Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    |    Represjonowani
Lekcja historii    |     Aktualności   |    Warto przeczytać   |   Żołnierze Wyklęci    |    Matki Polki
Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Polecane witryny    |    Nakład wyczerpany
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"BÓJ O WARSZAWĘ  1944”, czyli Powstanie Warszawskie.
na podstawie opracowania lipiec 1945.
Z cyklu : „ W -204  Listy do Wnuczka”.

dr J. Jaśkowski

 

„Fałszerzy historii należy karać tak samo jak fałszerzy pieniądza”.
Cervantes.

Pamiętaj!
„Nie można na dłuższą metę wychowywać naród politycznie, bez przeprowadzenia „kańciastej” granicy pomiędzy pojęciami tak prymitywnymi jak: sojusznik i najeźdźca, wierny i zdrajca, swój i obcy, wróg czy agent”!
 Józef Mackiewicz. 

„Taka ludność cofa się w rozwoju do form plemiennych- skóra, fura i komóra”. - jj
„Trzeba rozrywać rany polskie, aby się nie zabliźniły blizną podłości” - St.Żeromski 

Repetito et mater studiorum, co się tłumaczy: Powtórka jest matką nauk.                               
Lepiej więc powtarzać artykuły, aniżeli sytuacje faktyczne. Takie przypominanie powinno zapobiec  dalszemu holokaustowi Polaków w nadchodzących czasach.

 

Kochany WNUCZKU!

Pomimo, że od 1989 roku minęło ponad 30 lat, co roku powtarzają tę samą farsę odnośnie Walki o Polskę w okresie II wojny światowej.  Zaliczam do takiej farsy teatralnej coroczne spektakle telewizyjne w rocznicę wybuchu walk np. o Warszawę !
Jakim celom służy takie przedstawienie?

Po pierwsze,  zamieszaniu w młodych umysłach. Sprowadzenie w ich umysłach walki o Polskę  do obrony jednego miejsca Warszawy, a nie całego Kraju. 
Ta państwowa, rzekomo bezpłatna powszechna edukacja ma na celu takie wytresowanie społeczeństwa, aby za prawdziwe uznawali tylko informacje z mass mediów powszechnego ogłupiania, czyli z niemieckich gazet wydawanych w języku polskim. Już przed 100 laty udowodniono, że jeżeli trzy pokolenia będą odpowiednio edukowane, to taki naród zginie i rozpłynie się ta ludność w nicości, czyli globaliźmie.
Przypomnę, już w latach 70. ubiegłego wieku zaczęto utożsamiać Bój o Warszawę z roku 1944 z likwidacją Getta w roku 1943. Robiono to tak skutecznie i bez oporu rządu warszawskiego, że obecnie cały Zachód wie o walkach   w Gettcie, a prawie nikt nie zna Boju o Warszawę, Lwów czy Wilno.
Po drugie, jest to dodatkowy pretekst do odszkodowań dla starszych i mądrzejszych.
Po trzecie, jest to dobry sposób na wynarodowianie.
Po czwarte, pozwala nadal fałszować historię i sprowadzać mniej wartościowy ludek zamieszkujący jeszcze tereny pomiędzy Odrą a Bugiem, do ROBOTÓW BIOLOGICZNYCH.

Grupy ludzi bez pamięci historycznej przestają być narodem. 

Przypomnę więc wydawnictwo podziemne z lipca 1945 roku, o BOJU WARSZAWY , zwanym obecnie niesłusznie  POWSTANIEM WARSZAWSKIM. Jest to streszczenie  opracowania wydanego w lipcu 1945 roku, a znajdującego się w Bibliotece Narodowej I .169.587 polonia.pl

Muszę się także usprawiedliwić, że nie jestem warszawiakiem, nikt z mojej rodziny nie mieszkał w Warszawie, ostatni raz byłem tam przed chyba ok. 20 laty.  Tak więc cały tekst nie jest podyktowany jakimś lokalnym patriotyzmem. Zdziwienie budzi tylko fakt, że pisze to nie warszawiak, a wielkopolanin  z pochodzenia czy pomorzanin z przypadku.

