Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit|blok witMatki Polkiblok wit
Polskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witPolecane witrynyblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wesoła zabawa w Sejmie za pieniądze podatnika,
czyli dyskusja o szczepieniach
Z cyklu ;”P-305, państwo istnieje formalnie”.

dr J.Jaśkowski

Motto:
„Pusty dzban głośniej dzwoni”.

Pamiętaj: 
„Ustawy w medycynie potrzebne są tylko banksterom finansującym przemysł”.

„Każde nagłe zainteresowanie urzędników jakąś chorobą jest uwarunkowane naciskiem firm produkujących leki”.

Rządzenie ludźmi jest najbardziej dochodowym interesem na świecie.

 

Internauci podrzucili mi linka do Stanowiska nr 6/18/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 31 sierpnia 2018 roku, podpisanego przez młodszych kolegów p. prof.Andrzeja Matyję i Marka Jodłowskiego.
Było to stanowisko szacownego grona, w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Jak było do przewidzenia, NRL negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt.
Niestety, Naczelna Rada Lekarska zapomniała uzasadnić swoje stanowisko jakimkolwiek piśmiennictwem naukowym, czy też danymi statystycznymi. Co niestety, coraz cześciej się owemu gronu zdarza.
Przypomnę, że poprzednie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej posunęło się nawet do wymazywania uchwał.
Poniżej przypomnienie tej sprawy.
Otrzymalem swego czasu stanowisko Nr 1/18/VII Naczelnej Rady Leakrskiej z dnia 20 kwietnia 2018 roku, w sprawie stosowania szczepionek w praktyce medycznej. Pismo zostało podpisane przez p. Hamankiwicza, jeszcze jako prezesa i p. Marka Jodłowskiego jako sekretarza Izby.
https://www.nil.org.pl/aktualnosci/stanowiska-naczelnej-rady-lekarskiej-podjete-20-kwietnia-2018-r.
Nie wiem śmiać się czy płakać z  powodu łamania prawa przez p.Hamankiewicza i podpisywania się pod nieprawdą w dokumentach.
Czy to jest przestępstwo natury karnej, czy wypływające z jego niewiedzy ?
Otóż w tym stanowisku, w/w PT Autorzy powołują się na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  Nr 184/17/P-VII z dnia 15 września 2017 roku, a dotyczacą powołania zespołu ekspertów ds. oceny aktualnych dowodów naukowych, dotyczących szczepień ochronnych oraz zaleceń ich stosowania.
Usilne poszukiwania owej uchwały skończyły się niepowodzeniem.
Znaleziono 241 dokumentów:
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw oceny jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w zakresie spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia specjalizacji lub stażu kierunkowego.

Jak można się przekonać, kolejność numeracji została wyraźnie zaburzona. Zniknęła owa uchwała nr 184. I mamy problem.
Powołano rzekomo komisję ekspertów, ale anonimowych, ponieważ pod dokumentem, na który powołuje się p.Hamankiewicz jest podpis tylko jednej, jedynej osóbki, p. dr Iwony Stankiewicz.
Proszę zauważyć, pomimo poruszenia tej sprawy i podania  jej do publicznej widomości,  to fałszerstwo dokumentów, nowa Rada  zamiotła pod dywan.
Jest to co najmniej zaskakujące działanie, rzekomo ostoi etyki lekarskiej.
NRL stwierdza  w swoim stanowisku nr 6/18/VIII, że
„ projekt ustawy przewiduje likwidację obowiązkowych szczepień, co... skutkować będzie wzrostem zachorowań na choroby zakaźne ....
„Projekt ustawy należy ocenić jako groźny dla bezpieczeństwa zdrowotnego...”
I mamy problem bardzo poważny, nie tylko co do zawartości owego dokumentu, ale co do wiedzy merytorycznej osób go podpisujących.
Wszystko wskazuje na to, że p. prof. Andrzej Matyja nie posiada nawet tak podstawowych wiadomości z zakresu epidemiologii jak to, że obowiązek szczepień nie istnieje w większości państw Unii Europejskiej takich jak: Austria, Anglia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpnia, Holandia, Islandia, Irlandia, Litwa, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, czy nawet Rumunia i Rosja.
Jak może każdy człowiek posiadający umiejętność czytania i pisania sam sprawdzić, nie notuje się w tych krajach żadnych epidemii. Co prawda, co jakiś czas, polskojęzyczne media niemieckich właścicieli, pod amerykańskim zarządem, straszą nas epidemiami, jak np. ową świńską grypą, ale zamiast epidemii i milionów zgonów, mieliśmy w USA tylko 18 przypadków śmiertelnych spowodowanych grypą. Natomiast szczepienia przeciwko grypie, spowodowały kilkaset przypadków narkolepsji, ciężkiej choroby układu nerwowego, tylko  w krajach skandynawskich.
http://www.polishclub.org/2016/10/07/dr-jerzy-jaskowski-ostrzegam-falszywymi-witrynami-medycznymi/
https://www.facebook.com/JJaskow/posts/epidemia-zgonów-po-lekach-z-aptekiz-cyklu-s-152-52-standr-j-jaśkowskiżeby-kroczy/582871075378856/
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/pytania-na-ktore-pediatrzy-nie-odpowiadaja-dr-jerzy-jaskowski-2015-02

Podobnie notowano „zero” zgonów po odrze i 108 zgonów po szczepieniach przeciwko odrze. 
Także w tym przypadku, polskojęzyczna prasa niemieckich właścicieli nic nie wspomniała.
http://www.polishclub.org/2015/03/23/dr-jerzy-jaskowski-odra-0-zgonow-po-chorobie-108-zgonow-po-szczepionce/
http://biotalerz.pl/dr-jerzy-jaskowski-jak-utrwalac-strach-odra-i-jej-skutki-nie-tylko-dla-matek-i-przyszlych-matek/
https://www.facebook.com/JJaskow/posts/demonizacja-odrydlaczego-dzieci-mają-umierać-po-szczepieniach108-dzieci-zmarło-p/652390458426917/

Tylko w kilku krajach byłego bloku komunistycznego starzy trzymają się mocno i szczepienia są nadal obowiązkowe np: w  Bułgarii, Czechach, na Łotwie, Słowenii, Słowacji, czy na Węgrzech.
Pan prof. Andrzej Matyja, nie zna nawet danych dotyczących naszego najbliższego sąsiada tj. Ukrainy.
Epidemia odry wystąpiła, jak podało Ministerstwo Zdrowia tego kraju w 2006 roku, przy wyszczepialności 99%. Zachorwało ponad 46 000 pacjentów.
W latch 2008 do 2015 nastąpił drastyczny spadek wyszczepialności, do najniższego poziomu nie tylko w Europie, ale i na świecie i zachorowalność spadła do ok. 50 przypadków rocznie.
Jak WHO i przemysł szczepionkarki wzięły się za doszczepianie  na Ukrainie, to przy wyszczepialności rzędu ponad 90%, wystąpiła kolejna 
epidemia odry i zachorowało ponad 12 000 dzieci. 
Z tej liczby, ponad 9 000 musiano hospitalizować, zmarło  kilkanaście osób.
Podobnie po szczepieniach, wybuchła na Ukrainie epidemia Polio.
Dlaczego Biuletyn Naczelnej Izby Lekarskiej ukrywa takie informacje przez członkami Izby?
Sam musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie Dobry Człeku.
Mogę tylko przytoczyć, że w związku z tzw. procedurami przejrzystości, ujawniono kto bierze w łapę.
Jak można sprawdzić na podstawie ujawnionych danych, koncerny zwiększyły dofinansowania rozmaitych towarzystw medycznych. I tak:
Polskie Towarzystwo Pediatryczne, otrzymało w 2016 roku 30 000 złotych.
Polskie Towarzystwo Alergologiczne, dostało 147 231 złotych,
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, dostało 289 025 złotych,
Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, dostało 147 600 złotych,
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, dostało 88 500 złotych,
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, dostał 50 000 złotych,
Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dostało 36 900 złotych,
Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, dostało 30 750 złotych,
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie, dostała 13 000 złotych
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, wzięła 8 000 złotych .

