Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit|blok witMatki Polkiblok wit
Polskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witPolecane witrynyblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina Mackiewiczów

Tłustym drukiem zaznaczona uaktualnienia z 2016 roku.
Skróty: c. - circa; ok. - okolica; śl. - ślub; par. - parafia

blok wit1. Antoni x Agata Pawłowska śl. 7.2.1796 par. Kormiałów
blok witblok wit1.1 - Andrzej Mackiewicz (1.12.1796 Niewierowicze - ?) x Agata par. Kormiałów
blok witblok witblok wit1.1.1 - Piotr Mackiewicz (c.1830 - przed 1907) x Maria Janowicz (c.1839 - 20.9.1907) Kowno, śl. 22.6.1858 Łabunów; par. Św. Trójcy akt blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit430/1907
blok witblok witblok witblok wit1.1.1.1 - Paweł (23.1.1859 ok. Piadzie - ?)
blok witblok witblok witblok wit1.1.1.2 - Władysław Antoni (ca.1861 - 27.11.1936 Kowno par. Św. Krzyża akt 167) x (a)Franciszka Mickiewicz (1.8.1870
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witpar. Kormiałów akt 50- przed 1918) śl. 4.10.1894 Kowno par. Św. Krzyża akt 60 x (b) Rozalia Sławińska (c.1876 - po 1936)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witśl. 1.10.1918
par. Kormiałów akt 15
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.1a - Stanisław (9.7.1895 Kowno - 22.10.1951 Szczecin) x Maria Olszewska (18.1.1896 Bojarszczyna - 15.5.1964 Szczecin);
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witśl.12.7.1933 Wilno; Kowno par. Św. Krzyża akt 213/1895
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.1a.1 - Halina (5.3.1935 Wilno - 24.12.2018 Szczecin) x Stefan Hańko (20.6.1928 Nowosiółki - 12.4.1996 Szczecin)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.1a.1.1 - Danuta (1958) x Marek Zapłata (1956)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.1a.1.1.1 - Piotr (1980)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.1a.1.1.1.1 - Zofia (11.2015)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.1a.1.1.2 - Jacek (1985)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.1a.1.1.2.1 - Julia (2.2016)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.1a.1.2 - Andrzej (1960) Kanada
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.1a.1.2.1 - [...]
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.1a.1.2.2 - [...]
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.1a.2 - Jadwiga (20.2.1937 Wilno) x Lendzionowski
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.2a - Antoni (18.1.1897 Narepy - po 1918) x ?; akt 9 par. Kormiałów
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.2a.1 - Regina (1927)
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.3a - Piotr (10.10.1898 Kowno - [1.3.1958]) Kowno par. Św. Krzyża akt 421 x Scholastyka (c.1809 - [13.3.1941])
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witśl. 18.4.1927 par. Kormiałów akt. 44
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.3a.1 - Longinas (1.1932 - 12.6.1932)
blok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.2.4a - Jadwiga (23.10.1900 - 5.6.1902) Kowno par. Św. Krzyża akt 508/1900 i 180/1902
blok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.2.5a - Helena (4.11.1902 - 31.7.1906) Kowno par. Św. Trójcy akt 324/1906
blok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.2.5a - Ignacy (8.8.1905 - ?) x Helena Urbanowicz (c.1907 - ?); ślub 23.2.1930; Kowno par. Św. Trójcy akt 170/1905 i 53/1930.
blok witblok witblok witblok witblok wit
blok wit1.1.1.2.5a.1 - [córka]
blok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.2.7a - Michał (8.8.1905 - 18.10.1905) Kowno par. Św. Trójcy akt 171/1905 i 432/1905
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.2.8a - Weronika (27.2.1907 - ?) x ?; Kowno par. Św. Trójcy akt 328/190; Wilno
blok witblok witblok witblok wit
blok witblok wit1.1.1.2.8a.1 - [córka] (c.1926)
blok witblok witblok witblok wit
blok witblok witblok wit1.1.1.2.8a.1.1 - [córka] (c.1944)
blok witblok witblok witblok wit
blok witblok wit1.1.1.2.8a.2 - [syn] zginął podczas II WŚ
blok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.2.9a - Mieczysław (1.7.1909 - 21.7.1909) Kowno par. Św. Trójcy akt 450/1909 i 412/1909
blok witblok witblok witblok wit1.1.1.3 - Józefa (19.3.1864 - 5.2.1865 ) par. Łabunów akt 18/1864 i 4/1865
blok witblok witblok witblok wit1.1.1.4 - Adolf (6.4.1867 - ?) x Antonia Wanda Ostrowska (c.1871 - ?) par. Łabunów akt 24/1867; śl.28.1.1896 Kowno par. Św. Krzyża blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witakt 5/1896;
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.4.1 - Bronisława (24.3.1897 - ?) Kowno par. Św. Krzyża akt 118
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.4.2 - Stefania (26.5.1898 - ?) Kowno par. Św. Krzyża akt 399
blok witblok witblok witblok wit1.1.1.5 - Franciszek (10.7.1870 - 29.4.1871) ok. Piadzie
blok witblok witblok witblok wit1.1.1.6 - Róża (30.8.1872 ok. Piadzie - ?) x Józef Wołodkiewicz (c.1868 - ?) ślub 5.6.1894 Kowno par. Św. Krzyża akt 38/1894
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.6.1 - Leonard (24.3.1895 - 27.9.1895) Kowno par. Św. Krzyża akt 88/1895 i 234/1895
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.6.2 - Apolonia (21.9.1898 - ?)
Kowno par. Św. Krzyża akt 394/1898
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.6.3 - Aleksander (16.6.1900 - 7.10.1900)
Kowno par. Św. Krzyża akt 292/1900 i 327/1900
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.6.4 - Jadwiga (1.10.1901 - ?)
Kowno par. Św. Krzyża akt 438/1901
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.6.5 - Bonifacy (23.5.1904 - ?)
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.6.6 - Kazimiera
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.6.7 - Aleksander (18.2.1906 - 1906)
