Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit|blok witMatki Polkiblok wit
Polskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witPolecane witrynyblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicjan Dowgwiłło (Daugvilas)

Urodzony 31 marca 1900 roku w Sękanach, parafia Surwiliszki. Syn Jarosława. 2 lutego 1926 roku poślubił Walerię Dąbrowską (1903 - ?).

Żołnierz litweskiego 5 Pułku Piechoty imienia Wielkiego Księcia Kiejstuta (działąjącego w latach 1919-1940) stacjonującego w Kownie, a od maja 1922 r. w Poniemunie. Brał udział w wojnie z bolszewikami od 12.5.1919-1921. 21 pażdziernika 1920 został ranny i wzięty w niewolę. Zesłany na Sybir. Powrócił w 1931 r. do domu. Inwalida wojenny.

W dniu 25 marca 1949 r. wraz z małżonką Walerią i synem Edwardem (1937) został ponownie wysiedlony do rejonu nowosiołowskiego, Kraj Krasnojarski. Według aktów "Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie deportacji z Polaków z Litwy Kowieńskiej" (Instytut Pamięci Narodowej Sygn. akt S 67.2009.Zk) repatriowali się we wrześniu 1956 r. do Polski. Wygląda na to, że następnie powrócili do Kiejdan *

Podobny los spotkał jego brata Władysława.

Pochowany w Kiejdanach na cmentarzu przy ulicy Kowieńskiej.


* W publikacji zatytułowanej "1941-1952 metų Lietuvos tremtiniai" [Litewscy deportowani z lat 1941-1952] wydanej przez litewskie Ministerstwo Spraw Wewnetrznych z 1993r. podany jest okres wysiedlenia od 25.3.1949 do 2.9.1957. Jako miejsce pobytu podano rejon Echrit Bułagacki [Эхирит-Булагатского район] podlegający Irkuckowi.