Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Albumy i wspomnienia    |    Honor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomne    |     Aktualności    |    Warto przeczytać    |    Warto zobaczyć    |    Żołnierze Wyklęci    |    Matki Polki
Polskie Kresy    |    Lekcja historii    |    Śpiewnik wileński    |    Polecane witryny    |    Biblioteka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy rozporządzenia rządu warszawskiego przekraczają Kodeks Norymberski?
Z cyklu ;” P-388 , państwo istnieje formalnie.”

dr J.Jaśkowski

 

Motto:

Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, a prawdom kazać, by za drzwiami stały.”
K.C.Norwid
        

Jest to niezwykle ważne pytanie i zdecydowana większość bezimiennych wykonawców tych poleceń powinna się zastanowić nad dalszym ich wykonywaniem. 
Przypomnę:
Kodeks Norymberdzki jednoznacznie stwierdza, że nie można się zasłaniać rozkazem góry i wykonywać rozporządzeń, które są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Jak wiadomo, Polska ratyfikowała wnioski norymberdzkie.
Innymi słowy, osoby angażujące się w przymusowe eksperymenty medyczne na światowej populacji, polegające m.in. na przymusach noszenia masek i szczepieniach, muszą się liczyć z odpowiedzialnością indywidualną.

Przypomnę,
komuniści także liczyli na to, że będą żyć wiecznie i żadna kara ich nie spotka. Jak widzimy, do tej pory tak się dzieje i większość spośród nich umiera w sposób naturalny.  Co prawda co jakiś czas słyszymy  o dziwnych wypadkach, takich jak mord na generale Informacji Wojskowej, Piotrze Jaroszewiczu, czy podobno majorze, Wilczku, który w wieku 82 lat wyskoczył z 10 piętra, albo dzielnym także majorze Sekule postrzelonym wielokrotnie w aspekcie samobójstwa. 

Kodeks norymberdzki powstał przed ok. 74 laty, jako wzorzec etyczny, mający na celu powstrzymanie eksperymentów medycznych i ich wykorzytywanie do celów handlowych, politycznych itd. Punktem wyjścia były takowe eksperymenty przeprowadzane w okresie II wojny światowej przez Niemców jak i przez ich aliantów Japończyków, na podbitej ludności.

Nie ma żadnej wątpliwości, że stosowanie tej szczepionki mRNA jest eksperymentem medycznym, przeprowadzanym na niczego niespodziewającej się ludności, dodatkowo otumanianej masowo przez media korporacyjne.
Ale od początku.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że tego rodzaju szczepionka nigdy nie była stosowana u  ludzi!
Nie ulega żadnej wątpliwości, że dwie próby zastosowania tej szczepionki w przypadku tzw. SARS -1 w 2003 roku jak i następne w Arabii Saudyjskiej, zakończyły się zdychaniem branych do eksperymentu zwierząt.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że okres badań został10- krotnie skrócony, a więc wyniki są zupełnie niewiarygodne. Najlepszym dowodem jest liczba zgonów i powikłań notowanych w USA. Liczba zgonów w okresie jednego miesiąca dochodzi do 1000, a liczba poważnych powikłań przekracza 16 000. Jeżeli zgłoszenia stanowią od 1% do 5% faktycznych przypadków, to znaczy, że naprawdę zmarło już ponad 20 000 ludzi, a liczba powikłań może dochodzić do 400 000 przypadków.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie przeprowadzono czwartej fazy badania tego preparatu.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie jest to szczepionka, która ma przerwać łańcuch zakażeń, ale preparat, który rzekomo łagodzi objawy choroby. Występuje problem, ponieważ u ok. 90 % chorych przebieg jest łagodny.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że powyższe dane są dokładnie opisane w piśmiennictwie medycznym. Budzi więc zdziwienie, że konsultant krajowy, pani -  już prof. Paradowska - Stankiewicz, w czasie wystąpienia dziennikarskiego dnia 24.02. 2021r,  o godzinie 15.00, nie posiadała elementarnej wiedzy, a epatowała bzdurami propagandowymi.