blok witblok witblok witblok wit1.1.1.7 - Bronisława (c.1876 - 25.12.1927) x Wincenty Dowgwiłło (3.4.1865 - 18.5.1935) śl. 3.7.1899 Kowno par. Św. Krzyża akt 58/1899; blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witKowno, Wilno
blok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1 - Stanisław (31.3.1900 - 31.3.1971) x Buchowska Helena (13.8.1899 - ?); Wilno, Olsztynek
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1.1 - Stanisław (28.1.1921 - 2.2.1921)
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1.2 - Irena (1.1.1922 - 18.4.2011) x Franciszek Strzałkowski (8.9.1918 - 3.3.2001)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1.2.1 - Zbigniew Strzałkowski (1945) x Grażyna
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1.2.2 - Leszek Strzałkowski (1948)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1.2.3 - Alicja Strzałkowska (1950) x Bogdan Ptaszyński
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1.2.3.1 - Katarzyna Ptaszyńska x Sławomir Smulczyński
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1.2.3.2 - Agnieszka Ptaszyńska x Arkadiusz Kloc
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1.2.4 - Bogumiła Strzałkowska (1954) x Stanislaw Szymański
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1.2.4.1 - Mariusz Szymański (? - 2002)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1.2.4.2 - Małgorzata Szymańska x Marcin Bizon
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1.2.5 - Jolanta Strzałkowska (1954) x Wiesław Gajewski
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1.2.5.1 - Bożena Gajewska
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.1.2.5.2 - Ewa Gajewska
blok witblok witblok witblok witblok wit
blok wit1.1.1.7.1.3 - Zbigniew Ryszard (12.7.1923 - 27.7.1945)
blok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.2 - Helena (30.10.1901- 14.9.1960) x Stefan Iwanowski (6.12.1900 - 27.7.1975); ; Wilno, Lubsko, Świebodzin.
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.2.1 - Grzegorz Ryszard Iwanowski (22.2.1929 - 7.1.2008) x Gabryela Włodarczak (13.8.1940 - 8.8.1999)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.2.1.1 - Andrzej Ryszard Iwanowski (12.6.1959) x Małgorzata Konstanty (14.08.1966)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.2.1.1.2 - Ewa Małgorzata Iwanowska (12.1.1961) x Krzysztof Zimny
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.2.1.1.3 - Bożena Maria Iwanowska (23.1.1964 - 15.5.2009) x Jerzy Jodko
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.2.2.1.4 - Zbigniew Grzegorz Iwanowski (25.1.1970)
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.2.2 - Jerzy Iwanowski (1931 - 2005) x Eleonora Włodarczak (1941 - 1992)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.2.2.1 - Irena Barbara Iwanowska (1961) x Marek Wojciech Kipiel (1959)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.2.2.2 - Barbara Iwanowska (1965) x Tomasz Dudkiewicz
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.2.2.3 - Jolanta Iwanowska (1965) x Mirek Michał Sosiński (1965)
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.2.3 - Krystyna Iwanowska (24.11.1932) x Zbigniew Kabza (1.12.1929 - 2006)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.2.3.1 - Waldemar Kabza (18.6.1953)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.2.3.2 - Wojciech Kabza (7.12.1955)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.2.3.3 - Paweł Kabza (18.7.1960)
blok witblok witblok witblok witblok wit
1.1.1.7.3 - Jadwiga (15.6.1903 - 1.7.1903)
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.4 - Maria (1.8.1904 - 21.5.1976) x Puszkin Bazyli; Wilno, Gdańsk.
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.4.1 - Lucyna (1927? - zmarła w dzieciństwie)
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.4.2 - Jerzy (1929? - zmarł w dzieciństwie)
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.4.3 - Wanda Puszkin (13.2.1941) x Leopold Kolc
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.4.3.1 - Piotr Kolc (23.4.1963)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.4.3.2 - Paweł Kolc (27.1.1972)
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.5 - Stefania (8.6.1906 - 16.12.1985) x Mieczysław Niedźwiedzki (17.12.1902 - 7.7.1983); Wilno, Szczecin.
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.5.1 - Czesława
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.5.2 - Otton (Tolek) (25.5.1932 - 20-12-1995) Szczecin
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.5.3 - Alicja
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.6 - Jan x Żołnier Katarzyna; Wilno, Szczecin
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.6.1 - Arkadiusz Zenon x Adamska Kamila Bożena; Szczecin
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.6.1.1 - Zbigniew Dariusz x (a)Elżbieta Figurska (1957) x (b)Monique Cornelissen (1961); Szczecin, Amsterdam
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.6.1.1.1a - Niels Rudolf (Ru) (13.7.1990)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.6.1.1.2b - Florcia Ilza (19.11.1999)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.6.1.1.3b - Imre Arek (6.9.2001)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.6.1.2 - Tomasz Sławomir (23.10.1969)
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.6.2 - Mirosława Bronisława (9.1.1938) x Leszek Kubiński (13.2.1929 - 21.9.2004) Szczecin
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.6.3 - Bożena Anna (11.3.1947) x Roman Wełniak (10.4.1945); Szczecin
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.6.3.1 - Maja Magdalena (3.3.1972) x Maciej Leś (6.7.1970)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.6.3.1.1 - Oliwia (23.4.2004)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.6.3.2 - Lidia Katarzyna (12.12.1984)
blok witblok witblok witblok witblok wit1.1.1.7.7 - Teodor (9.11.1909 - ?)