Walki sierpniowe 1944, nazywano pierwotnie Powstaniem Sierpniowym, w nawiązaniu do Powstania Listopadowego czy Styczniowego. Początki walk były bowiem podobne. Zmiana na „Powstanie”,  była takim samym neologizmem,jakoby było Powstanie w Gettcie w 1943 roku. Ta zmiana pojęć, pozwoliła określonym kołom na Zachodzie wmówić społeczeństwom, że masakry w gettcie miały charakter walk typu powstania. Potrzebne było to do budowy „Przedsiębiorstwa Holocaustu”. Walki były bowiem w gettcie w 1943 roku tak "zażarte", że zginęło aż ok. 14 Niemców.

„Zmiana nazwy BOJU WARSZAWY na Powstanie Warszawskie minimalizuje sprawę do jakiejś lokalnej rozgrywki, a tak nie było. BÓJ WARSZAWY nie był żadnym odosobnionym w  TYM czasie i przestrzeni wydarzeniem historycznym,  jak to chcieli widzieć nasi nieprzyjaciele i „przyjaciele”. Był natomiast najwspanialszym wprawdzie epizodem, ale tylko epizodem polskiego ruchu niepodległościowego. Był konsekwencją nieprzerwanej walki o wolność narodu, podjętej 1 września 1939 roku” .

Pamiętaj!
Idee powstają dopiero po faktach i mają uzasadnić działania zwycięzców

Nigdy nie jest odwrotnie, jak nam usiłują wmówić zawodowi dezinformatorzy je powielający. Żaden tam studencik czy pisarzyna nie tworzy historii. To jest typowe ogłupianie ludzi. Pisarzyna  tylko użycza swojego talentu temu, kto lepiej płaci, aby opisać zachodzące zmiany w sposób zrozumiały dla poziomu odbiorcy, a jednocześnie ukryć prawdę. Typowym przykładem jest historia życia Norwida, jednego z zupełnie zapomnianych Polaków, który się nie sprzedawał.
Do dnia dzisiejszego opowiada się bzdury o Armii Krajowej podporządkowanej rzekomo Rządowi Londyńskiemu, zamiast odtajnić dokumenty i pisać zgodnie z prawdą, że AK podlegało wywiadowi wojskowemu Londynu tzw. MI6, wydziałowi VI ,czyli departamentowi Dywersji i Sabotażu. Warszawa miała łączność radiową tylko z MI6. Anglicy przekazywali depesze z kraju polskim instytucjom w Londynie czasami po 6 miesiącach. Muszę przypomnieć, że Anglia leży na wyspie i nikt tam przez zieloną granicę przejść nie może. Jak wyląduje na brzegu, to od razu wpada w ręce policji czy samoobrony i jest odsyłany do Departamentu Dywersji i Sabotażu na przesłuchanie. Dopiero po kilkudniowych przesłuchaniach pozwalano im na kontakt z Rządem polskim. Opisuje te sytuacji dokładnie Józef Mackiewicz.

Przypomnę:
Akcja "Burza" rozpoczęła się na Kresach 22 lipca 1944,  walką o wyzwolenie Lwowa. Już PO TYGODNIU OD WYZWOLENIA LWOWA, przy pomocy oddziałów AK i Armii Czerwonej, w nocy z 2 na 3 sierpnia aresztowano 30 wyższych oficerów AK zaproszonych na spotkanie z generałem Iwanowem, czyli sławnym inaczej Sierowem, szefem organizacji Smiersz, czyli GRU. Ok. 4500 żołnierzy zaraz potem aresztowano, a następnie wymordowano w kilka miesięcy później,  poprzez podrzynanie gardeł w Turzy  Małej. "Ojczulek Stalin powiedział, że kula kosztuje 10 kopiejek i trzeba oszczędzać" jak to przekazał księdzu w Turzy, jeden z enkawudzistów.
Ciekawe, dlaczego IPN nie poruszał nigdy sprawy BOJU O LWÓW ?
Sam musisz się domyśleć, jakie są cele IPN.
Pisałem o tym.

Podobnie  „Ostra Brama”, w ramach  akcji Burza, mająca za zadanie wyzwolenie Wilna, rozpoczęła się 7 lipca. BÓJ O WILNO trwał do 15 lipca. Także   w tym przypadku, po wyzwoleniu Wilna nastąpiły masowe aresztowania i wywożenie żołnierzy AK na Sybir, po pierwotnym ich uwięzieniu w Monastyrze. O tym przecież w dniu 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie już wiedziano!!!

