Dowgwillo_kop
Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany

 

 

 

Borujsko

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin jest mocno zaniepokojony i wyraża swoją dezaprobatę wobec artykułów, jakie pojawiają się od kilku tygodni w dzienniku Kurier Szczeciński, reprezentancie lokalnej prasy szczecińskiej. Artykuły te w sposób nieuzasadniony atakują działalność Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Borujsko” z którą to grupą ściśle współpracuje Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

GRH „Borujsko” prowadzi szeroko pojętą działalność, dzięki której młodzież i dorośli mogą dostać dawkę solidnej wiedzy o współczesnych losach Polski, zwłaszcza dziejach Oręża Polskiego z lat 1939 – 1945 oraz organizacji podziemia niepodległościowego walczącego z okupacją sowiecką i komunistyczną na ziemiach Polski po 1945 roku. Rekonstrukcje historyczne, realna pomoc kombatantom wojennym walczącym m.in. w Armii Krajowej i Narodowych Siłach Zbrojnych, organizacja paczek świątecznych dla wyżej wymienionych kombatantów, zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju (tereny dawnych kresów wschodnich II Rzeczypospolitej), prowadzenie lekcji dla młodzieży szkolnej z zakresu wiedzy o polskich formacjach zbrojnych II wojny światowej i innych – to tylko wycinek tego, w co zaangażowani są twórcy i członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Borujsko”.

Pojawiające się w redagowanej przez Państwa prasie artykuły zawierają wiele zniekształceń i przekłamań co do działalności wyżej wymienionej Grupy. Odnosi się wrażenie, że fakty są zmanipulowane a autorzy celowo chcą zdyskredytować jakże cenną działalność GRH „Borujsko”. Wielu mieszkańców Szczecina oraz innych miejscowości woj. Zachodniopomorskiego docenia działalność Grupy, a co najważniejsze wśród nich są dziesiątki, jeszcze żyjących, weteranów walk z niemieckim i sowieckim najeźdźcą z lat II wojny światowej oraz lat powojennych. Z tego miejsca apelujemy o dogłębną analizę tekstów, jakie Państwo dopuszczają na swoje łamy, tak, by owe teksty nie niszczyły i dyskredytowały jakże cennej i ważnej działalności takich grup oddanych w przywracanie pamięci o polskich bohaterach jak Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Borujsko”. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w pełni solidaryzuje się z GRH „Borujsko” oraz działaniami jakie podejmuje w kwestii popularyzacji współczesnej historii Polski.

Powyższe oświadczenie odnosi się do artykułów Pani Marzeny Kowalskiej oraz Pana Andrzeja Kotuli, które ukazały się na łamach w ostatnich tygodniach Kuriera. Zostanie ono również przekazane do wiadomości Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Borujsko”, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz portalu narodowyszczecin.pl