blok witblok witblok witblok witParafia Kormiałów, Łabunów, Wędziagoła, Św. Krzyżą i Św. Trójcy w Kownie.

 

Do rodziny Mackiewiczów należała moja prababcia Bronisława Mackiewicz (c.1876 - 1927), która w 1899 roku poślubiła Wincentego Dowgwiłło (1865-1935). Ślub odbył się w kościele św. Krzyża w Kownie, w rodzinnym mieście panny młodej.

Według ksiąg parafialnych Mackiewiczowie zaliczani byli w XIX wieku do mieszczan kowieńskich. W obecnym stadium poszukiwań możemy stwierdzić, że najstarsi znani nam przodkowie tej rodziny urodzili się w drugiej połowie XVIII wieku i ich gniazdem rodzinnym była parafia Kormiałów leżący kilka kilometrów na wschód od Kowna.

Władysław Mackiewicz (c.1861 - ?) - jeden z braci Bronisławy był właścicielem restauracji w Kownie. W 1895 roku, również w kościele św. Krzyża, poślubił Franciszkę Mickiewicz (c.1872 - przed 1918), której rodzina była związana z Kownem.

Z małżeństwa Władysława i Franciszki urodziło się dziewięcioro dzieci: Michał, Mieczysław, Jadwiga i Helena (wszystkie zmarłe w dzieciństwie) oraz Stanisław, Piotr, Ignacy, Antoni i Weronika.

Zanim przejdziemy do przedstawienia postaci Stanisława, o którym mamy najwięcej informacji, kilka słów na temat jego rodzeństwa.

Władysław i Franciszka z Mickiewiczów
 

Piotr (1898 – [1958]) pracował w warsztatach samochodowych. Mieszkał w Kownie.
Antoni pełnił funkcję naczelnika kolei i mieszkał w Wilnie; miał jedną córkę z Reginą o nieznanym nazwisku panieńskim.
O Ignacym ((1905 - ?) wiemy tylko, że ożenił się i miał jedną córkę.
Weronika (1907 - ?) miała jednego syna, który zginął podczas wojny 1939-1945. Nieznane jest nazwisko jej męża.

   

Pierworodnym synem Władysława i Marii Mackiewicz był Stanisław (1895 - 1951). Około 1911 roku za naukę języka polskiego w szkole średniej został aresztowany i wywieziony na Syberię, miał wtedy 16 lat. Bardzo pięknie pisał i lubił recytować po rosyjsku poezję Puszkina. Miał bardzo dobrą pamięć. Znał język polski, rosyjski i białoruski. Był bardzo towarzyski co przysparzało wielu znajomych.

Wraz z braćmi Iwanowskimi - Stefanem i Janem - walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w formacjach Wileńskiego Pułku Strzelców [*1] (później 85 Pułk Strzelców Wileńskich) należącego do 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Brali udział w bitwie pod Radzyminem za co zostali odznaczeni Krzyżem Walecznych [*2].

