Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit
blok wit
Matki Polkiblok wit|blok witPolskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzja książki  Jerzego Jaśkowskiego pt:

KATASTROFY ATOMOWE
– oddziaływanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

Monografia Pana dr Jerzego Jaśkowskiego KATASTROFY ATOMOWE – oddziaływanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe, jest jedynym z niewielu zbiorczych wydań monograficznych, dotyczących informacji na temat rozwoju broni atomowej, pokojowego jej zastosowania oraz skutków ponoszonych przez używanie jako broni, np. Hiroszima, Nagasaki, poprzez prowadzenie prób jądrowych w czasie badań, np. Nowa Ziemia (Rosja), rozwój broni jądrowej przez cały okres zimnej wojny i przypadków awarii w czasie jej stosowania pokojowo w elektrowniach atomowych, np. Czarnobyl.  Jest to pierwsza w Polsce próba usystematyzowania czasowego, historii rozwoju atomu na świecie i jego skutków. To człowiek zaczął wykorzystywać w różny sposób energię jonizującą, występującą na ziemi powszechnie, wzmacniając ją wielokrotnie, przyczyniając się jednocześnie do jej negatywnego oddziaływania na środowisko i człowieka.
Promieniowanie jonizujące występuje w środowisku masowo, poczynając od promieniowania pochodzącego z kosmosu. Występuje również poprzez promieniowanie emitowane ze skorupy ziemskiej, przez pierwiastki powstające w skorupie ziemskiej w czasie  jej tworzenia. Przyroda, która zasiedla Ziemię, adoptowała się do wielkości tego  promieniowania. 
Człowiek jako stojący na wierzchołku piramidy przyrodniczej, przyczynia się do znacznych zmian w przyrodzie. Powstające zmiany  to problem. z którymi nie zawsze można sobie poradzić, a to część tej przyrody. w której uczestniczy. Ta część przyrody, która dotyczy promieniowania jonizującego, została przez człowieka wykorzystana jako broń, a potem zastosowano ją do produkcji pokojowej, między innymi do produkcji prądu w elektrowniach tzw. atomowych.  Niemniej przez cały okres zimnej wojny. były przeprowadzane próby udoskonalania broni jądrowej w czasie wyścigu zbrojeń państw wysoko rozwiniętych gospodarczo, jak również wykorzystywano ją do celów pokojowych.
Mając na uwadze okres drugiej wojny światowej i działanie państw zaangażowanych w tę wojnę, dążących do wyprodukowania broni, którą można byłoby osiągnąć jak największe sukcesy militarne. Prace dotyczyły osiągnięcia celu ,jakim było panowanie nad obszarem państwa, z którym toczyła się wojna. Najlepszym przykładem było osiągnięcie przez Niemców wiedzy, w jaki sposób należałoby zbudować i zastosować rakiety F-1 i F-2. Należy przypuszczać, że takie działania, prowadzące do sukcesu wojennego prowadzili  zarówno Alianci i jak i Państwa Osi.   Po przegranej wojnie zwycięzcy zdobyli wiedzę naukową i praktyczną ,jaką osiągnęli Niemcy. Wiedza ta, w połączeniu z badaniami  technicznymi dała swój efekt w Japonii, kiedy to  zrzucono bombę atomową na Hiroszimę i Nagasaki. Efekt użycia broni atomowej był jednoznaczny. 
Państwa uczestniczące w drugiej wojnie światowej zrozumiały znaczenie broni atomowej ,jej  efektywność i reakcję z jej użycia. Każde z państw: Wielka Brytania, Francja, Związek Radziecki, a w następstwie inne państwa, między innymi Indie i Chiny, również dążyły do jej osiągnięcia. Taka broń, wciąż budząca zgrozę wojny, spowodowała pomiędzy byłymi państwami alianckimi, a Związkiem Radzieckim powstanie „ZIMNEJ WOJNY”. Był to okres, w którym zbrojenia były priorytetem prowadzonej wówczas polityki, co również wiązało się z ich rozwojem gospodarczym. Właśnie w tym okresie, wszystkie te państwa prowadziły badania nad bronią nuklearną, określana jako broń uderzeniowa i jako obronna, którą można byłoby wykorzystać przy ewentualnym jej użyciu. Takich prób było dużo. Efekty działania tej broni były tajemnicą każdego z państw prowadzącego próby jądrowe, a była to ich tajemnica wojskowa, do której dotrzeć w tamtym czasie było niemożliwe. Ze względu na efekty środowiskowe jej stosowania, po pewnym czasie same się ujawniają, co opisuje Autor książki. Są to trudne informacje do zdobycia, niejednokrotnie nie potwierdzane oficjalne, a wynikające ze zmian występujących w środowisku i u ludzi uczestniczących w eksperymentach lub mieszkających w ich pobliżu, a obecnie mających problemy zdrowotne. Występują również oficjalne dane medyczne i środowiskowe w miejscach czy okolicach, gdzie prowadzono badania i próby atomowe lub wystąpiły awarie .