Jak widzisz Szanowny Czytelniku, obecna propaganda stara się wymazać z pamięci Narodu oba te wydarzenia WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI, i marginalizuje do walki o Warszawę, zmieniając nawet pojęcie BÓJ, na Powstanie, tak jak gdyby Warszawa to była cała Polska, a w innych rejonach to Polacy nie walczyli.
Np: kto z Państwa słyszał o „Rzeczypospolitej Ochotnickiej”, do której Niemcy nie weszli przez całą okupację?
W czasie tegorocznej fety telewizyjnej nawet nie zająknięto się o Polakach biorących udział w wyzwalaniu Lwowa czy Wilna.

Pamiętaj Dobry Człeku:
W tym samym lecie toczono:
BÓJ O WILNO
BÓJ O LWÓW
BÓJ O WARSZAWĘ

Proste pytanie: dlaczego O TYM ZAPOMINA RZĄD WARSZAWSKI?

Okoliczności rozpoczęcia akcji bojowej”.
„Wiosną 1944 roku klęska Niemiec była już przesądzona i nikomu nie nasuwała wątpliwości. Pomyślny desant Anglosasów w Normandii i  ich następne sukcesy, zwycięska ofensywa wojsk sowieckich na wschodzie, rosnący ferment wewnątrz Niemiec”...
„Były oznaki świadczące, iż Niemcy licząc się z rychłym opuszczeniem Warszawy, przygotowują się do drakońskiego spacyfikowania znienawidzonej przez nich stolicy, której już w pierwszych latach okupacji zapowiadali całkowitą zagładę. Istnieją dokumenty stwierdzające niemieckie zamiary zniszczenia Warszawy, nawet gdyby jej nie dotknęły działania wojenne. W kluczowych punktach miasta Niemcy wybudowali pospiesznie betonowe bunkry oraz sprowadzili czołgi i ciężką broń maszynową, ustawili zasieki, mające w odpowiednim momencie sparaliżować ruch ludności i jej sterroryzowanie. 
Jednocześnie ogłosili brankę 100 000 mężczyzn do robót fortyfikacyjnych. Miał to być pierwszy krok do ewakuacji miasta. Warszawa brankę zbojkotowała całkowicie. Groziły wielkie represje. Groziło sparaliżowanie wszelkiej akcji zbrojnej”.

Innymi słowy, Niemcy zastosowali tę samą „procedurę” jaką zastosowali Moskale w czasie Powstania Styczniowego. Najpierw branka, a potem pacyfikacja.
„Wtedy to, w ostatnich dniach lipca, wojska marszałka Rokossowskiego przekroczyły Wisłę w rejonie Warki i osiągnęły przedpola Warszawy [Wizowna, Miłosna, Wołomin, Radzymin], a patrole sowieckie docierały do krańców Pragi. 
Nad miastem ukazywały się pierwsze sowieckie samoloty, z okolic podwarszawskich dochodziły echa kanonady.
Tymczasem radio moskiewskie donosiło o sukcesach oddziałów sowieckich i wzywało Warszawę do walki”.
Komentarz:
Pierwsze samoloty sowieckie pojawiły się już w 1943 roku nad Warszawą, bombardując miasto.
Radio moskiewskie tzw. Radiostacja im T. Kościuszki wzywało do powstania, prawie do połowy sierpnia. 
Przypomnę:
Radiostacja im. T. Kościuszki została założona w Moskwie, w sierpniu 1941 roku i nadawała do 22 sierpnia 1944 roku. Była to polskojęzyczna radiostacja podlegająca Międzynarodówce Komunistycznej - Kominternowi, a od 1943 roku Wydziałowi Informacji Międzynarodowej KC WKP, nadająca z Moskwy. Kierownikiem sekcji polskiej była Zofia Dzierżyńska. Rozgłośnia pozorowała nadawanie z terenów polskich. Szefem od 1943 do 1944  był Dawid Kirszbraun, pracujący pod zmienionym nazwiskiem Tadeusza Daniszewskiego. Szlify zdobywał w Głównym Zarządzie Politycznym Armii Czerwonej. Po 1944 roku był dyrektorem szkół w Lublinie i Łodzi.
Zofia Dzierżyńska była żoną Feliksa Dzierżyńskiego, twórcy NKWD.

Więcej:
Trzeba także przypomnieć, że podobna branka w miastach na Białorusi miała miejsce kilka miesięcy wcześniej i  skończyła się zamordowaniem 90% zatrzymanych ludzi. O tym już wiedziano w Warszawie!
Przypomnę, że w okresie wybuchu powstania, przez Warszawę przechodziła najlepsza dywizja pancerna SS. Tak więc moment wybuchu był co najmniej dyskusyjny, żeby nie powiedzieć idiotyczny i świadczył bezsprzecznie o wykonywaniu poleceń MI6 z Londynu. Przecież żaden oficer polski nie mógł być aż tak bezdennie głupi, aby posiadając do dyspozycji ok. 2700 sztuk broni, w tym większości krótkiej, osobistej, czyli pistoletów, decydować się na uderzenie na czołgi. 
Prof. J. Ciechanowski wspomina: „Poszliśmy w bój bez broni. Gdy 1 sierpnia moja kompania nacierała na gmach Sejmu, na 170 ludzi mieliśmy 3 karabiny, 7 pistoletów, 1 pistolet maszynowy strzelający ogniem pojedyńczym i 40 granatów. Jak zobaczyliśmy, że właściwie nie mamy broni, to spytaliśmy dowódcę: "z czym do gości?”

Co było przyczyną porażki”.
Rząd sowiecki w czasie rozmów premiera Mikołajczyka z Mołotowem jeszcze 31 lipca 1944 roku w Moskwie: 
„domagał się od strony polskiej natychmiastowego zrzeczenia się na rzecz Związku Sowieckiego wschodniej połowy Rzplitej oraz takiego przeorganizowania władz polskich, które by pozbawiły Polski niezależności, oddając ją pod kierownictwo sowieckie”. 

Przypominam :
Już od kilku miesięcy działał tzw. Rząd Lubelski, agentura moskiewska, przygotowywana już od 1940 roku do objęcia rządów w Polsce.

„Jeżeli zaś chodzi o zarzut przedwczesnego rozpoczęcia BOJU WARSZAWY,  to jest on równie wykrętny i fałszywy. Dowództwo polskie, rozpoczynając 01.08.1944 roku bitwę warszawską liczyło, że trwać ona może do kilkunastu dni. Oświadczenie Stalina, złożone premierowi Mikołajczykowi na Kremlu w dniu 09.08.  dowodzi, że przewidywania dowództwa polskiego były trafne i, że istniały wyraźne szanse powodzenia WARSZAWSKIEGO BOJU.
Nie wszyscy bowiem wiedzą lub pamiętają, że Stalin we wspomnianym oświadczeniu wyraził ubolewanie, iż oswobodzenie Warszawy ulega odroczeniu, chociaż przewidywane było przez dowództwo sowieckie pierwotnie  na dzień 06 sierpnia !!!”.

„Pierwsze dni boju od 01 do 06 sierpnia”.
„BÓJ WARSZAWY” można podzielić na 3 okresy, w zależności od sytuacji bojowej i charakteru walki.
Dni od 01 do 06 sierpnia  - to okres naszej zwycięskiej inicjatywy i przewagi bojowej na przestrzeni prawie całej  stolicy [oprócz Pragi, Ochoty i Woli, gdzie już 02 sierpnia Niemcy rozpoczęli przeciwnatarcie, w czasie którego, do 05 sierpnia opanowali prawie całą Wolę].
Działalność lotnictwa niemieckiego była na ogół słaba i ograniczała się do rejonu Placu Dąbrowskiego, gdzie znajdowały się siedziby naszego dowództwa.

Komentarz:
A skąd Niemcy wiedzieli, gdzie ulokowane jest dowództwo AK? Świadczy to jednoznacznie o agenturze w AK.

„Za to już od pierwszych dni BOJU WARSZAWY,  rozpoczęli Niemcy systematyczne podpalanie domów i masakrowanie ludności, gdzie było to tylko możliwe.
W ten sposób największy węzeł drogowy środkowego frontu został dla ruchów niemieckich zablokowany.
Był to niewątpliwie wielki nasz wkład w operacje wojsk sowieckich. Niestety, przez dowództwo sowieckie nie został wykorzystany.
W nocy, 05 sierpnia  samoloty angielskie przybyłe z dalekich baz we Włoszech, dokonały nad Warszawą i okolicą pierwszych zrzutów broni  amunicji, przez kilka następnych nocy ponowiono te zrzuty, z których łącznie otrzymaliśmy ok. 35 ton materiału wojennego. Potem zrzuty ustały”.
Przeszkodą okazała się polityka sowiecka, która twierdziła, że Warszawa znajduje się w strefie operacji sowieckich i, że akcja aliancka jest możliwa za pośrednictwem sowieckim.