Zdjęcie ślubne Stanisława i Marii z Olszewskich.

 

Stefan Iwanowski poślubił kilka lat później Helenę Dowgwiłło, córkę Bronisławy zd. Mackiewicz.
Po wojnie z bolszewikami Stanisław Mackiewicz miał problemy z podjęciem pracy. Kiedy dokładnie zamieszkał w Wilnie lub okolicy nie wiadomo. Na pewno przed 1933 r.

Bracia, a szczególnie Antoni, często odwiedzali Stanisława. Pomagał mu bardzo materialnie i prawnie. Przyjeżdżał własnym samochodem.

W Wilnie Stanisław pracował w zarządzie Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy R.P. [O.Z.P.R] (*3) jako prezes kola w Trokach.

Przed 1933 rokiem - przed ślubem z Marią Olszewską - został przez znajomego postrzelony w płuca. Lekarze określili jego stan na bardzo ciężki ale przeżył.

 

Zdjęcie zarządu wileńskiego koła OZPR z 26.3.1933r. Stanisław Mackiewicz stoi drugi od lewej.

W 1946 podjął decyzję o wyjeździe wraz z rodziną do Polski. Bał się, że bolszewicy go odnajdą i zabiją. Mogło to mieć nie tylko powiązania z jego udziałem w wojnie z bolszewikami ale i z działalnością kontrwywiadowczą - tak jak i bracia Iwanowscy. Miał wtedy 50 lat.

Bracia Stanisława nie chcieli pozwolić mu na wyjazd. Byli w dobrej sytuacji materialnej i zawsze mogli pomóc jemu i jego żonie, która bardzo cierpiała z powodu gośćca stawowego. Brat Antoni ponoć tak bardzo nie chciał pozwolić jemu na wyjazd, że strasznie jego pobił. Stanisław z rodziną wyjechał wkrótce do Polski, zawsze czuł się Polakiem. Reszta rodziny została na Litwie - Wilno, Kowno. Przyjechał do Polski tylko z dwoma dokumentami: dowodem osobisty wystawiony w Rzeczypospolitej i z odpisem aktu ślubu.


Oto jak wspomina ten okres Jadwiga Mackiewicz, jedna z dwóch córek Stanisława i Marii:
Z Wilna do Polski wyjechaliśmy 29.9.1946 r. […] o godzinie 17.00 (czwartek). Była ulewa, miasto żegnało nas łzami z nieba. Mimo, że mieliśmy kartę ewakuacyjną na Katowice - przywieziona nas do Szczecina w dniu 4.10.1946 r. o godzinie 9.00 (piątek). Była piękna słoneczna pogoda. Przyjechaliśmy na Dworzec Niebuszewo. Przywitała nas Polonia Szczecińska z Niebuszewa z Panią Teklą - znajomą rodziców - i pokazała nam to mieszkanie jako jedyne jeszcze nie zajęte. Była to ruina bez ściany między pokojami, uszkodzona też była ściana między kuchnią i łazienką.

 

Przypisy:

 

*1 - 19 grudnia 1918 r., utworzono wileński pułk strzelców pod dowództwem płk. Kazimierza Skrzyszewskiego. Formowanie Dywizji Litewsko-Białoruskiej (w której skład wchodził pułk) nabrało tempa dopiero w styczniu 1919 roku, po licznym napływie ochotników ze wschodu, przede wszystkim członków samoobrony Litwy i Białorusi. Początkowo miejscem organizacji Dywizji był Ostrów Mazowiecki, następnie miał się nim stać Wołkowysk.

*2 - W czasie działań wojennych 1918 -1920r. walczących w szeregach żołnierzy 85 Pułk Strzelców Wileńskich odznaczono za wybitne czyny wojenne: 55 żołnierzy Wojennym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych 265 żołnierzy w tym dwukrotnie 32 razy, trzykrotnie 7 razy i czterokrotnie 8 razy, ponadto Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej otrzymało 56 żołnierzy.
Źródlo: http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/10/Mieczyslawa-Danilowicz-1900-1981-w-wojnie-Polsko.html

*3 - Związek Podoficerów Rezerwy R.P. na terenie województwa wileńskiego został założony w 1928 r. Zgodnie ze statutem zadaniem związku było skupienie podoficerów rezerwy w jedną organizację, przygotować ich do pracy w P.W. i W.F. jako wyszkolonych instruktorów, utrzymać w należnej gotowości materiał na niższych dowódców oddziałów, podnieść poziom kulturalny i umysłowy podoficerów rezerwy, rozwinąć pomiędzy stowarzyszonymi szeroko pojętej akcji samopomocy. Założycielami wileńskiego związku byli Zygmunt Szukiel i Jan Kamiński.