NL    PL link    ENG link

Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit|blok witWydarzeniablok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit|blok witMatki Polkiblok wit
Polskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witPolecane witrynyblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reminiscencje tzw. Halloween, a nasze zdrowie
Siedem najgorszych składników żywnościowych - sztuczne słodziki
Z cyklu: „P- 249, państwo istnieje formalnie”

dr J. Jaśkowski

 

"Nie próbuj używać zdrowego rozsądku, ani elementarnej wiedzy,do oceny współczesnej medycyny rockefellerowskiej." jj

"Celare fraudem fraus est - ukrywanie oszustwa oszustwem jest!" rzymska maksyma prawna

 

Jak każdy może to sam sprawdzić, polskojęzyczne media niemieckich właścicieli, pod amerykańskim zarządem do 2099 roku, usiłują „żyć” od jednego „święta” do drugiej uroczystości, wprowadzając rozmaitego rodzaju innowacje zwyczajowe. Czyli ich działanie to nic innego, jak reklama określonych produktów w ramach akcyjności. Nie byłoby to nic specjalnie osobliwego, gdyby także kontynuowano przekaz starych historycznych zwyczajów i obyczajów. Tak niestety nie jest, a wymazywanie historii jest pierwszym krokiem do niszczenia pojęcia NARÓD.

Grupy ludności, federacje plemion, stają się Narodem wówczas, kiedy m.in. łączy je wspólna pamięć historyczna. Niestety, ludność jeszcze pomiędzy Odrą i Bugiem, od ponad ćwierćwiecza jest tresowana w kierunku luźnych grup doraźnych interesów, a tzw. instytucje państwowe wcale nie służą ochronie społeczeństwa, ale mają stanowić bufor pomiędzy „przestępstwami” koncernów, a zdrowiem społeczeństwa. Do instytucji stworzonych rzekomo do „opieki” nad społeczeństwem możemy zaliczyć zarówno Ministerstwo Zdrowia - MZ, Ministerstwo Środowiska - MŚ, jak i Głównego Inspektora Sanitarnego - GIS. Nie wspomnę tutaj o instytucjach rzekomo samorządowych, a całkowicie podporządkowanych poprawności politycznej, jak wszelkiego rodzaju Izby: prawnicze, lekarskie, czy budowlane.
Tzw. Izby zostały powołane po przemianach 1989 roku w celu rzekomo stworzenia samorządów, ale faktycznie do przejęcia kontroli nad inteligencją na danym obszarze. Proszę zauważyć, że pomimo, iż powołano je wbrew uchwalonej Konstytucji, rzekomo najwyższym akcie prawnym, gwarantującym swobodę zrzeszeń, to odnośnie przynależności do określonych Izb, działających jako stowarzyszenia, wprowadzono przymus prawny, obligatoryjności. Od wpisana się na listę Izby zależy bowiem możliwość wykonywania danego zawodu.

Innymi słowy, wcześniejsza ustawa np. o zawodzie lekarza, która mówi, że lekarzem może być osoba, która ukończyła określone studia medyczne, jest martwa. Dopiero przynależność do Izby Lekarskiej daje możliwość wykonywana wyuczonego zwodu. I proszę zauważyć, nikomu z tych kilkudziesięciu tysięcy prawników taka schizofrenia prawna nie przeszkadza. Podobnie zresztą, jak i tym 140 tysiącom adeptów Eskulapa. 
Mało tego. 
Instytucje prawnicze, np. Minister Sprawiedliwości, nawet nie odpowiadają na zapytania dotyczące legalności Izb. W styczniu 2017 roku wystosowaliśmy pismo do PT Posłów, Ministerstwa, Sądu Najwyższego i po 10 miesiącach żaden z adresatów nie raczył odpowiedzieć na to proste pytanie: 
Czy ustawa o „Izbach”  jest zgodna z konstytucją?

Potwierdza się więc wypowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych, jak i p. ministra  Morawieckiego, że jesteśmy tylko państewkiem istniejącym formalnie i jesteśmy rządzeni przez ośrodki zagraniczne.
Nie jestem gołosłowny.
 Poniżej podam kilka istotnych przykładów. Przypomnę, że w 1970 roku tzw. Klub Rzymski, agenda CIA, przewidział w słynnym Raporcie liczebność Polski na 15 300 000 ludzi, będących zapleczem siły roboczej dla tzw. Zachodniej Europy. Polskę reprezentował w owym Klubie mjr UB, niejaki Kołakowski, uchodzący potem za profesora.

Przykład pierwszy. Rak piersi.
Udowodniono bezspornie, że jedną z głównych przyczyn raka piersi są dezodoranty zawierające aluminium. Towary dopuszczone do obrotu na rynku krajowym muszą mieć zgodę GIS, MZ. Pomimo pojawienia się tych produktów na początku lat 90. ubiegłego wieku, ŻADNA z tych instytucji nigdy nie zaprotestowała
A niby w jakim celu? Niech obcinają kobietom piersi. Koncerny więcej zarobią. 
Od co najmniej 2O lat wiadomo również, że mammografia, szczególnie w pewnych grupach wiekowych, powoduje wzrost zachorowań na raka. Prawnie zakazano przeprowadzanie mammografii np. w Szwajcarii. W Polsce nie tylko nadal wykonuje się tę procedurę, ale przeprowadza się ją za nasze, podatników pieniądze. To nie jest tak, że kobieta może iść i jak chce mieć szybciej raka, to się naświetlać. Mammografie wykonuje się za pieniądze podatnika, na specjalne zlecenia NFZ. Czyli, Ty „mniej, lub bardziej głupi” Robocie Biologiczny, masz płacić podatek, a my „święci urzędnicy”, działający na zlecenia koncernów, tak przygotujemy procedury, aby wilk był syty i owca cała. Czyli koncern ma zarobić, a ludności ubywać. No i oczywiste jest, że pośrednicy muszą zarabiać.

Przykład drugi. Halloween.
Od ćwierćwiecza usiłują kręgi poprawności politycznej, czyli wykonawcy poleceń odgórnych, realizować plan wprowadzenia pogańskiego święta, zwanego Halloween. Przeprowadza się to zgodnie z zaleceniami ojca współczesnej edukacji, Duponta. W 1773 roku ten agent City of London zorganizował i wprowadził w Polsce tzw. Komisję Edukacji Narodowej, czyli instytucję tresowania młodzieży od najmłodszych lat. Wcześniej Dupont organizował taką samą tresurę we Francji. Zaowocowało to gilotyną i mordem, w przeliczeniu na obecną gęstość zaludnienia, 8 - 10 milionów Francuzów. Po wyjeździe z Polski, organizował szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych. Zachowały się jego listy do Waszyngtona:

Jeżeli stworzymy system edukacji 6 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie, to żadna szkółka parafialna nie będzie w stanie wyprostować myślenia takiego dziecka”.

Doskonale sprawa indoktrynacji dzieci i młodzieży po 1918 roku jest przedstawiona w filmie rosyjskim pt: „Spaleni słońcem”. W Polsce jest to widoczne od 250 lat.

To, że Halloween przestawi w głowach, jest udowodnione od dawna i nie ma specjalnego sensu powtarzanie wszystkich argumentów. Podam tylko, że nie kto inny, ale właśnie kadra nauczycielska zapoznaje młodzież i wprowadza ten zwyczaj. Czyli Dupont trafnie przewidział rozwój sytuacji. Przecież nie można twierdzić, że nauczyciele są bezrozumnymi Robotami Biologicznymi, którzy tylko wypełniają odgórne procedury i programy.

Poniżej opiszę  tylko medyczne problemy związane z tym zjawiskiem. Badania przedstawione w specjalnym Raporcie Brest Cancer Fund, ujawniły niespotykaną zależność pomiędzy stosowaniem przez dzieci farb do malowania się na Halloween, a rakiem. Autorzy Raportu przebadali 48 różnych farb stosowanych przez dzieci i młodzież do malowania twarzy. Badania przeprowadziły niezależne laboratoria. Badania dotyczyły zawartości metali ciężkich w farbach stosowanych do malowania twarzy. Okazało się, że w prawie połowie tych farb znajdował sie przynajmniej jeden z metali ciężkich. W niektórych stwierdzano jednocześnie aż 4: ołów, rtęć, kadm, chrom. 
Ołów stwierdzono w prawie co piątej farbie. Ołów jest odpowiedzialny za trudności w koncentracji, trudności w nauce.         
Kadm stwierdzono w 30% badanych farb. Kadm jest powiązany z rakiem piersi, nerek, płuc i prostaty.
Etoksylowane składniki znajdowały się w  30% przebadanych farbek. Są one zdolne do tworzenia par toksycznych zanieczyszczeń: tlenki etylenu, 1.4 diaksany także związane z rakiem piersi. Toulina, toksyna ta została odkryta w 11% przebadanych farbach. Narażenie na ten związek związane jest z uszkodzeniem wątroby, nerek. Co najmniej jedną ze substancji powodujących zaburzenia endokrynologiczne znaleziono w jednej trzeciej badanych próbek. Nawet znany związek rakotwórczy - formaldehyd, został odkryty w badanych farbkach do twarzy.

I teraz pomyśl Dobry Człeku. 
Jeżeli dziecko od przedszkola maluje się takim świństwem, a przecież szkoła organizuje takowe „zabawy”, to po kilku latach ich toksyczne działanie może się uwidocznić. Należy także brać pod uwagę INDEX TOKSYCZNOŚCI. Czyli synergizm działania toksycznego poszczególnych związków i minerałów.

Wnioski:
Żadna w wymienionych i opłacanych przez podatnika instytucji nie tylko nie wyraziła sprzeciwu przeciwko prowadzeniu handlu tymi toksycznymi farbami, ale nawet nie prowadzi takowych badań. A jak prowadzi, to pomimo posiadania własnych stron internetowych, nie ostrzega społeczeństwa. Zamiast tego mamy szeroko rozwinięty handel szczepionkami.
Przecież nie kto inny, ale p. minister Radziwiłł, czy p. Posobkiewicznic innego nie robią, tylko reklamują z jednej strony szczepionki, a z drugiej strony nakładają kary pieniężne, znacznie przekraczające najniższe wynagrodzenie. Czyli mamy dylemat schizofreniczny. Instytucje powołane do ochrony obywateli zajmują się przez większość czasu reklamą i handlem szczepionkami. Szczepionki nie są lekiem w zrozumieniu pojęcia, ponieważ nikogo z niczego nie leczą. Trudno więc, aby podciągać ich finansowanie pod pieniądze podatnika, przeznaczone na leczenie. Minister Radziwiłł wyprowadził w ten sposób 250 milionów z kasy w jednym tylko roku.
Na marginesie przypomnę, że nie kto inny, ale p. Posobkiewicz, czy Radziwił wypowiadają się publicznie o tym, że szczepionki są najlepiej przebadanymi preparatami medycznymi. I mamy problem. Jakieś 10 miesięcy temu ogłoszono nagrodę w wysokości 100 000 dolarów dla osoby, która przedstawi dowód, że szczepionki są wartościowe i nieszkodliwe.
Do dnia dzisiejszego żaden z polskich szczepionkowców, tzw. ekspertów, nie zgłosił swojej kandydatury, a wystarczyło tylko przedstawić pracę naukową. Czyli tzw. eksperci rządowi ogłupiają społeczeństwo, a dotacje ze strony przemysłu są większe, aniżeli te głupie 100 000 dolarów nagrody?.
Oczywiście może być jeszcze inna możliwość. Po prostu nie mają żadnych argumentów na dowodzenie skuteczności i nieszkodliwości szczepionek. Jeżeli ktoś z PT Czytelników zna inne wyjaśnienie to bardzo proszę o podanie.
Przypomnę.
Ani minister Radziwiłł ani GIS nie posiadają prac naukowych wykazujacych na skuteczność szczepień. Posiadają natomaist środki na prowadzenie takich badań.
Zamiast tego stosuja przymus karny zarówno w stosunku do Rodziców broniących swoje dzieci jak również do PT Lekarzy ostrzegających przed truciem społeczeństwa.

Poniżej przypominam nazwiska najgorętszych zwolennikow szczepień:

• prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – Zastępca przewodniczącego Zespołu http://www.podyplomie.pl/?id=apd_imm_program (grant edukacyjny firmy Baxter Polska tej samej która przesyłała toskyczne szczepionki grypy w 2009 roku)
• prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz – członek Zespołu http://www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html (stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK).
• prof. mgr Brydak - PZH
• prof. mgr Gutt - PZH
• prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz – Kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej w Narodowym Instytucie Leków – http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf (grant naukowy GSK
• dr hab. n. med. Teresa Jackowska – członek Zespołu oraz Krajowy Konsultant ds. Pediatrii, a także doradca ”społeczny” Rzecznika Praw Dziecka, http://www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/oswiadczenia-konsultantow-w-ochronie-zdrowia (według swojego oświadczenia wykonuje zajęcia zarobkowe zlecone przez producentów szczepionek Pfizer, MSD, GSK i Novartis). Honoraria od firmy GSK i MSD za wykłady wygłaszane na konferencjach naukowych i szkoleniowych oraz finansowanie udziału w międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych.
• Dorota Zawadzka – doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka – współpraca z producentem szczepionki przeciw rotawirusom http://www.bialystokonline.pl/superniania-poprowadzi-warsztaty-w-bialymstoku,artykul,71847,9,1.html oraz producentem margaryny https://www.youtube.com/watch?v=uRnOilSRrvY
• Krzysztof Łanda – prezes Fundacji Watch Health Care, finansowanej przez koncerny farmaceutyczne, który został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/fundacja-watch-health-care-sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-okres-od-1-stycznia-2013-do-31-grudnia-2013.pdf.pdf
• dr n. med. Paweł Grzesiowski – Sekretarz Zespołu, po opuszczeniu stanowiska w Narodowym Instytucie Leków założył prywatną Fundację Instytut Profilaktyki Zakażeń o koniecznych do wyjaśnienia źródłach finansowania. http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf (wykłady dla GSK, Polfa)
• Dr n. med. Jacek Mrukowicz:
W okresie minionych 3 lat otrzymałem: honoraria od firmy GSK i MSD, producentów szczepionek przeciwko HPV, za  wykłady wygłaszane na konferencjach naukowych i szkoleniowych, finansowanie udziału w międzynarodowych kongresach i konferencjach  naukowych od firmy GSK.
Jestem redaktorem naczelnym czasopisma „Medycyna Praktyczna Pediatria” i suplementów „Szczepienia” wydawanych przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna, w których pojawiają się m.in. reklamy szczepionek i produktów, wytwarzanych przez firmy GSK i MSD. Jestem etatowym pracownikiem „Medycyny Praktycznej Szkolenia”, która  organizuje konferencje i warsztaty szkoleniowe dla lekarzy i pielęgniarek, w  tym m.in. sponsorowane przez firmę GSK.
• Dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw. AM, członek Zespołu http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X (honoraria za wykłady/konsultacje, finansowanie uczestnictwa w konferencjach i kongresach naukowych (MSD i GSK), prowadzenie badań klinicznych (GSK))
• prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki – członek Zespołu, http://www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html (stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK), http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X, (uczestniczył w badaniach klinicznych, wykładach sponsorowanych oraz korzystał z pomocy finansowej przy wyjazdach na kongresy naukowe od kilku 

Z komentarza internetowego:
Pani profesor Brydak jest biologiem, a nie lekarzem. Od wielu lat sponsoruje ją Sanofi. Kiedyś byłem na zjeździe lekarzy zakaźników. Nie potrafiła odpowiedzieć nawet na proste pytanie "jaki jest odsetek trafności wyboru szczepionek do realnie istniejącego zagrożenia".