Komentarz.
Po pierwsze, pragnę zwrócić uwagę, że to sami Sowieci planowali zająć Warszawę już w pierwszym tygodniu sierpnia. Dlaczego tzw. polscy historycy nadal to przemilczają ?
Po drugie, podkreślam, że niszczenie Warszawy nie nastąpiło po zakończeniu działań zbrojnych, jak to obecnie się podaje, ale od samego początku. Niemcy nie respektowali Konwencji Międzynarodowych odnośnie miast i masowo niszczyli cywilne domy poprzez palenie !
Po trzecie, pragnę podkreślić, że np. mordy na Woli, gdzie w sumie zamordowano ok. 50 000 ludzi popełniły władze niemieckie, a nie Ukraińcy, jak to się obecnie próbuje wtłoczyć do głów społeczeństwa polskiego. Na terenach okupowanych, za  ochronę ludności cywilnej odpowiada okupant. Jakieś żonglerki słowne pojęciami;  - oddziały ukraińskie -  jest śmieszne. Naczelnym dowódcą był gen. von Bach, nie Ukrainiec. Wymordowano nie kilka przypadkowych osób, ale zastosowano masową eksterminację. Bez wiedzy naczelnego dowódcy - Niemca - było to niemożliwe.

Trzeba pokreślić, że dowódcę tej ruskiej armii „gen. Kamińskiego”, za okrucieństwa i bezmyślne mordy zlikwidowano na rozkaz Himmlera. Nieznany jest podobny przypadek wykonania wyroku na generale sowieckim za podobne mordy,
co niestety, nie przywróci życia tym 50 000 pomordowanych.  Opisy scen mordowania mieszkańców Woli, znajdziemy w pamiętnikach żołnierzy niemieckich.

Np: „Grupa niemieckich żołnierzy siedzi na placu, przygotowując sobie posiłek. Ulicą jeżdżą samochody z głośnikami, nawołujące do ewakuacji. Oficerowie niemieccy ponaglają mieszkańców namawiając ich na zgrupowanie się na placu, gdzie czekają na nich samochody, którymi wyjadą z miasta.
Na placu stoi kilkanaście samochodów ciężarowych z opuszczonymi plandekami. Jak się zgromadziła duża liczba, głównie kobiet i dzieci, to samochody odkryły plandeki i ukazały  się karabiny maszynowe z siedzącymi za nimi żołnierzami. Na rozkaz;  „z samochodów !”, otworzono ogień do tych bezbronnych kobiet i dzieci".

W podobny sposób Niemcy dokonywali rozminowywania lasów wokoło Warszawy. Na tereny zaminowane wpędzano kobiety i dzieci. Po przejściu takiej 200 - 300 osobowej gromady teren był czysty od min. Ile osób przeżyło, nie podano. 

Ciekawe dlaczego tzw. polska kinematografia nie wykorzystała tych faktów w dobie tzw. komunizmu. Przecież faszyści to byli nasi wrogowie? A np. białoruska kinematografia pokazuje takie sceny.

Dla mnie jest to jeszcze jeden dowód, że żadnej „zimnej wojny” nie było. Po prostu dokładnie uzgadniano jaki tematy wolno poruszać, a jakich nie wolno. Jest to potwierdzenie wypowiedzi p. premiera Morawieckiego, że jesteśmy własnością kogoś z Zachodu, czyli kolonią, a właściciel przeprowadza edukację poprawności politycznej, na swój sposób.Ta poprawność nie zmieniła się od 1944 roku. 

W nawiązaniu do wstępu stwierdzam, że omawiane opracowanie wyjaśnia także sprawę zrzutów. Wyrażnie widać, że z góry założono, iż żadnej pomocy dla Powstańców nie będzie. Już M.Rodziewiczówna pisała, że po drugiej stronie WISŁY BYŁO AŻ 14 LOTNISK. Dowożono pomoc dla Sowietów. Jest nawet film sowiecki o przyjaźni lotników sowieckich z amerykańskimi i wspólnym dywizjonie.
Proszę zauważyć, zrzucono tylko ok. 35 000 kg. Jak podają świadkowie, pojemniki były pakowane różnie, np: czapki, instrukcje, itd., czyli szmelc. Nazywa się to czyszczeniem magazynów. Podobną „pomoc” dla ludności stosowało NATO w czasie Wojny Bałkańskiej w 1995 roku. 
Wiadomo, magazynierzy chcieli się pozbywać szmelcu. Okazało się, że tylko 10% tego co było na papierze magazynierów, wylądowało w Jugosławii. Co się stało z resztą, nie wiadomo.
Powstanie trwało 60 dni. Brało w nim udział ponad 40 000 żołnierzy. Czyli, zrzuty, to było mniej, aniżeli jeden kilogram na osobę, na dwa miesiące. To znaczy np: kilka granatów, parę magazynków, parę puszek. 