Efekty tak odkrytej energii, zaczęto używać nie tylko jako broni, ale przy wzrastającej gospodarce, próbowano zastosować tę energię do procesów gospodarczych, mechanicznych, produkcji energii czy nawet ochrony środowiska. Uzyskiwaną energię zastosowano, wykorzystując ją najpierw w silnikach łodzi podwodnych, które stanowiły w zimnej wojnie jedną z podstawowych broni nuklearnych, gdyż stosowano silniki jądrowe na podwodnych łodziach, które były również uzbrajane w rakiety z pociskami jądrowymi. Nie wchodząc w szczegóły i działania poszczególnych państw uczestniczących w badaniach jądrowych, zaczęto coraz częściej stosować, energię atomową pokojowo, między innymi stosując ją do produkcji energii elektrycznej  w elektrowniach atomowych i w innych dziedzinach gospodarczych, co przedstawiono w monografii. 
Zebranie informacji na temat broni jądrowej i stosowania jej energii  w silnikach łodzi podwodnych, w lodołamaczach czy w elektrowniach, a nawet w  medycynie, niejednokrotnie doprowadzały do katastrof atomowych. Państwa prowadzącE próby atomowe i wszystko, co było z tym związane, utajnialy. Dlatego zebranie tak znacznej ilości materiału związanego z katastrofami atomowymi, to duży sukces Autora monografii. Powszechnie wiadomo, że stosowano tajemnice, aby nie udostępniać wyników prób jądrowych, stosowania broni czy awarii, innym państwom, gdyż był to jeden ciągły wyścig zbrojeń, trwający do dzisiaj. Tym bardziej przedstawione w monografii opisy miejsc, w których wystąpiły awarie czy to w Stanach Zjednoczonych czy w Związku Radzieckim, Rosji czy w innym państwie ,były trudne do zdobycia, nie mniej zostały przedstawione czytelnie z rzetelnym opisem. 
Dobrze ten okres przedstawia polski film z hollywoodzką obsadą „UKRYTA GRA”, w którym to pokazano pełnego typu napięcia, gdy Związek Radziecki przesyłał statkami na Kubę broń jądrową ,aby zaatakować Stany Zjednoczone. Na szczęście konflikt ten skończył się pokojowo. Każdy, kto obejrzy ten film zrozumie ,dlaczego Autor książki przedstawia i mówi o katastrofach atomowych.
Dr J.Jaśkowski, jako pierwszy w Polsce ujawnia  testowanie bronii atomowej zarówno przez Niemcy, jak i Japonię  i przez państwo miłujące pokój -Szwecję. Odkrywa dla polskiego społeczeństwa fakty prowadzenia eksperymentów jądrowych za naszą wschodnią granicą, czyli na Błotach Pińskich w latach 1966-67. Warto się zapoznać z przedstawianymi w książce opisami, różnego rodzaju działaniami i współzawodnictwem państw, w dążeniu do zbrojeń atomowych oraz wykorzystaniu pokojowo energii atomowej. Wiedza ta, powinna trafić do szkół i powinni się z nią zapoznać studenci nie tylko Ci, zajmujący się ochroną środowiska, ale wszyscy, dla których ważne jest środowisko w którym żyją. Przy coraz szybszym rozwoju gospodarki, stosowanie energii atomowej, będzie częściej używane w różnych kierunkach naukowych i gospodarczych, a środowisko będzie coraz bardziej narażone na nieprzewidziane katastrofy  atomowe. Tym bardziej, że w dalszym ciągu trwa wyścig zbrojeń, który w pewnym momencie może doprowadzić do zagłady nuklearnej. Dlatego warto się zapoznać z treścią książki Pana dr Jerzego Jaśkowskiego, który przekazuje wiedzę o  niebezpieczeństwach, z jakimi możemy się spotkać. 
Oczywiście, dalsze ujawnianie tajnych dokumentów dotyczących atomu, może znacznie rozszerzyć naszą wiedzę i powinno zostać wykorzystane do kolejnych wydań tej publikacji.


Prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie