Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fałszywi bohaterowie
Dr Jerzy Jaśkowski

Tekst oparty na wydanej w Gdańsku Książce o fałszywych bohaterach, robionych po wojnie
Sztuczni bohaterowie narodowi [jakiego narodu?]

Na stronie  HYPERLINK „http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=80http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=80 znajduje sie przedruk z Gościa Niedzielnego  HYPERLINK „http://www.goscniedzielny.pl/www.goscniedzielny.pl  autorstwa –  Przemysława Kucharczaka/ 06.11.2008 na temat kobiety  o nazwisku “Elżbieta Zawacka 1909 -2009 -kurierka AK”.

Generalnie PT Autor gloryfikuje  w/w panią tworząc  z jej życiorysu zalążki tzw.  bohatera narodowego. Dlaczego to robi przed zapoznaniem się ze źródłami historycznymi - nie wiem?.

Przed ok. rokiem opublikowałem artykuł o masowym tworzeniu fałszywych bohaterów  HYPERLINK „http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1653&Itemid=100-” http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1653&Itemid=100
także przez ministerstwa Kultury i Oświaty,  a skazywaniu na zapomnienie prawdziwych obrońców Ojczyzny.
Wiadomo doba ma 24 godziny, a zarabiać trzeba,  tak więc na czytanie i  samodzielne szukanie prawdy,  przeciętnemu człowiekowi czasu pozostaje niewiele.  Jak “wiarygodna” gazeta  nagłaśnia określoną postać to przyjmuje się to za prawdę i mit powstaje.

O p.Elżbiecie Zawackiej informacje zawarte w materiałach dokmentalnych są zupełnie inne  aniżeli w omawianym wyżej artykule.

P. Zawadzka urodziła się w Toruniu  w 1908 roku, ale jej rodzina pochodziła z Chełmna nad Wisłą.
Zawaccy byli spokrewnieni ze Skwierawskimi z Pruszcza Gdańskiego   [ Skwierawski wujek Elżbiety  był zawiadowcą stacji w Pruszczu Gdańskim.   Po 01.09 1939 okazało się, że cała trójka braci Skwierawskich była szpiegami niemieckimi bardzo groźnymi dla Polski.[ str 47,  Zbrodnie…]

Pani Zawacka w 1935 roku pracowała w prywatnej szkole niemieckiej  – prowadzonej przez Niemca – Kaszubego w Sompolnie [ pogranicze Kujaw i poznańskiego] gdzie uczyła niemieckiego i matematyki. Szkoła ta jawnie faszystowska , popierająca Hitlera, została zamknięta przez polskie władze w rok później. Pani Zawacka z powodu swoich faszystowskim przekonań, po tym zdarzeniu,  nie mogła znaleźć  pracy w szkołach polskich.

Przez rok pracowała w zakładzie opiekuńczym pod Poznaniem co podaje w swoim własnoręcznie napisanym życiorysie. [kserokopia w książce pt. Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 roku na UB – Stefan Dargacz  Wydanie Gdynia 2010r. str. 44].
Więcej o UB  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznegohttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznego
 HYPERLINK „http://naszawitryna.pl/ksiazki_71.htmlhttp://naszawitryna.pl/ksiazki_71.html
 HYPERLINK „http://naszawitryna.pl/ksiazki_71.html
 HYPERLINK „http://naszawitryna.pl/ksiazki_71.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=vPXmfGY37Do
Zawacka była znana na Pomorzu jako szpieg niemiecki i dlatego pracowała w Warszawie. W czasie pobytu w Warszawie  współpracowała  z grupą polskojęzyczną gestapo tj Aleksandrem Arendtem, Janem Kaszubowskim vel hansem Kessnerem, Ludwikiem Miotk, Janem Szalewskim, Bernardem Szczęsnym, Janem Biangą oraz braćmi Skwierawskimi.

Jak podaje naoczny świadek Franciszek Okuń, który w czasie okupacji utrzymywał służbowe kontakty z AK w Warszawie, dowiedział się od akowców, że Zawacka utrzymywała ścisłe kontakty z gestapo przy ul. Szucha. Wyklucza więc ten świadek aby Zawacka pracowała w AK.

Już po wojnie Zawacka  działała  aktywnie w  zacieraniu śladów   zbrodni niemieckich.

Przykładowo  26 maja w Zielone Świątki w 1947 roku, w Kościerzynie,  organizuje uroczystości na którą przyjeżdza  płk NKWD i agent gestapo w jednej osobie Bolesław Bierut. [od 1935 roku współpracujący z gestapo]  oraz inny agent gestapo Michał Rola Żymierski wraz z pierwszym premierem komunistycznego Rządu w Polsce - Edwardem Osóbką Morawskim. Uroczysty zjazd był poświęcony nadaniu honorowego obywatelstwa Kościerzyny - B.Bierutowi i M.Roli Żymierskiemu [Kalendarz gdański z 1985r. str 115] W zamian “Honorowi Obywatele” odznaczyli Jana Szalewskiego i Aleksandra Arendta, Medalem Zwycięstwa i Wolności [gazeta  27 maja 1947 Gryf Kościerski]
Uroczystość została uświęcona mszą polową. W ten sposób wzajemnie się popierając sugerowali, że są Polakami i Katolikami.

W tym okresie Arend i jego grupa zakładają Zrzeszenie Kaszubskie w Wejherowie 12-13 stycznia 1946r.. Po rozwiązaniu UB , w 1957roku. A. Arend mianuje E.Zawacką prezesem nowo przekształconej organizacji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, oddziału w Toruniu przy ul.Wielkie Garbary 2. [ po połączeniu z Zrzeszeniem Kociewskim  w 1964r.] HYPERLINK „http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Kaszubskiewww.pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Kaszubskie

Zawacka sprytnie  przekształciła Zrzeszenie  oddział w Toruniu na Fundację Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek Toruń, ul Wielkie Garbary 2 .

 Tak więc Elżbieta Zawacka manipulując pojęciami zaczynając od:
1 - Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego , Oddział w Toruniu adres ul.Wielkie Garbary 2,
2 - poprzez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, archiwum Armii Krajowej w Toruniu ul. Wielkie Garbary 2  i dalej 
3 - od 1990 r. Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu ul Wielkie Garbary 2 ,następnie
4 - Fundacja Archiwum i Muzeum pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek Toruń ul.Wielkie Garbary 2.a kończąć na
5 - Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu  HYPERLINK „http://www.um.torun.pl/AK/www.um.torun.pl/AK/  
z   agentki gestapo przekształciła się w bohaterską postać z AK.

Aleksander Arend był odznaczony także innymi odznaczeniami np. w 1955 roku Medalem X-lecia Polski Ludowej, 1957 Krzyżem Kawalerskim  Orderu Odrodzenia Polski itd.

Więcej można znaleźć w publikacji pt.: ”Zbrodnie Polskojęzycznej Grupy gestapo przemianowanej  p 1945 roku na UB  w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej w Polsce” Gdynia 2010r.

Wypada podkreślenia fakt, że filia Fundacji mieści się w Gdańsku przy ul Chlebnickiej.
dr Jerzy Jaśkowski
HYPERLINK „http://www.deportacje.euwww.deportacje.eu  Muzeum Sybir pro Mememnto

Gdańsk ul Starowiślna 2

PS, HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Arendt” Aleksander Arendt
Postać Aleksandra Arendta wywołuje dużo sporów i emocji. Część badaczy i byłych członków TOW „Gryf Pomorski” oskarża go o współpracę z  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD” NKWD i polskimi komunistycznymi służbami specjalnymi. Istnieją kontrowersje dotyczące jego aresztowania przez Niemców. W oficjalnej biografii występuje 12 maja 1944 r., natomiast odkryte w archiwach jego życiorysy z 1945 i 1946 r. podają inne daty: 18 października lub listopad 1943 r. W związku z tym nie wiadomo, czy rzeczywiście mógł on do maja 1944 r. pełnić funkcję komendanta naczelnego TOW „Gryf Pomorski”. Nie wiadomo także, jaką postawę zajął po aresztowaniu przez Niemców, czy nie poszedł na współpracę i dlatego został zwolniony. Z dostępnych relacji wynika, że prawdopodobnie przebywał na wolności do maja 1944 r., a więc w dotychczasowych opracowaniach występuje wyraźna sprzeczność. Pewna natomiast jest jego współpraca z  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznego” UB w charakterze tajnego informatora, co odkryli historycy  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Pami%C4%99ci_Narodowej” Instytutu Pamięci Narodowej. Nie można jednak w sposób jednoznaczny określić, kiedy to się stało. Z zachowanych dokumentów wynika, że od  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/1953” 1953 r. był tajnym współpracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku i do  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/1956” 1956 r. wywiązywał się ze swoich agenturalnych zadań. Prawdopodobnie do jego współpracy z organami bezpieczeństwa NKWD i UB mogło dojść już w 1945 r., jednak brak na ten temat pewnych informacji w dostępnych źródłach.
Zobacz także  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Kategorie” Kategorie:  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polscy_kolaboranci_III_Rzeszy” Polscy kolaboranci III Rzeszy •  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Funkcjonariusze_niemieckich_s%C5%82u%C5%BCb_specjalnych” Funkcjonariusze niemieckich służb specjalnych •  HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Funkcjonariusze_rosyjskich_i_radzieckich_s%C5%82u%C5%BCb_specjalnych” Funkcjonariusze rosyjskich i radzieckich służb specjalnych •

Politycy będący członkami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego [ HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zrzeszenie_Kaszubsko-Pomorskie&action=edit&section=7” edytuj]
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorota_Arciszewska-Mielewczyk” Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Budnik” Jerzy Budnik
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Czaja” Gerard Czaja
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Kleina” Kazimierz Kleina
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Plocke” Kazimierz Plocke
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Sellin” Jarosław Sellin
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Donald_Tusk” Donald Tusk
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Wittbrodt” Edmund Wittbrodt
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Wyrowi%C5%84ski” Jan Wyrowiński
 • HYPERLINK „http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kulas” Jan Kulas

Żródło: http://wirtualnapolonia.com