Wniosek z tego, że zrzuty były bardziej, aniżeli symboliczne. 

Wychodzi po ok. 50 gram zrzutu na dzień. To również znaczy, że praktycznie całe uzbrojenie musiało być zdobyczne. Stalin, w słynnym swoim rozkazie wydanym na początku Wojny Ojczyźnianej, rozkazał dostarczać na linię frontu po 100 gram wódki dziennie. A Alianci przeznaczali tylko 50 gram, łącznie z amunicją ?!

Poza tym, jak wynika to z publikacji Shuttona z 1976 roku, praktycznie całe zaopatrzenie dla Sowietów pochodziło z USA. Gdyby więc kiedykolwiek, Alianci brali na poważnie BÓJ WARSZAWSKI, to samo zagrożenie wstrzymaniem pomocy dla Moskwy, natychmiast spowodowałoby wyrażenie zgody na wszystko, czego by Amerykanie żądali.  Nie wzięcie pod uwagę tych faktów przez polskojęzycznych historyków, szczególnie krakowskich, od razu pokazuje ich miejsce w dezinformacji Polaków. 
Sam musisz sobie odpowiedzieć Szanowny Czytelniku, dlaczego potomkowie „hrabiów galicyjskich” tak się zachowują.

Dlaczego, pomimo uzyskania wolności, nie powrócili do starej,  historycznej do 1846 roku nazwy - Uniwersytet Krakowski.

Wielkość zrzutów jest bezpośrednim dowodem skazania BOJOWNIKÓW WARSZAWY przez Zachód, NA STRACENIE.

To jest dowodem na przygotowywanie terenu dla Sowietów. W podobny sposób wymordowano partyzantów Wietnamu Południowego w czasie ofensywy Thet w 1970 roku, oczyszczając rękami amerykańskimi pole dla komunistów. 
Wymordowano ok. 50 000 południowych patriotów.

I najważniejsze, w Warszawie przez większość czasu działał tzw. SALON Pani MIECZNIKOWSKIEJ” . Było to nielegalne kasyno, burdel, a generalnie, miejsce spotkań wywiadów, działających pod ochroną gestapo. Podobno nawet Rydz- Śmigły, po powrocie z Węgier, zameldował się u p. Miecznikowskiej. Otóż już od co najmniej pół roku przed  BOJEM WARSZAWY,   Bór- Komorowski i  płk Osmecki, spotykali się  w Salonie z Niemcami. 

Już na dwa tygodnie przed wybuchem, Organ NSDAP , czyli oficjalna gazeta Rossenberga informowała o tym, że za dwa tygodnie w Warszawie zaczną się walki

Postać płk Iranka - Osmeckiego jest w ogóle dziwna. To on uratował Retingera, agenta kilku wywiadów,  między innymi zamieszanego w mordowanie księży w Meksyku [ ok. 5000 księży], przed wykonaniem na nim wyroku śmierci, wydanym przez AK. To ten facio namawiał do Walki o Warszawę. Był specjalnie chroniony przez SOE, czyli wywiad brytyjski. Po nieudanym z winy Osmeckiego zamachu na Retingera, Londyn przysłał po Retingera po kilku dniach drugi samolot. Retinger w 1954 roku był już sekretarzem z ramienia City w utworzonej przez księcia Bernharda, jednego z dyrektorów CIA i płk SS organizacji pod nazwą- Klub Bilderberga.
Te brednie zawarte w Wikipedii nie są warte żadnej uwagi, z wyjątkiem ujawnienia prawdziwych autorów Wikipedii. 
Wikipedia podaje, że Retinger przekonał ks.Bernharda do powołania Klubu Bildenberga. Od kiedy to cieć z ulicy przekonuje jednego z dyrektorów CIA?. Klub Bildenberga to instytucja zajmująca się wykonawstwem planów City of London .

