lubelskiego była długa i uciążliwa. Linia kolejowa dochodziła tylko do stacji Brzeżnica Bychawska. Tutaj przesiadałam na furmankę, którą p. Roman Prybusz odbierał z pociągu pocztę i jechaliśmy 12 km przez lasy i pola.

Wujka wspominam jako człowieka bardzo towarzyskiego, wesołego, umiejącego współżyć z ludźmi. Jako strażak /w pewnym okresie naczelnik OSP/ urządzał pokazy gaszenia ognia i parady z orkiestrą dętą uliczkami miasteczka.

Drabik Wacław lata 30-te
Wacław Drabik (w czapie i kożuchu stoi na lewo od pana w kapeluszu) poczas zbiórki żywności dla ubogich.
Lata trzydzieste w Ostrowie Lubelskim.

Sprawdził się również jako aktor w przedstawieniach amatorskiego teatrzyku, w ambitnym repertuarze. Był częstym organizatorem zabaw, z których dochód przeznaczano na cele charytatywne. Jego żona Rozalia zawsze marzyła o zamieszkaniu w większym mieście, więc później zamieszkali w Lubartowie w domku z ogródkiem a następnie w Lublinie. Tutaj choroba nowotworowa spowodowała Jego zgon 26 marca 1974 r. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Lipowej
w kwaterze 11.

Najbardziej interesujący jest Jego udział w walce o wyzwolenie Polski podczas drugiej wojny światowej. Mówił o tym niechętnie, a ja nie miałam wtedy wystarczającej wiedzy historycznej, aby z nim dyskutować i z większą starannością Go wysłuchać.
W mojej pamięci zachowałam scenę z jednego z okupacyjnym dni. Zobaczyłam Go w mundurze Wojska Polskiego z karabinem, stał przy głównej ulicy, którą zwykle wjeżdżano do miasteczka i obserwował, czy zbliżają się Niemcy.

Drabik Wacław okupacja
Zdjęcie zrobione w Ostrowie w czasie okupacji. Plut.Wacław siedzi pierwszy od prawej.

Gdy dzisiaj przeglądam książki wydane przez Towarzystwo Ziemi Ostrowa Lubelskiego nie znajduję w nich wielu istotnych wiadomości. Przede wszystkim brakuje informacji o działalności organizacji prawicowych – Armii Krajowej, WiN, NSZ. Przecież one istniały i działały na tym terenie, a ludzie z tego powodu byli prześladowani przez nową „ludową” władzę.

Z relacji rodzinnej wiem, że Wacław Drabik był aresztowany przez władzę „ludową”, która robiła czystki wśród członków tychże organizacji a nawet ich sympatyków. Wujek został aresztowany i osadzony w więzieniu we Włodawie. Groziła mu wywózka na Sybir. Dzięki zabiegom Jego żony został zwolniony /wykupiony/. Wszystko wskazuje na to, że był w Armii Krajowej.

Niestety przyszło mu żyć w czasach trudnych i niebezpiecznych. Podczas okupacji niemieckiej a potem sowieckiej.

Wspominam Go z wdzięcznością. Wiele Jemu zawdzięczam.

Kamila Dowgwiłło


 

Fragment książki "Sylwetki ludzi z Ostrowa Lubelskiego" (2001) przygotowanej przez Towarzystwo Ziemi Ostrowa Lubelskiego w oprac. Mariana Markiewicza.

DRABIK Wacław (1907-1974)
ps. Pocisk, s. Stanisława i Annyz d. Siwakowskiej.
Żona : Rozalia (1913-2001) z d. Posio.