Szczególnie infantylne było jej i p. ministra od zdrowia omówienie problemu maseczek. To, że p. Niedzielski nie ma zielonego pojęcia o roli maseczek w medycynie jest łatwe do wytłumaczenia. Jego wiedza medyczna i biologiczna sprowadza się do wiadomości licealnych, minus krzywa zapominania. Problemem jest natomiast merytoryczne przygotowanie p. Konsultant Krajowej. Przecież kończyła jakąś uczelnię medyczną i już na trzecim roku w dobrych akademiach wyjaśniano, jaka jest rola maseczki w czasie operacji. Powoływanie się na badania o przenoszeniu wirusów przeprowadzane w 1930 roku, zakrawa na kpiny. Podobnie jak trzymanie odległości 6 stóp, czyli prawie 190 cm, a nie jak podała 150 cm. Prawie 100 lat temu taka była wiedza, jak również upuszczanie krwi w chorobach zakaźnych, praktykowane przez uniwersyteckich lekarzy jeszcze w 1870 roku, w czasie epidemii cholery w Ameryce, powodujące śmiertelność rzędu 75%, W tym czasie homeopaci mieli śmiertelność równą ok. 3%.

Co to jest Kodeks Norymberski?

19 sierpnia 1947 roku, sędziowie Amerykańskiego Trybunału Wojskowego w sprawie USA vs Karl Brandt et all. wydali wyrok. Przed wydaniem wyroku musieli jednoznacznie określić co nazywamy eksperymentem, ponieważ zbrodniarze wojenni tłumaczyli się, że nie ma prawa, które zabraniałoby prowadzenia takich prac badawczych.
7 kwietnia dr Aleksancer Ivy oraz Leo Aleksander przedłożyli memorandum do Rady do Zbrodni Wojennych Stanów Zjednoczonych, w którym przedstawiono 6 punktów definiujących legalne badania medyczne.
Rada zmieniła pierwsze 6 punktów „Dopuszczalnych Eksperymentów Medycznych” na  10 punktów. Po zmianie dokument przyjął nazwę: „Kodeks Norymberski”

Punkt pierwszy brzmi: 
„Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna.”

Już ten punkt jest nagminnie od roku łamany przez polskich urzędników. 
Noszenie maseczek jest przymusowe i brak może być karalny, czyli jest to bezprawnie prowadzony eksperyment medyczny: co się stanie z człowiekiem noszącym przez dłuższy okres taką maseczkę?.
I to wszystko wypowiada owa Pani, w okresie kiedy już ukazały sie prace jak najbardziej naukowe, o możliwości powstawania nowotworów płuc, u ludzi noszących długotrwale maseczki.

To wszystko przedstawia na konferencji prasowej w czasie kiedy np. brytyjski prof. Vernon Coleman powiedzial: 
 „Lekarze i pielęgniarki podajace szczepionki Covid-1 będą sądzeni jako zbrodniarze wojenni i przedstawia dowody na umyślne ludobójstwo, realizowane rękami psychopatycznych, ograniczonych umysłowo, skorumpowanych polityków oraz przez takich samych podłych lekarzy i pielęgniarki, uczestniczących w tych procesach  hitlerowskiego ludobójstwa.”

Kobieta ta straszy jakąś wydumaną trzecią falą epidemii, chociaż epidemiolodzy podają: „mamy spektakularny spadek zachorowań na choroby zakaźne”.

Podaje nieprawdziwe historyczne informacje, jakoby odra była najbardziej zakaźną chorobą, kiedy nie udowodniono w ogóleistnienia wirusa odry. Nie zgłosiła się przecież ta profesur po odbiór nagrody 100 000 euro dla kogoś, kto udowodni istnienie tego wirusa. Ot, taki telewizyjny profesur do ogłupiania ludzi.

Kodeks Norymberski, punkt 2.
Wyniki eksperymentu nie mogą być otrzymane w inny prostszy sposób.
„Eksperyment powinien przynieść owocne rezultaty dla dobra społeczeństwa niemożliwe do uzyskania, zrealizowania  innymi metodami…”

I mamy następujące problemy;

Po pierwsze, 
o maskach już wszystko wiadomo, i nie są one środkiem zaradczym, mogącym zahamować rzekomą epidemię. 

Po drugie,
wirusa jeszcze nie wyizolowano, te banialuki opowiadane w mass mediach powszechnego ogłupiania społeczeństwa, polskojęzycznych niemieckich właścicieli nijak się mają do prac medycznych.
Przykładowo, rzekomo Uniwersytet Białstocki wyizolował 12 innych mutacji tego wirusa.
 W czym więc problem?
A skąd oni wiedzą , że to mutacje, jeżeli jeszcze  numeru pierwszego z Wuhan nie wyizolowano?
Dlaczego „naukowcy” z Białegostoku nie opisali metody jaką zastosowali, przy jakiej gęstości otrzymali owe wirusy, jaki ładunek miały i czy objawy były tożsame z pierwowzorem?
Uniwersytet Białostocki także nie zgłosił się po owe 100 000 euro dla odkrywców wirusa odry! 
To tak na marginesie!

Po trzecie,
stosowanie niesprawdzonego preparatu na społeczeństwie jest bez wątpienia eksperymentem medycznym. Sama firma podaje, że nie wolno stosować tych szczepionek u ludzi po 60 roku życia.
Pani profesur Paradowska - Stankiewicz, ani razu się nie zająknęła, że powinno się stosować naświetlanie pomieszczeń lampami ultrafioletowymi, co jest znane i udowodnione od ponad 100 lat.

Pani profesur Paradowska - Stankiewicz, ani razu nie zabrała głosu o konieczności stosowania witaminy D-3 , ani razu nie wypowiedziała się o oszukiwaniu Polaków reklamami na temat witaminy D-3 w dawce 2000 UI, kiedy wiadomo, ze minimalna dawka dla dorosłej osoby, to co najmniej 5000 - 10 000 UI dziennie.

Jeżeli tego nie wie Konsultant Krajowy, to co z resztą owych zakaźników?
A dlaczego siedzą cicho?
Wyjaśnia to artykuł na stronie dakowski.pl o zarobkach tych dwuetatowców stiupidowych.
O wypowiedziach p. mgr dra Niedzielskiego nie będę się wypowiadał. Szkoda papieru.

Kodeks Norymberski , punkt 3.
„Eksperyment powinien być tak zaprojektowany, i oparty na wynikach doświadczeń na zwierzętach oraz wiedzy na temat naturalnego przebiegu choroby lub innego problemu, aby przewidywane wyniki uzasadniały przeprowadzenie eksperymentu.”

Ten punkt został całkowicie pominięty w sprawie stiupideu -19. Wręcz przeciwnie, Pig Pharm zatuszował wsześniejsze wyniki badań, które wykazały zdychanie zwierzat po otrzymaniu tej „szczepionki”.

Kodeks Norymberski,  punkt 4.
Eksperyment należy przeprowadzić tak, aby uniknąć wszelkiego niepotrzebnego fizycznego i psychicznego cierpienia i obrażeń.”

Jeżeli już od maja 2020 wiadomo, że długotrwałe noszenie masek może doprowadzić  do zawału mięśnia sercowego, to utrzymywanie tego procederu  jest bezpośrednim działaniem na szkodę ludzi i narażaniem ich na cierpienie i psychiczne obrażenia.

Sam fakt zabraniania spacerów w okresie letnim jest działaniem na szkodę społeczeństwa, przez, albo grupę nieuków, albo celowe wykonywanie poleceń rządu światowego, który ujawnił się w całej pełni.

Kodeks Norymberdzki, punkt 5.
„Żaden eksperyment nie powinien być przeprowadzony, jeżeli istnieje a priori powód by sądzić, że nastąpi śmierć lub kalectwo .”

Czy istnieje powód, aby sądzić, że stosowany preparat  przeciw Covid -19  może spowodować obrażenie lub śmierć?
Oczywiście, wszystkie zwierzęta biorące udział we wcześniejszych eksperymentach z tego rodzaju preparatami, zdechły.
Już po miesiącu eksperymentu CDC podało informacje o ponad 500 zgonach i 10748 ciężkich powikłaniach. Był więc poważny powód do przerwania eksperymentu.

