NL    PL link    ENG link

Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit|blok witWydarzeniablok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit|blok witMatki Polkiblok wit
Polskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witPolecane witrynyblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak się boją prawdy Dziennikarze!
Z cyklu: „P - 199 państwo istnieje formalnie.”

Dr J.Jaśkowski

Pamiętaj!
Nie można na dłuższą metę wychowywać naród politycznie, bez przeprowadzenia „kańciastej” granicy pomiędzy pojęciami tak prymitywnymi jak: sojusznik i najeźdćca, wierny i zdrajca, swój i obcy, wróg czy agent” ! -  Józef Mackiewicz. 

„Taka ludność cofa się w rozwoju do from plemiennych”. jj

W dniu  10 maja odbyło się nagranie dyskusji na temat filmu dr Wakefielda. Przypomnę; dr Wakefield został oskarżony w spreparowanym postępowaniu o podanie nieprawdziwych danych i karmienie dzieci cukierkami w czasie badnia. 
Początkowo miało to być spotkanie jeden na jeden czyli jeden zwolennik szczepień i jeden przeciwnik. W „praniu” okazało się, że jest trzy na jednego, czyli 3 zwolenników szczepień i ja jeden przeciwnik. Udział w dyskusji wzięli GIS p. Posobkiewicz, Redaktor Prowadzący i PT Dziennikarka, autorka książki proszczepionkowej, nie wymieniam nazwiska, będzie podane w czasie emisji filmu w poniedziałek na TVN-7 po 20.00
https://www.youtube.com/watch?v=OcLr8uj1cNc
https://www.youtube.com/watch?v=7AGM_1JsaTA

W pierwszej wersji dyskusja miała trwać 30 minut, a została zredukowana do 10 minut. Tak więc zaistniała dowolność w przekazaniu materiału. Dowolność tym bardziej uwypuklana, że już było na telebimie gotowe podsumowanie dyskusji :
„szczepionki uratowały miliony..”
Niestety nie podano ani w jakim kraju ani przed jaką chorobą.
Ale ad rem
FIlm jak film.
https://www.youtube.com/watch?v=3cIbGgiYeZo
https://www.youtube.com/watch?v=fikl2YC-vHY
https://www.youtube.com/watch?v=9NN299VpH4g
https://www.youtube.com/watch?v=QWWqpXQLMOY
https://www.youtube.com/watch?v=Vrw19yZDETc

Filmu dr Wakefielda jest zapisem wystąpień ludzi biorących udział w fałszowaniu danych statystycznych dotyczących skuteczności szczepień, a w szczególności osławionej szczepionki MMR.
Film jak film, po prostu relacjonuje fakty.
https://www.youtube.com/watch?v=neNn97UUM88

Zdziwienie budzi wciąż fakt, że np. dyr GIS  p. M. Posobkiewicz nazywa dr A. Wakefieda -”oszustem”, pomimo faktu, że jego badania potwierdziło 17 innych placówek naukowych, w tym także w Polsce. Cala sprawę wijasniałem kilka lat temu
http://www.polishclub.org/2013/09/22/dr-jerzy-jaskowski-dr-andrew-wakefield-ma-racje-autyzm-czesc-1/
http://www.polishclub.org/2013/09/24/dr-jerzy-jaskowski-dziwna-historia-szczepionki-przeciwko-odrze-mmr-dr-andrew-wakefield-ma-racje-autyzm-czesc-2/
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/dr_andrew_wakefield_ma,p1987619666
http://vaccgenocide.blogspot.com/2011/06/dr-andrew-wakefield-zrehabilitowany.html
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/dr-jerzy-jaskowski-wielka-kompromitacja-mafii-szczepionkowej-2016-11
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17372&Itemid=119