Czyje interesy reprezentował?
Sam musisz wyciągnąć z tego  wnioski, Szanowny Czytelniku.
W prasie amerykańskiej możemy zapoznać się z twierdzeniem, że Wikipedia jest to encyklopedia dla motłochu, przygotowana po 1954 roku przez CIA w ramach programu Drozd.

P.S.  W dniu wczorajszym odbył się tzw. koncert rocznicowy. Koncert jak koncert, szczególnie kiepsko wypadli osobnicy próbujący śpiewać stare piosenki na nową nutę. Taki łysawy młodzian, z wartkiej pieśni usiłował zrobić pogrzebową kantyczkę.  Czyli oglądaliśmu orgię świateł. w skrócia  recenzja koncertu 

było na co patrzeć, słuchać niestety nie było czego!
Podobnie jak w ubiegłym roku. Swoi musieli zarobić.

P.S Ważnym szczegółem uwidocznionym przez TVP jest pokazanie byłych Powstańców na wózkach inwalidzkich. Ściągnięto ich w celu pokazania p.Dudy czy Morawieckiego jako zainteresowanych uroczystością, czyli jako tło.
Mam poważne pytanie:
czy zamiast się fotografować czy filmować na tle Powstańców nie byłoby właściwsze dla p. Prezydenta i Premiera, zapewnienie im opieki medycznej, czyli np. zakup protez zębowych?
Sam musisz się zastanowić Dobry Człeku czy zamiast wydawania dziesiątek tysięcy na fałszywą propagandę, nie byłoby lepsze zakupienie im protez do zębów ?

P.S. I kolejny problem. dlaczego cenzura blokuje moje artykuły i wykłady, a inne o podobnej treści są zachowywane. Przeciez podobno Konstytucja zapewnia wolność słowa. ale  jak. widać tylko wybranym z licencjami???!!! 

PS. Dlaczego tzw. Kresowiacy z internetu nie wspominają o tym nawet. Kto ich prowadzi???

 

dan w dniu  02 .08 2021
Św. Stefan był synem księcia węgierskiego Gejzy i Adelajdy - córki księcia polskiego Mieszka I. Urodził się w ówczesnej stolicy Węgier, Ostrzychomiu (Esztergom) ok. 969 r. Według legendy chrztu udzielił mu św. Wojciech, biskup czeskiej Pragi, czczony jako patron Polski. Biskup Wojciech udzielił natomiast na pewno młodemu księciu sakramentu bierzmowania. W 995 roku Stefan poślubił bł. Gizelę, siostrę św. Henryka II, cesarza Niemiec. Po śmierci ojca w 997 r. i pokonaniu wielmożów objął rządy.
Jego największą zasługą jest zjednoczenie i umocnienie państwa po okresie rozbicia dzielnicowego. Rządził państwem węgierskim przez 41 lat. Stworzył organizację kościelną i gorliwie szerzył chrześcijaństwo. W nagrodę otrzymał od papieża Sylwestra II koronę królewską jako pierwszy król Węgier i zaszczytny tytuł "króla apostolskiego". Koronacja nastąpiła 25 grudnia, w uroczystość Bożego Narodzenia, w roku 1000. Nadto papież przysłał Stefanowi krzyż procesjonalny i nadał mu przywilej obsadzania stolic biskupich w kraju. Król założył słynne opactwo benedyktyńskie w Pannohalma oraz cztery inne klasztory. Za zezwoleniem papieża ufundował metropolię w Ostrzychomiu i dziewięć zależnych od niej stolic biskupich. Niedługo potem założył drugą metropolię w Kalotsa. Sprowadził na Węgry kapłanów i zakonników, zakładał ośrodki duszpasterskie.
Zostawił po sobie pamięć doskonałego, mądrego prawodawcy. Dzięki pomocy duchowieństwa wyszły dekrety królewskie, które państwu węgierskiemu zapewniły ład i dobrobyt. Dla ułatwienia administracji król podzielił państwo na komitaty (okręgi).
W 1030 r. Stefan musiał stoczyć wojnę z cesarzem niemieckim, Konradem II, który chciał politycznie uzależnić Węgry od siebie. Wielkim ciosem dla Stefana była śmierć jego jedynego syna, św. Emeryka (Imredy), w 1031 r. W planach Stefana miał on być następcą tronu. Wychowawcą królewicza był św. Gerard (Gellerd), późniejszy biskup Csanad.  
brewiarz.pl