Kodeks Norymberski, punkt 6.
Stopień ryzyka jaki należy podjąć, nie powinien nigdy przekraczać tego, który określa humanitarne znaczenie problemu, który ma zostać rozwiązany w ramach eksperymentu.”

I mamy poważny problem.
Stosowany preparat przez Pig Pharm nie spełnia roli szczepionki i nie zapobiega rozprzestrzenianiu się rzekomego wirusa. Specjalnie zmieniono definicję uważając, że  ta „szczepionka” ma łgodzić objawy choroby. Jak to się ma do danych kilnicznych, które wskazują, że 90% chorych przechodzi ją lekko? Kropkę nad „i” stawia praca chińska opublikowana w The Lancet, podająca, że lekarze  chińscy musieli zaniechać obserwacji ciężko chorych w mieście Wuhan, z powodu zbyt małej ich liczby!!!
Dlaczego zastosowano imunitet sądowy chroniący producentów przed odpowiedzialnością sądową za ten preparat?

Tak więc Pig Pharam nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody, a zbiera olbrzymie zyski. Z samej Polski wyprowadzono pod pretekstem epidemii ok. 10 miliardow złotych, w tym na same szczepionki 2 miliardy.
Kto maczał w tym palce?
Sam musisz sobie odpowiedzieć na to proste pytanie, Dobry Człeku.

„Przy 25 firmach testujących kandydatów na szczepionki na ludziach i przygotowujących się do uodpornienia setek milionów ludzi, gdy produkty te będą działać, kwestia, kto płaci za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w przypadku skutków ubocznych, była trudnym punktem w negocjacjach dotyczących dostaw.
„To wyjątkowa sytuacja, w której jako firma, po prostu nie możemy ryzykować, jeśli za … cztery lata szczepionka wykaże skutki uboczne” – powiedział Reuterowi Ruud Dobber, członek wyższego kierownictwa Astry.
„W zawartych przez nas umowach prosimy o odszkodowanie. W większości krajów dopuszczalne jest wzięcie tego ryzyka na swoje barki, ponieważ leży to w ich interesie narodowym ”- powiedział, dodając, że Astra i organy regulacyjne stawiają bezpieczeństwo i tolerancję jako najwyższy priorytet.
Dobber nie wymienił nazw krajów.
Urzędnicy UE powiedzieli Reuterowi w tym tygodniu, że odpowiedzialność za produkt była jednym z punktów spornych w europejskich staraniach o zapewnienie dostaw potencjalnych szczepionek COVID-19 od firm Pfizer, Sanofi i Johnson & Johnson.”

(Reuters) – AstraZeneca otrzymała ochronę przed przyszłymi roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt związany ze szczepionką COVID-19, która ma nadzieję, że większość krajów, z którymi zawarła umowy na dostawy,  zaakceptuje ten immunitet, powiedział Reuterowi członek zarządu.

Dlaczego p.profesur Paradowska- Stankiewicz  o tym nie wspomina?
Kto poniesie koszta powikłań? znowu podatnik ?

Kolejnym problemem jest sam skład owego preparatu:
L-histydyna
Monohydrat chlorowodorku L-histydyny
Sześciowodzian chlorku magnezu
Polisorbat 80
Etanol
Sacharoza
Chlorek sodu
Wersenian disodowy dwuwodny
Woda do wstrzykiwań

Jak każdy może się przekonać, w preparacie tym znajduje się polisorbat 80 , związek odpowiedzialny za przyspieszenie menopauzy, czyli przyczyniający się bezpośrednio do bezpłodności kobiet, czyli depopulacji.  O tym już przed laty donosili naukowcy z Izraela!
A ten rząd warszawski zakupił, aż 60 milionow dawek. 
Czyżby to była próba sterylizacji chemicznej Polaków?

Dane o składzie pochodzą z strony interentowej rządu brytyjskiego! GOV.UK
To, że o tym fakcie nie wspomina p. minister Niedzielski, potwierdza tylko hipotezę, że wykonuje polecenia rządu światowego.