Podobnie wygląda sprawa szczepień przeciwko odrze. Jak to pokazuje wyrok Trybunału Odwoławczego Niemiec, nie ma żadnych prac udowadniających istnienie wirusa ODRY
Proste pytanie: co zawierają szczepionki rzekomo przeciwko wirusowi odry? I dlaczego wciska się je dzieciom?
Pod pretekstem ochrony zdrowia. Przed czym?
Panowie eksperci, panie Ministrze, zajmijcie stanowisko!!! Czyżby niemieccy uczeni kłamali?
Przecież przestrzegacie PRAWA, czy tylko dowolnie nim żonglujecie dla korzyści.
Proszę pamiętać, że  to City of  London  gromadzi kapitał i ma zyski z Waszego procederu stosowania przymusu szczepień.

Ps. Na pierwszym miejscu wśród najgorszych składników pokarmowych zapisano sztuczne słodziki, które nie tylko poprawiają smak pokarmu, ale przyczyniają się w większym stopniu do otyłości, aniżeli zwykły cukier. 
Dlaczego tak jest?
Przykładowo aspartam jest neurotoksyną. W wyniku jego nienaturalnej struktury organizm przetwarza aminokwasy, znajdujące się w aspartamie, zupełnie odmiennie, aniżeli np. znajdujące się w steku, czy rybach.
Środek ten przekracza naturalną barierę krew - mózg. Aspartam powoduje stan zapalny jelit. Zmienia także funkcję bariery jelitowej. Sukralozy powodują zniszczenie nawet 80% dobrych bakterii. Konsekwencje są znane.
cdn.
 http://www.polishclub.org/2016/01/12/dr-jerzy-jaskowski-co-robic-by-nie-tyc/
http://www.polishclub.org/2017/01/10/dr-jerzy-jaskowski-prawda-o-witaminach-mineralach/
http://www.polishclub.org/2016/05/08/dr-jerzy-jaskowski-zabawa-w-pana-boga-zywnosc-zdrowie/
http://biotalerz.pl/dr-jerzy-jaskowski-50-oszustwa-jajczarskiego/
http://www.polishclub.org/2016/06/01/dr-jerzy-jaskowski-materialy-merytoryczne-nie-tylko-dla-lekarzy-i-studentow/
http://www.polishclub.org/2015/07/10/dr-jerzy-jaskowski-rtec-trucie-spoleczenstwa-w-celu/
http://www.polishclub.org/2017/01/28/dr-jerzy-jaskowski-szczepionkowy-totalitaryzm-polsce-panstwo-totalitarne/
http://biotalerz.pl/dr-jerzy-jaskowski-ratowac-sie-aluminium/
http://www.ekogazeta.eu/ekozdrowie/item/1083-jak-pozbyc-sie-metali-ciezkich-z-organizmu-czesc-i.html
http://www.polishclub.org/2015/07/10/dr-jerzy-jaskowski-rtec-trucie-spoleczenstwa-w-celu/
http://www.polishclub.org/2015/09/07/dr-jerzy-jaskowski-homoseksualizm-a-rtec-nauka-oparta-na-dekretach/
http://www.polishclub.org/2015/03/31/dr-jerzy-jaskowski-75-lat-trucia-rtecia/
http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-kartel-farmaceutyczny/item/60431-rtec-trucie-spoleczenstwa-w-celu-z-cyklu-panstwo-istnieje-formalnie

Gda. 02XI.2017 r.