Wyniosek jest jednoznaczny, brak podstawowej wiedzy merytorycznej  dr Posobkiewicza w tym temacie.
Dodatkowo dr Posobkiewicz przyznał się, że filmu nie ogladał. Ciekawe więc jest jego występowanie w dyskusji na temat filmu.???
Poza tym, nie umiał podać żadnej pracy naukowej dotyczącej korzyści ze stosowania szczepionek, a cały czas jak mantrę powtarzał ; „szczepionki uratowały miliony...”
Jedyne informacje  jakie usłyszeliśmy to gazetowa wzmianka, że w Rumunii panuje odra i to jest problem.
O tym, że w wyniku rozprawy przed Sądem Najwyższym w Niemczech udowodniono, że wirusa odry nie ma, niestety nie wiedział.
Czyli innymi słowy sprzedaje szczepionkę MMR nie wiadomo przeciwko jakiej chorobie. Ale był zainteresowany wprowadzaniem przymusu w  karaniu rodziców nie szczepiących dzieci. 
Wyraźnie szczepionkowcy boja się PRAWDY.
Istnieje poza tym wyrażny konflik interesów ponieważ to nie kto inny ale właśnie GIS jest najbardziej zainteresowany handlem szczepionkami.
W dyskusji nie dopuszczono nawet do rozpatrzenia zawartości toksycznych związków w szczepionkach. Jak podała p. Dziennikarka najwięcej wcześniaków choruje na autyzm i uważała, że to świadczy o braku związku ze szczepieniem.
Każdy student już po 3 roku natomiast wie doskonale, że istnieje pełna zależność pomiędzy dawka leku, a masą ciała pacjenta. Szczepionkowcy przyjęli, że obojętnie ile waży dziecko to dawka trucizn typu np. znana neurotoksyna jaką jest aluminium,  dla dziecka o masie 40 kg jak i o masie 2 kg jest ta sama.
Oczywistym jest, że to mniejsze dziecko nie tylko zachoruje wcześniej ale i przebieg choroby będzie cięższy.
Tak więc wbrew własnej intencji potwierdziła szkodliwość szczepień dla noworodków. Ciekawe czy to zostanie puszczone w emisji?
Także, nie wiem, co zostanie dopuszczone do emisji, ale moje zainteresowania truciem dzieci  przez szczepienia datują się od 1994 roku kiedy to opubliiowałem pierwsze artykuły na ten temat w biuletynach Izb Lekarskich. Tak więc miało to miejsce na ok. 10 lat przed pojawieniem się „afery” dr Wakefielda.
Jednocześnie w związku z nagonką jaką rozpętano na mój temat, muszę ujawnić przynajmniej część korespondencji w tej materii. Pomimo, że młodszy Kolega p. prof. Marcin Gruchała ma dostęp do całej dokumentacji Akademii Medycznej obecnie nazywanej Uniwersytetem [bezprawnie, ponieważ nie ma wydziałów humanistycznych w tym teologicznego], podaje do publicznej wiadomości nieprawdziwe informacje. Zdziwienie budzi także nieznajomości Kodeksu Etyki Lekarskiej, przez było nie było, Rektora GUMED-u.
No cóż takie mamy pokolenie jakie nam starsi i mądrzejsi wyedukować
pozwolili.
P. prof. M. Gruchała nie opublikował nigdzie powiązañ z przemysłem farmaceutycznym czyli deklaracji braku konfliktu interesów. Sam musisz się domyśleć Sz. Czytelniku dlaczego?

W. Sz. P.
prof. Marcin Gruchała
Rektor GUMED
W związku z opublikowanym na stronie www.GUMED.edu.pl oświadczeniem, dotyczącym mojej aktywności zwracam uwagę na  zawarte w nim informacje, które są nieprawdziwe i niezgodne z udokumentowanym stanem faktycznym.
Ponadto, głoszone przez Pana twierdzenia naruszają moje dobra osobiste, których ochronę mam zapewnioną ustawami i instytucjami pañstwowymi.
Odnosząc się do szczegółów przez Pana głoszonych publicznie zwracam w szczególnooeci uwagę na:

  1. Pana twierdzenie jakobym nigdy nie był ekspertem reprezentującym Akademię Medyczną w Gdańsku jest nieprawdziwe, gdyż wykonywałem czynności eksperckie między innymi na rzecz:

-  Sądu Okręgowego w Gdañsku, Związku Zawodowego Solidarność podczas obrad Okrągłego Stołu,
 - Komisji do spraw Katastrofy w Bhopalu dla Trybunału w Hadze.
Pełniłem między innymi także funkcje:
– Kierownika Poradni Medycyny Środowiskowej w Gdañsku.
-  Kierownika Pracowni Ekofizycznej,
– Przewodniczącego Gdañskiego Oddziału Medycyny Środowiskowej.

2. Pozostałe informacje podawane przez Pana także nie są ścisłe. Wskazując na niektóre z nich podaję, że:
– Nigdzie i nigdy nie podawałem, że byłem pracownikiem GUMEDU
i w związku z tym faktem nie mogłem podawać, że jestem specjalistą
Gumedu.
– Byłem specjalistą AMG.
– Nieprawdziwe jest podane twierdzenie jakobym rozpoczął pracę w 1973
roku w Katedrze i Zakładzie Fizyki i Biofizyki AMG.
– Pracę rozpoczełem w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej AMG u p.
prof. Jerzego Dębickiego. Gdzie zdobyłem pierwszy i drugi stopień specjalizacji.
– Byłem przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice
Chirurgii Urazowej w Instytucie Chirurgii.
– Byłem także przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego w Instytucie Ginekologii i Położnictwa prowadzonym przez p. prof. J. Łukasiak do czasu jego tragicznej oemierci.
– W okresie pracy w Katedrze Fizyki i Biofizyki kierowałem zespołem, interdyscyplinarnym, który przygotował Raport po katastrofie w Czarnobylu wydanym przez GTN. Jedyne jak do tej pory opracowanie całościowe skutków katastrofy w Czarnobylu dla Polski.
– Kierowałem także zespołem interdyscyplinarnym specjalistów z AMG, WOMP, Politechniki Gdañskiej, na zlecenie Wojewody Gdańskiego p. Płażyńskiego, który to zespół opracował pierwszy w Polsce Raport o stanie zdrowia dzieci w Aglomeracji Trójmiasta i okolic, wykonując pionierskie badania skażenia ołowiem i fluorem  ponad 2000 dzieci.
– Wbrew twierdzeniom p. prof. Gruchały, pracy w AMG nie ukoñczyłem w 2000 roku, ale w 2009 r., przechodząc na wcześniejszą emeryturę.