Urodził się 27 sierpnia 1907 r. w Ostrowie w rodzinie robotniczo-rolniczej. Ojciec przez wiele lat przebywał w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, dokąd wyjechał w celach zarobkowych. [1.Zobacz uzupełnienia poniżej] Dlatego syna Wacława wychowywała właściwie tylk matka. Szkołę powszechną ukończył w Ostrowie. Potem p racował w różnych zawodach. Jego zarobki wystarczały zaledwie na skromne utrzymanie swoje i matki. Trochę pieniędzy przysyłał ojciec.
Nie udało się ustalić, czy odbył zasadniczą służbę wojskową i czy brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. [2. Zobacz uzupełnienia poniżej]
Jednak już zaraz na początku okupacji niemieckiej należał do ruchu oporu, początkowo do ZWZ, a następnie do BCh w garnizonie ostrowskim pod dowództwem kpt. Zygmunta Goławskiego ps. Niwa. Po przeszkoleniu został dowódcą drużyny. Brał udział w małym sabotażu, a także w niszczeniu urzędów pracujących dla Niemców (gminy, mleczarnie, punkty oddawania kontyngentów) oraz w rozbijaniu posterunków policji granatowej. Nie wiadomo, czy uczestniczył w bitwach partyzanckich pod Rąblowem, na Porytowym Wzgórzu czy w lasach parczewskich.
Wiadomo natomiast, że przed wojną, w czasie okupacji oraz po wyzwoleniu był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, a przez kilka lat - jej komendantem. W latach powojennych należał do inicjatorów budowy Domu Strażaka w Ostrowie. Włożył wiele wysiłku w zdobycie funduszy na ten cel oraz wiele własnej pracy w jego budowę. Przez cały czas dokształcał się na różnych kursach i jednocześnie pracował.

Drabik Waclaw_okupacja
Szkoła Strażacka w Warszawie w czasie okupacji.
Wacek stoi w drugim rzędzie od góry, trzeci z prawej


Przez jakiś czas był komendantem posterunku MO [3. Zobacz uzupełnienia poniżej], prezesem GS "Samopomoc Chłopska" w Ostrowie (grudzień 1958-1960), a następnie prezesem tej instytucji w Niedźwiadzie (1960-1963), ponadto pracował w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Lubartowie (1964-1973), 'przy czym w latach 1972-1973 był w tej instytucji magazynierem [4. Zobacz uzupełnienia poniżej] Przez pewien czas pracował także w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, ale nie udało się ustalić, w jakich latach i jakie czynności tam wykonywał. W 1973 r. przeszedł na emeryturę i przeprowadził się do Lublina.
Mimo że przez wiele lat pracował w Lubartowie i Lublinie, to jednak nigdy nie stracił więzi z rodzinnym Ostrowem, zwłaszcza zawsze interesowały go sprawy straży pożarnej i organizacji tej poświęcał dużo czasu oraz sił. Był odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Zasługi. [5. Zobacz uzupełnienia poniżej]
Zmarł 26 sierpnia 1974 r. w wieku 67 lat. Jest pochowany na cmentarzu w Lublinie przy ul. Lipowej.

Wacław Drabik zapisał się w pamięci ostrowiaków jako człowiek chętny do pracy społecznej, zwłaszcza w straży pożarnej. Zawsze spokojny, opanowany, towarzyski i lojalny, chętnie służył pomocą potrzebującym jej, zwłaszcza ludziom biednym i chorym.Uzupełnienia:

1. Stanisław Drabik przybył do Nowego Jorku (USA) 18.2.1913 i celem jego podróży była dzielnica tego miasta zwana Lackawanna. Tam mieszkał jego kuzyn od strony żony Grzegorz Siwakowski, który trzy lata wcześniej tutaj się osiedlił.
Nie wiadomo jakie były jego losy po 1913r. Jedna z niepotwierdzonych wiadomości mówi, że wrócił do Polski.

2. 17.3.1928 do 27.9.1929 r. - Wacław Drabik odbył służbę wojskową w 35 Pułku Piechoty 9 kompani jako dowódca drużyny. Ukończył [kurs] podoficerski.
30.11.1938r. - z rozkazu dowódcy jednostki [35p.p] otrzymał stopień plutonowego.
23.3.1939r. - został zmobilizowany do 35 p.p. jako zastępca dowódcy plutonu.
12.07.1939r. - jako jedyny żywiciel rodziny został zwolniony do rezerwy.

Drabik Waclaw 1938
Wacław Drabik (siedzi w źśrodku) jako żołnierz 35 p.p.
Zdjęcie zrobione prawdopodobnie w 1938 r. w Brześciu.


3. Bardzo wielu Akowców, chcąc uniknąć aresztowania przez nową narzuconą nam władzę, tam usiłowało znaleźć schronienie. Wacław szybko z tej pracy zrezygnował.

4. W 1948r. wchodził w skład Miejskiej Rady Narodowej Ostrowa.

5. Odznaczenia Wacława Drabika:1958 Krzyż Partyzancki, 1968 Krzyż Walecznych, 1973 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.