To tylko w jednym 2016 roku. 
Inne Izby Lekarskie, pomimo licznych postulatów lekarzy, do dnia dzisiejszego nie opublikowały ile dostawały od koncernów faramceutycznych i jakie było przeznaczenie owych pieniędzy.
Przypomnę, że pierwsze towarzystwo naukowe zorganizował w 1913 roku Rockefeller. Było to American Cancer Asociation. Jak wiadomo do dnia dzisiejszego najwięcej zarabia się na leczeniu chorych nowotworowych. W Polsce rocznie przeznacza się na jednego chorego ponad 200 000 złotych. Te pieniądze wypływają z kraju. Tylko w województwie pomorskim liczba chorych wzrosła z ok 5000 w roku 1990  do ponad 17500  po ok 20 latach.
Proszę to sobie pomnożyć: ile pieniędzy podatnika wypływa dzięki procedurom. 
Żadna klinika czy też szpital, nie wspomianjąc o towarzystwach medycznych w Polsce, nie publikuje danych czy i w jakim stopniu te procedury, czyli ta cała chemia, jest skuteczna. Dane opublikowane na zachodzie wskazują, że średni czas życia chorych po chemii to 3.5 roku, a chorych leczonych innymi metodami to 13.5 roku.
Sam musisz się domyśleć Dobry Człeku, dlaczego takich danych się nie udostępnia lekarzom w Polsce, tylko wymusza procedury?
W związku z nagłośnieniem sprawy nowelizacji ustawy i zwolnień z przymusu szczepień w 2017 koncerny był bardziej hojne.
Polskie Towarzystwo AIDS, wzięło 170 478 złotych w 2017 roku. Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, wzięło 20 910 złotych. To jest to Towarzystwo głośno nawołujące do szczepień noworodków. To jest to Towarzystwo, które zezwoliło na szczepienie w pierwszej dobie po urodzeniu dzieci. Oczywiście, oni brali dla dobra chorego.
Te kwoty są tylko od jednego koncernu GSK.
Niestety, p. prof. Andrzej Matyja nic o tym nie wie i na wszelki przypadek NIL, ani jej członkowie, nie publikują rocznych „datków”, jakie otrzymują od koncernów.
Ten biedny inaczej człowiek nie wie nawet, że Raport Komisji Europejskiej, specjalnie powołanej do oceny związku zachorowalności ze szczepieniami, nie potwierdził takowego powiązania.
Raport stwierdza jednoznacznie, że „za kluczowe przyczyny spadku zachorowań, umieralności lub częstości występowania chorób zakaźnych uznaje się poprawę warunków życia.”
Proszę zauważyć, najlepszym zabezpieczeniem przed epidemią w przypadku podejrzenia jest kwarantanna, o czym wiedziano już parę tysięcy lat temu, vide Biblia.
Od ponad 5/6 lat borykamy się z masowym napływem nachodźców, szczególnie z Azji. Obecnie nazywa sie to koniecznością sprowadzania rąk do pracy.
Proste pytanie:
CZY KIEDYKOLWIEK, OWI  FUNKCJONARIUSZE  IZB LEKARSKICH WYSTĘPOWALI  PUBLICZNIE O KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA KWARANTANNY DLA TYCH LUDZI ?
Czy kiedykolwiek w ogóle Izby Lekarskie, a właściwie ich działacze, apelowali do rządu warszawskiego [G.Braun] o konieczność wprowadzenia na granicy punktów szczepień dla tych ludzi?
Czy kiedykolwiek, którykolwiek z tzw. ekspertów rządu warszawskiego, czy Izb Lekarskich zwracał uwagę na brak korelacji pomiędzy Ustawą o Chorobach Zakaźnych z 2008 roku, a okresowymi pracownikami, szczególnie ze wschodu?
Przecież ustawa wyraźnie dyktuje obowiązek szczepień każdegos kto przebywa na terytorium Polski dłużej aniżeli 3 miesiące.
Pracownicy sezonowi dostają wizy na 6 - 12 miesięcy.
Dlaczego na punktach granicznych nie wykonuje się szczepień ochronnych?
Przecież ci sami ludzie w Ministerstwie, nie wiadomo dlaczego zwanym Zdrowia, czy Izbach Lekarskich, występują z postulatem wprowadzenia zakazu uczęszczania do szkół czy przedszkoli dzieci nieszczepionych.  Polskie dzieci nieszczepione nie mają prawa uczęszczać do tych instytucji opałcanych z podatku ich rodziców, a cudzoziemcy nieszczepieni mogą? Kto tu choruje na schizofrenię bezobjawową?
Tego rodzaju gry aktorów sceny politycznej potwierdzają postulat p. Balickiego o tym, że 25% ludności wymaga opieki psychiatrycznej.
Kolejny akapit z owego stanowiska NRL jest dowodem wprost nieznajomości przedmiotu przez osoby podpisujące się pod takim dokumentem.