– Jestem autorem metod diagnostycznych np. rozpoznawania choroby wibracyjnej, miażdzycy koñczyn dolnych oraz odmrożeñ opartej na pomiarze kąta fazowego w zakresie beta dyspersji.
– Jestem autorem metody leczenia oparzeñ, odmrożeñ, choroby wibracyjnej opartej na zmianie ładunku powierzchniowego błon komórkowych.
– Jestem autorem śledzenia rozwoju wybranych nowotworów na podstawie pomiaru ładunku powierzchniowego błon komórkowych.
– Jestem autorem lub współautorem ponad 200 prac naukowych oraz ponad 20 książek z zakresu medycyny środowiskowej oraz historii, w tym:

• pierwszego w Polsce podręcznika pt: „Zarys Ekotoksykologii”, J. Namieśnik, J. Jaśkowski, 1995 r.,
• pierwszej w Polsce publikacji pt: „Zbrodnia na Morzu Białym 1940 r.”o wymordowaniu polskiej inteligencji poprzez masowe topienie.

– Oprócz pracy zawodowej pełniłem wiele innych funkcji m.in. byłem:
• w okresie studenckim wiceprzewodniczącym SAF, członkiem Rady Osiedla, wiceprzewodniczącym Uczelnianej Komisji Rewizyjnej ZSP,
• członkiem założycielem i wieloletnim przewodniczącym Franciszkañskiego Ruchu Ekologicznego i Historycznego,
• członkiem założycielem i wieloletnim przewodniczącym GdañskiegoForum Ekologicznego,
• członkiem Rady Nadzorczej Osiedla Morena. przewodniczacym Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty
Co do Pana wystąpienia broniącego w istocie interesy przemysłu farmaceutycznego, pragnę zauważyć:
co do celowości stosowania szczepionek, p. Profesor nie posiada podstaw do wygłaszanych tez, albowiem brak śladu prac naukowych na ten temat, jak również z pokrewnych  dziedzin tj. toksykologii, medycyny środowiskowej epidemiologii etc.
Przed wygłaszaniem dowolnych tez należałoby się zapoznać z tematem.
Medycyna powinna być oparta na dowodach.
W sprawie szczepieñ od 300 lat brak takowych dowodów. Proszę zapoznać się w publikowanymi pracami w wydawnictwach uniwersyteckich, chociażby „Clinical Infectious Diseasec”,  gdzie w jednej z ostatnich publikacji udowodniono że dzieci szczepione przeciwko grypie chorują 5.5 raza częściej aniżeli dzieci nieszczepione.
Tak więc, można stwierdzić jednoznacznie, że PT Władze GUMED-u nie są na bieżąco z aktualną wiedzą medyczną i naukową opartą na dowodach.
Z poważaniem
dr nauk medycznych Jerzy Jaśkowski M.S.

 A tak na marginesie, moje pierwsze publikacje ujawniające brak dowodów w stosowaniu masowych szczepień opublikowłem w 1994 i 1995 roku, a więc na długo przed obecnym cyrkiem medialnym w sprawie szczepień.
Jak słabej jakości są argumenty zwolenników przymusu szczepień najlepiej świadczą ich postępowania tj. podawanie nieprawdy, fałszowanie danych, nagonki medialne i sądowe.
Od wielu lat zwolennicy szczepień stosują te prymitywne metody rodem z państw totalitarnych zamiast przedstawienia prac naukowych udowadniających losy dzieci otrzymujących 12-16 szcepionek  po 5 czy 15 latach.
Przypomnę, ani p. prof.Gruchalą ani p. dyr Posobkiewicz czy dr Wrona z NIL  nie zgłosili się do Komisji senatora Kennediegio po odbiór tego ok. pół miliona złotych przeznaczonych dla osoby udowadniajacej skuteczność szczepień.  
Za to taki dr Wrona uważa za słuszne psotępowanie karanie lekarzy za otwarte podawanie swoich wątpliwości lub wyników badań sprzecznych z materiałami handlowymi szczepionkarzy. Dr Wrona  to ten sam człowiek, który  przyczynił się do śmierci dr Dąbrowskiej z Poznania, oskarżając kobietę chorą na raka o konieczność poddaniu się badaniom psychiatrycznym w zwiazku ze swoimi wypowiedziami.
Zapominają także w/w osoby, ze Polska ratyfikowała wiele konwencji o wolności słowa i że nawet Konstytucja to gwarantuje.
To chyba samo za siebie świadczy o ich poziomie merytorycznym.
W pewnym sensie dyr M.Posobkiewicza tlumaczy jego uczelnia. Przykładowo, jak podała prasa co trzeci student wydziału wojskowego nie zdał egzaminu lekarskiego.
I to by było na tyle!

Gda. 11.05.2017 r.