Kodeks Norymberski, punkt 7.
„Należy poczynić odpowiednie przygotowania i zapewnić odpowiednie wyposażenie, w celu ochrony podmiotu doświadczalnego przed odległymi możliwościami obrażeń, kalectwa lub śmierci.”

Żaden z rządów krajowych, w tym warszawski, nie poczynił żadnych przygotowań przed wprowadzeniem tego preapratu, zwanego szczepionką Covid - 19 czy Stiupid - 19.
Wręcz przeciwnie, rząd warszawski przygotował już w marcu ustawy zwalniające go od odpowiedzialności karnej za czyny popełnione w okresie „epidemii”. Mało tego, wydał ustawowy przepis, bez żadnego pokrycia naukowego, że powikłania mogą wystąpić tylko w okresie 30 dni po zastrzyku.

Jest to kuriozum światowe. 

Po prostu, posłusznie wykonywał polecenia rządu światowego, chociaż zarówno we Włoszech jak i w Niemczech wszczęto postępowanie parlamentarne w stosunku do rządów. Na Białorusi wprost ogłoszono, że usiłowano rząd przekupić kwotą 900 milionów dolarów na włączenie się do akcji lockdownu. Podobnie premier Tanzanii podał do wiadomości publicznej informację, o próbie jego przekupstwa przez Bank Światowy, w tym samym celu. Jak to było z Polską nie podano?

Kodeks Norymberski, punkt 8.
„Eksperyment powinien być prowadzony wyłącznie przez osoby posadające kwalifikacje naukowe na wszystkich etapach eksperymentu. Od osób, które prowadzą lub uczestniczą w eksperymencie, należy wymagać najwyższego stopnia umiejętności i staranności.”

Jest oczywistym, że tak skompromitowany „śmierdzący oddech”, czyli zawodowy biurokrata odpowiedzialny za powstanie i finansowanie ośrodka w Wuhan, nie spełnia tych norm.
Podobnie, brak jakichkolwiek prac naukowych np. dr Grzesiowskiego, skompromitowanego  w minionej dekadzie w związku z  fikcyjną epidemią świńskiej grypy jak i odry. Również znani znachorzy warszawscy, mgr prof. Lidia Brydak czy Gut, nie wspominając o przewodniczącym Lekarzy Rodzinnych p. Sukowskim, nie gwarantują  naukowego pdejścia do problemu.
Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że eksperyment jest przeprowadzany setkami rąk zwykłych lekarzy czy pielęgniarek, nie mających żadnego przygotowania do prowadzenia prac naukowych. Większość spośród nich nie ma nawet odpowiedniego wykształcenia  i nie splamili się żadnymi pracami w swoim dotychczasowym życiu. Stąd np. brak zgłaszania powikłań. Wagę problemu podkresla fakt wymazania rozdziału o powikłaniach poszczepiennych z podręcznikow dla pielęgniarek. Skąd potem te biedne dziewczyny mają coś wiedzieć?

Kodeks Norymberski, punkt 9.
W trakcie trwania eksperymentu podmiot ludzki powinien mieć możliwość zakończenia eksperymentu, jeśli osiągnął fizyczny lub psychiczny stan, w którym kontynuacja eksperymentu wydaje się niemożliwa.”

Czy ludzie w Polsce mają możliwość przerwania eksperymentu i niezgłoszenia się na drugą dawkę tego preparatu?
Teoretycznie mogą nie przyjść, ale przychodnie obciążają ich kwotą ok. 150 złotych tak np. jest w woj. pomorskim. Już wiadomo, że ok. 30 - 40 % zaszczepionych pierwszą dawką nie zgłasza się na drugi zastrzyk.
Wiadomo także o zgonach po otrzymaniu drugiej dawki, np. p. prof. Mariana Pardeli, dr Witolda Rogiewicza  czy dr Mieczysława Błaszczyka.
Już aktorzy rządu warszawskiego wypowiadają się o ograniczeniach dla osób niezaszczepionych, a w wojsku wręcz ukazał się dokument stwierdzający, że jak się nie zaszczepią to ominą ich awanse i wyjazdy.