Cytuję:  „Według aktualnej wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi, niż szczepienia ochronne”.
A prawda jest diametralnie inna.
Systematyczne podawanie odpowiedniej dawki witaminy D-3, np: w przypadku chorób wirusowych, jest 3 razy skuteczniejsze i tańsze, aniżeli stosowanie szczepień. Wystarczy do zahamowania jednej choroby podawać witaminę D-3  -  30 osobom. To samo możemy osiągnąć szczepiąc 100 osób.
Zupełnie infantylnym jest swierdzenie, że zniesienie przymusu szczepień jest sprzeczne z treścią art. 68 ust. 4 Konstytucji.
Sejm dysponuje opiniami prawników kancelarii sejmowej, że proponowane zmiany nie tylko nie są sprzeczne z Konstytucją, ale nawet z prawami Unii Europejskiej. Mało tego.
Orzecznictwo sądów państw Unii Europejskiej jest rażąco sprzeczne z pismem NRL.
I tak Sąd Cywilny w Mediolanie w sprawie 14276/2013 ustalił związek przyczynowy pomiędzy szczepieniem, a autyzmem. 
To samo zawiera 1270 stronnicowy Raport o szczepieniach firmy GSK.
W wyroku z dnia 15 marca 2012 sygn. akt 24429/03 Trybunał uznał, że „obowiazkowe szczepienia, jako przymusowe świadczenia zdrowotne, oznaczają ingerencję  w prawo do poszanowania życia prywatnego, co gwarantuje art 8 par1. Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. "
Dlaczego Biuletyny Izb Lekarskich nie dokonują przedruków takich spraw i nie informują polskich lekarzy?
I na to pytanie, musisz sobie odpowiedzieć Szanowny Czytelniku.
Podsumowując orzecznictwo ETPCz w kwestii prowadzenia obowiązkowych świadczeń zdrowotnych, w tym szczepień,  jest jednoznaczne - obowiązek ten stoi w sprzeczności z prawem do poszanowania prywatności.
Widzimy zabawną filozofię przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej. Z jednej strony na wniosek przewlekle chorego, czy decyzją dwu lekarzy można odłączyć pacjenta od aparatury, uśmiercajac go i nikomu to nie przeszkadza, a z drugiej strony jak PT Rodzic nie chce pozwolić na wstrzyknięcie swojemu dziecku neurotoksyn jakimi są aluminium, w wysokości 1700% przewyższające dopuszczalne normy, czy rtęć,Naczelna Izba Lekarska poprzez swoich przedstawicieli w osobie p. prof Andrzeja Matyja uważa, że to jest szkodliwe dla zdrowia publicznego. Bo to dla dobra stada musi szczepić swoje dziecko.
Proste pytanie, jakiego stada?
Tych, co żyją z przymusowego okradania ludności pod postacią podatków, pod pretekstem ochrony zdrowia?
To stanowisko NIL wyjaśnia także powód, dlaczego jej przedstawiciele od wielu lat uciekają od ujawniania swoich kontaktów z przemysłem faramceutycznym.
I inna ciekawa rzecz.
Tak jak w komuniźmie wniesieni na stołki administracyjne osobnicy uważają, że mogą zajmować stanowiska także w innych tematach, w tym naukowych, pomimo braku śladów jakiejkolwiek ich działalności w wymienionym przedmiocie.
Wyraźnie widoczne są ślady cywilizacji azjatyckich to znaczy, że masa czyli zbiorowość, ma rację.
Żadnych badań nie przeprowadzono, ale Prezydium uważa, że może reprezentować 100 000 lekarzy tylko dlatego, że nazywa się Prezydium.
A gdzie są w tej sytuacji konwencje międzynarodowe podpisane przez POLSKĘ o wolności wypowiedzi i przekonań?
A gdzie wolność słowa i wypowiedzi zagwarantowana KONSTYTUCYJNIE?
A gdzie Kodeks Etyki Lekarskiej gwarantujący możliwość wyboru odpowiedniej dla każdego chorego metody leczenia przez lekarza?
Sam musisz sobie na te pytania odpowiedzeć Szanowny Czytelniku. 

„Grabież staje się sposobem na życie dla grupy ludzi żyjących  razem w społeczeństwie, tworząc dla siebie system prawny, który upoważnia ich i kodeks moralny, który gloryfikuje to.” Frederic Bastiat.
„Wiara, że przemysł farmaceutyczny zajmuje się zdrowiem publicznym jest iluzją” prof.Eric  De Keuleneer Solvay Business SchoolULB.

W dniu św.Marii Salome, matki apostołów Jaka i Jana, była krewną Marii matki p.Jezusa.
https://kosciol.wiara.pl/doc/490938.Matka-apostolow-sw-Salome