Kodeks Norymberski , punkt 10.
W trakcie trwania eksperymentu, naukowiec kierujący musi być przygotowany do zakończenia eksperymentu na dowolnym etapie, jeśli ma prawdopodobne powody, by wierzyć, że w dobrej wierze, lepszych umiejętności i starannej ocenie wymaga od niego kontynuacji eksperyment może spowodować obrażenia lub kalectwo lub śmierć podmiotu eksperymentalnego.”

Prawdopodobna  przyczyna jest w prawie uznawana za wyższą normę, niż uzasadnione przekonanie” lub „uzasadnione podejrzenie”, które to sformułowania są używane w sądownictwie.  Czy kiedykolwiek Pig Pharma wstrzymała samodzielnie wprowadzony preparat medyczny? Przykład leku o nazwie Vioxx jest potwierdzeniem, że musi umrzeć co najmniej 100 000 ludzi, aby preparat został wycofany. Podobnie było z taldomidem.
Nie ma mowy.
Zysk jest zbyt duży.

Poniżej list otwarty Światowej Organizacji Medycznej, do rządów w sprawie tej gazetowej epidemii.

Ofcjalna strona World Doctors Alliance:
https://worlddoctorsalliance.com
List otwarty do rządu Wielkiej Brytanii oraz rządów i obywateli świata, podpisany przez ponad 60 tysięcy sygnatariuszy (dane z dn. 18.XII.2020):
https://worlddoctorsalliance.com/ims/WDAOpenLetter.pdf
List porusza m.in. temat:
- błędnych przesłanek będących podstawą wprowadzania lockdownu i innych obostrzeń (nierzetelne modele matematyczne, fałszowane statystyki zgonów i zachorowań, niewłaściwie używane testy diagnostyczne, itd.)
- wszechobecnej cenzury w mediach, uniemożliwiającej lekarzom i pielęgniarkom dotarcie do szerszej publiczności i uświadomienie ludziom ogromu nadużyć do jakich dochodzi w placówkach służby zdrowia (manipulowanie danymi na aktach zgonu, łapówki za diagnozowanie u pacjentów Covid-19, puste od miesięcy szpitale, zakaz autopsji uniemożliwiający diagnozę prawdziwej przyczyny zgonów, ukrywanie informacji o skutecznych i ogólnodostępnych sposobach leczenia Covid-19, pozbawianie lekarzy którzy nie boją się nagłaśniać tych faktów prawa wykonywania zawodu, itd.)
- potężnego konfliktu interesów w instytucjach rządowych i agencjach regulacyjnych związanych ze zdrowiem (intensywny lobbing przemysłu farmaceutycznego, powszechne olbrzymie „darowizny” od producentów leków i szczepionek, sponsorowanie badań naukowych przez te same podmioty, których te badania dotyczą, itd.)
Strona do oryginalnego nagrania:
https://www.awakeningchannel.com/.../cv19-vaccines-are...

       Który skrzywdziłeś

„Który skrzywdziłeś człowieka prostego, 
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, 
Gromadę błaznów koło siebie mając

Na pomieszanie dobrego i złego. 
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili 
Cnotę i mądrość tobie przypisując, 
Złote medale na twoją cześć kując radzi, 
że jeszcze jeden dzień przeżyli. 
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta 
Możesz go zabić - narodzi się nowy, 
Spisane będą czyny i rozmowy. 
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy 
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta „. 

Cz. Miłosz 

 

dan w dniu św. Nestora z Magypos tj 26 lutego 2021 roku
Święty Nestor był biskupem Magydos w Pamfilia (obecnie Turcja). Jak podaje jego najstarszy grecki żywot, który został potem przetłumaczony na język łaciński, aresztowano go w czasie prześladowań za panowania Decjusza. Przewieziony do Perge, zginął tam 27 lub 28 lutego 250 roku. Martyrologium Hieronimiańskie wspominało go pod dniem 25 lutego. Florus przesunął wspomnienie na 26 lutego.
Źródło https://imiona.net.pl/nestor-z-magydos/ Uwaga! Przy publikacji podaj źródło © www.imiona.net.pl/

kontakt: jerzy.jaskowski@onet.pl